PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej


Pub

Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości

seria: Edukacja Muzyczna. Idee, Tendencje, Dążenia tom 2

Kraje dostawy:
  • Nr kat. 59400027

  • ISBN ISSN: 978-83-65473-27-1

 

Spis treści

Małgorzata Szymańska
Wprowadzenie

Część I
Idee i wartości w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polskiej edukacji muzycznej

Zofia Konaszkiewicz
Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości
Music Education in the World of Endangered Values

Zofia Bernatowicz
Ars musica – zapomniane źródło komunikacji
Ars Musica – A Forgotten Source of Communication

Elżbieta Szubertowska
Całożyciowa edukacja muzyczna wobec zagrożonych wartości
Lifelong Music Education vs. Endangered Values

Rafał Ciesielski
Co (dziś) jest przedmiotem i celem powszechnej edukacji muzycznej?
What Is the Subject and Purpose of Universal Music Education (Today)?

Kacper Kubiak
Idea cudowna a groźna. O pięknie (w) edukacji muzycznej. W poszukiwaniu wartości humanistycznych
A Wonderful Yet Dangerous Idea. About the Beauty (in/of) Music Education. In Search of Humanist ValuesCzęść II
W poszukiwaniu nowych inspiracji i obszarów działań na rzecz edukacji muzycznej

Alicja Delecka-Bury
Ustawiczne dążenie do podnoszenia jakości kształcenia nauczycieli na przykładzie działalności Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie
Continuous Efforts to Improve the Quality of Teacher Education Exemplified by the Activity of the Faculty of Musical Education of the Academy of Art in Szczecin

Małgorzata Nowak
Chór w liceum jako wsparcie dla rozwoju muzycznego i kształtowania postaw ucznia
A Secondary School Choir Supporting Musical Development and Shaping Students’ Attitudes

Barbara Pazur
Muzyczne zajęcia gordonowskie – i dla niemowlęcia, i dla studenta
Gordonian Music Classes – From Babies to Academic Students

Wiesława Aleksandra Sacher
Niepokojący duet – dziecięca percepcja muzyki artystycznej a współczesna muzyka popularna
A Disturbing Duo – A Child’s Perception of Artistic Music and Contemporary Popular Music

Marta Kondracka-Szala
Wartościowa muzyka w edukacji dzieci – założenia a codzienność
Valuable Music in Children Education – Ideas and Everyday Life

Aleksandra Joanna Garbal
Rozwijanie wyobraźni muzycznej i kształtowanie wrażliwości małego dziecka żyjącego w świecie zagrożonych wartości – propozycja własnych miniatur
Developing Musical Imagination and Shaping the Sensitivity of Small Children Living in a World of Endangered Values – A Proposal of the Author’s Miniatures

Magdalena Moruś
Pasja, trud, wychowanie – rola i miejsce szkoły muzycznej I stopnia we współczesnym świecie
Passion, Effort, Education – The Role and Place of First-Level Music Schools in Contemporary World

Piotr Stefaniszyn
Rola muzyki w systemie wychowawczym św. Jana Bosko w dobie zagrożonych wartości
The Role of Music in the Educational System of St John Bosco in the Age of Endangered Values

Małgorzata Dyrlica
Czego o emocjach nauczyć nas może muzyka?
What Can Music Teach Us when It Comes to Emotions?

Amelia Golema, Małgorzata Kramarz
Prawda czy playback? Rozważania o świadomym uczestnictwie we własnym rozwoju artystycznym
Truth or Playback? Deliberations Regarding Conscious Participation in One’s Own Artistic Development

 

red. H. Tomaszek-Plewa, A. Golema, M. Szymańska  • Oprawa: miękka
  • Nr wydania: 1
  • Rok wydania: 2021
  • Postaci: książki

30,00 zł

Do koszyka

Wysyłka w ciągu 48 - 72 godzin


Kontakt

Formy dostawy

Prawo odstapienia od umowy