PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej


Pub

Dźwięk i jego percepcja

  • Wydawca:  PWN

Kraje dostawy:
  • Nr kat. 65502186

  • EAN: 9788301201166

 

Czym jest zjawisko dźwięku?

Jak powstaje wrażenie słuchowe?

Jakie są istotne cechy tego wrażenia?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym całościowym opracowaniu zagadnienia fizycznych i psychoakustycznych aspektów dźwięku związanych z percepcją słuchową. Część pierwsza obejmuje ogólną fizyczną charakterystykę dźwięku, opisuje zjawiska związane z rozchodzeniem się fal dźwiękowych oraz podaje zasady analizy i przekształceń sygnałów dźwiękowych. Część druga poświęcona jest zagadnieniom psychoakustycznym: omawia budowę narządu słuchu, percepcję dźwięku w dziedzinie amplitudy, częstotliwości i czasu, percepcję dźwięków mowy, percepcję binauralną i obiektów słuchowych, oraz różne zastosowania psychoakustyki

Nowe, rozszerzone wydanie książki wprowadza znaczne aktualizacje i uzupełnienia treści odzwierciedlające aktualny stan wiedzy naukowej oraz liczne sugestie czytelników. Omówione zostały też zupełnie nowe zagadnienia, jak różne postacie zaburzeń słuchu, wpływ hałasu, wieku i leków na słuch, martwe obszary ślimaka, neuropatia słuchowa, zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego (APD), aparaty słuchowe, implanty ślimakowe, implanty kostne i ucha środkowego. Opisano też zagadnienia aplikacyjne percepcji dźwięku w audiologii, elektroakustyce, akustyce wnętrz, procesie przetwarzania sygnałów, akustyce muzycznej i mowy, terapii dźwiękowej, akustyce środowiska i ekologii.

Publikacja stanowi pomoc naukowo-dydaktyczną dla studentów specjalizujących się w akustyce, a w szczególności audioakustyce wraz z jej licznymi powiązaniami interdyscyplinarnymi, oraz studentów studiów licencjackich i podyplomowych z zakresu inżynierii dźwięku, protetyki słuchu, telekomunikacji, audiologii, psychologii, muzyki, itp. Będzie również przydatna dla pracowników naukowych tych dziedzin wiedzy oraz dla tych wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć swą ogólną wiedzę na temat percepcji dźwięku.

Drugie wydanie podręcznika jest nadal opracowaniem unikatowym w dziedzinie akustyki (zwłaszcza słyszalnej). Podręcznik łączy zagadnienia akustyki fizycznej z akustyką psychologiczną a także fizjologią słyszenia. Drugie wydanie zostało znacząco rozszerzone przede wszystkim o elementy zastosowania technik cyfrowych zarówno do fizycznych pomiarów akustycznych jak i niektórych eksperymentów audio – psycho – akustycznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje siedem obszernych rozdziałów dotyczących percepcji dźwięku, ściśle powiązanych z podstawami fizjologii anatomii narządu słuchu. Dobrze dobrany materiał ilustracyjny znacząco ułatwia zrozumienie omawianych zagadnień. Podręcznik, zdaniem recenzenta, znacznie wykracza poza wykładaną wiedzę uniwersytecką i powinien trafić także do szerszego ogółu osób zajmujących się zagadnieniami akustyki słyszalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Podkreślenia wymaga także fakt braku na rynku innych, zwartych publikacji z zakresu akustyki od ukazania się w 2002 r. wydania pierwszego.


prof. dr hab. inż. Adam Lipowczan, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach


To jedyny na rynku polskim podręcznik, który w sposób tak dostępny, a zarazem szczegółowy, przedstawia omawianą problematykę. Czytelnik ma dostęp do najnowszych doniesień literatury światowej zarówno w zakresie podstaw wiedzy z zakresu fizyki fali akustycznej, jak i jej percepcji przez osoby o słuchu fizjologicznym i patologicznym. Autor przedstawia podręcznik stanowiący kompendium z zakresu wiedzy będącej przedmiotem jego badań własnych, co w sposób zasadniczy przekłada się na jasną i zrozumiałą jej prezentację. Niezwykle bogate przepisy literaturowe nie tylko pozwalają czytelnikowi na dalsze poszukiwania szczegółów w zakresie wybranych prac, ale jednocześnie uświadamiają mu jak bardzo aktualne są wyniki prac naukowych prezentowanych w podręczniku.


prof. dr hab. Edward Hojan, Instytut Akustyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z opisu wydawcy  • Liczba stron: 664
  • Oprawa: miękka
  • Rok wydania: 2018
  • Postaci: książki
  • Format: 165 x 235 mm


Publikacja na zamówienie, zapytaj o cenę
x

Zapytaj o cenęEdward Ozimek,


65502186


Kontakt

Formy dostawy

Prawo odstapienia od umowy