Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego

30.08.2010

Konkurs Kompozytorski im.Tadeusza Ochlewskiego, organizowany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, został rozstrzygnięty. Tegoroczna, VIII edycja poświęcona była utworom na akordeon. Dedykowano ją pamięci Andrzeja Krzanowskiego, wybitnego kompozytora i akordeonisty, z okazji dwudziestej rocznicy śmierci. Poniżej protokół posiedzenia Jury konkursu.

VIII Konkurs Kompozytorski im. T. Ochlewskiego
Protokół posiedzenia Jury
1.W dniu 27 sierpnia 2010 roku odbyło się posiedzenie Jury VIII Konkursu Kompozytorskiego

im. T. Ochlewskiego. Jury obradowało w składzie:
Grażyna Krzanowska
Janusz Pater
Marek Andrysek
2. Na konkurs zostało zgłoszonych 13 kompozycji na akordeon solo lub akordeon i taśmę,

zgodnie z regulaminem konkursu oznaczonych godłem i nadesłanych do Polskiego Wydawnictwa

Muzycznego do 31 lipca 2010 roku (data stempla pocztowego).
3.Zgodnie z Regulaminem Jury podczas posiedzenia oceniło zgłoszone kompozycje
i postanowiło przyznać następujące nagrody:
I miejsce
kompozycji: Magnetismo
oznaczonej godłem: Magnetismo
wyróżnienie
kompozycji: Trzy impresje
oznaczonej godłem: QX
4.Jury postanowiło przyznać nagrody rzeczowe w postaci publikacji PWM o wartości 1000 zł

(I miejsce) i 500 zł (wyróżnienie).
5.Wyłonione przez Jury prace zostaną wydane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz

wykonane publicznie podczas Festiwalu Alkagran w Czechowicach-Dziedzicach 30 września

2010.
6.Jury dokonało otwarcia wszystkich kopert oznaczonych godłami i ustaliło nazwiska

zwycięzców:
godło Magnetismo – Kamil Krzysztof Kosecki ur. 11.05.1984
godło QX – Igor Jankowski ur. 23.11.1983
Wszystkie pozostałe dane osobowe były zgodne z regulaminem konkursu. Nie stwierdzono

zgłoszenia większej liczby prac niż dopuszczalnej przez regulamin przez jednego

uczestnika.
7.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 września 2010 na stronie internetowej Polskiego

Wydawnictwa Muzycznego oraz w prasie muzycznej.
JURY:
(podpisy)
Czechowice-Dziedzice,27 sierpnia 2010 r.