PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej


Pub

Relacje słowno-muzyczne w twórczości Ludwiga van Beethovena

Kraje dostawy:
  • Nr kat. 61120055

  • ISBN ISSN: 978‑83‑60929‑46‑9

 

Spis treści :


Wstęp


Rozdział 1. Teoria utworu słowno‑muzycznego w XVIII wieku
1.1. Rola słowa i muzyki w osiemnastowiecznych teoriach estetyczno‑muzycznych
1.2. Relacje słowa i muzyki w dziele wokalno‑instrumentalnym – aspekt strukturalny
1.2.1. Akcent gramatyczny a akcent muzyczny
1.2.2. Teoria rytmu muzycznego w XVIII wieku a prozodia antyczna. Versfuß – Klangfuß
1.2.3. Intonacja i zjawiska wysokościowe
1.3. Relacje słowa i muzyki w dziele wokalno‑instrumentalnym – aspekt semantyczny
1.3.1. Inventio
1.3.2. Dispositio
1.3.3. Elaboratio
1.3.4. Decoratio
1.4. Wzorcowe opracowanie utworu słowno‑muzycznego – podsumowanie

Rozdział 2. Tekst w twórczości wokalno‑instrumentalnej Beethovena – dobór, charakterystyka i zawartość ideowa
2.1. Wykształcenie i kultura literacka Beethovena
2.2. Ważniejsi autorzy tekstów do muzyki wokalnej Beethovena
2.3. Beethovenowskie kryteria doboru tekstów do opracowania muzycznego – próba rozpoznania
2.3.1. Odniesienia autobiograficzne i kategoria Selbstidentifizierung
2.3.2. Zawartość ideowa tekstów umuzycznionych przez Beethovena
2.3.3. Kategorie językowe szczególnie poszukiwane przez Beethovena w tekstach przeznaczonych do opracowania muzycznego
2.4. Beethoven jako autor tekstów do własnej muzyki

Rozdział 3. Aspekt strukturalny twórczości wokalno‑instrumentalnej Beethovena – prozodia, rytm, interpunkcja
3.1. Osiemnastowieczny zwrot ku antycznym formom poetyckim. Beethoven i wiersz heksametryczny
3.2. Hierarchia i sposoby akcentuacji wyrazów w języku niemieckim i w muzyce wokalnej Beethovena
3.3. Rytm wiersza – interpunkcja – opracowanie muzyczne. Problem wzajemnych zależności
3.4. Uwarunkowania i konsekwencje Neutextierung – wprowadzania nowego tekstu do istniejącej melodii. Przypadek Erste Liebe / Primo amore i partii wokalnej Fantazji na fortepian, chór i orkiestrę op. 80

Rozdział 4. Aspekt semantyczny twórczości wokalno‑instrumentalnej Beethovena
4.1. Beethoven i semantyka tonacji
4.2. Beethoven i figury retoryczno‑muzyczne
4.2.1. Figury oparte na naśladownictwie wizualnym
4.2.2. Figury dźwiękonaśladowcze (Onomatopoeien)
4.2.3. Figury ekspresywne (wyrażające uczucia)
4.3. Sytuacja archetypowa „człowieka wyrwanego z ciemności” – ideowe miejsca wspólne i ich muzyczna interpretacja

Suplement. Pomiędzy strukturą a semantyką. Integracja formy a związki słowno‑muzyczne w cyklach Beethovena: Gellert‑Lieder op. 48 i An die ferne Geliebte op. 98

Zakończenie
Słowniczek terminów literackich występujących w tekście
Spis przykładów
Spis tabel
Bibliografia
Indeks nazwisk

   • Liczba stron: 274
  • Oprawa: miękka
  • Nr wydania: 1
  • Rok wydania: 2015
  • Postaci: książki


Publikacja na zamówienie, zapytaj o cenę
x

Zapytaj o cenęMałgorzata Grajter,


61120055


Kontakt

Formy dostawy

Prawo odstapienia od umowy