Aktualności

Zmarła prof. Maria Zduniak

18.03.2011

Z głębokim żalem żegnamy wybitną muzykolog, autorkę wielu opracowań dotyczących muzycznego życia Wrocławia ś † p Marię Zduniak, wychowawczynię wielu pokoleń historyków muzyki z Dolnego Śląska.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd i Pracownicy
Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA w Krakowie