PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej


Pub

Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w chorobach psychosomatycznych

Kraje dostawy:
  • Nr kat. 61120075

  • ISBN ISSN: 978-83-60929-73-5

 

Spis treści:


Wstęp

Część I – teoretyczno-psychologiczna


Rozdział I. O zaburzeniach psychosomatycznych
1.1. Zarys historii psychosomatyki
1.2. Definicje zaburzeń psychosomatycznych
1.3. Geneza zaburzeń psychosomatycznych
1.4. Klasyfikacja chorób psychosomatycznych
1.5. Symptomy i opisy wybranych zaburzeń psychosomatycznych
1.6. Teorie opisujące choroby psychosomatyczne
1.7. Problemy z diagnozą u pacjentów psychosomatycznych
1.8. O medycynie psychosomatycznej i behawioralnej
1.9. Podsumowanie

Rozdział II. Udział czynników psychospołecznych w powstawaniu chorób psychosomatycznych
2.1. rola stresu w powstawaniu i rozwoju chorób psychosomatycznych
2.2. Znaczenie osobowości w powstawaniu chorób psychosomatycznych
2.3. Opis wzoru zachowania A
2.4. Model powstawania chorób psychosomatycznych
2.5. Podsumowanie

Rozdział III. Wpływ choroby psychosomatycznej na funkcjonowanie człowiek
3.1. Bezpośredni wpływ choroby na funkcjonowanie człowieka
3.2. Pośredni wpływ choroby na funkcjonowanie człowieka
3.3. Życie z chorobą przewlekłą
3.4. Adaptacja do choroby
3.5. Choroby psychosomatyczne a lęk i depresja
3.6. Psychologiczne konsekwencje choroby przewlekłej
3.7. Podsumowanie

Rozdział IV. Rola zasobów, emocji i poznania w chorobie psychosomatycznej
4.1. Rola zasobów i wsparcia w chorobie psychosomatycznej
4.1.1. Rola zasobów wewnętrznych w chorobie psychosomatycznej
4.1.2. Rola zasobów zewnętrznych w chorobie psychosomatycznej
4.1.3. Rola kryzysów w chorobie psychosomatycznej
4.2. Rola procesów poznawczych w chorobie psychosomatycznej
4.3. Rola procesów emocjonalnych w chorobie psychosomatycznej
4.3.1. Emocje a choroba psychosomatyczna
4.3.2. Rola aleksytymii w powstaniu chorób psychosomatycznych
4.3.3. Udział emocji w powstawaniu wybranych chorób psychosomatycznych
4.4. Podsumowanie

Rozdział V. Formy leczenia chorób psychosomatycznych
5.1. Modele leczenia chorób psychosomatycznych
5.2. Rola psychologa w leczeniu osób chorych psychosomatycznie
5.3. Pomoc psychologiczna
5.4. Zalecane formy psychoterapii
5.5. Farmakoterapia w leczeniu chorób psychosomatycznych
5.6. Inne metody leczenia chorób psychosomatycznych
5.7. Rola metod arteterapeutycznych w leczeniu chorób psychosomatycznych
5.8. Podsumowanie

Rozdział VI. Sytuacja psychosomatyki w Polsce
6.1. Statystyki dotyczące leczenia pacjentów psychosomatycznych w Polsce
6.2. Cele terapii pacjentów psychosomatycznych
6.3. Problemy pacjentów psychosomatycznych w Polsce
6.4. Podsumowanie

Część II – praktyczno-muzykoterapeutyczna


Rozdział VII. Rola muzykoterapii w leczeniu chorób psychosomatycznych
7.1. Definicje muzykoterapii / podstawy teoretyczne
7.1.1. Wybrane definicje muzykoterapii
7.1.2. Podstawy teoretyczne stosowania muzykoterapii
7.2. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych
7.3. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych
7.3.1. Podstawy teoretyczne
7.3.2. Dotychczasowe badania
7.3.3. Muzykoterapia w rehabilitacji kardiologicznej
7.3.4. Muzykoterapia w rehabilitacji psychospołecznej
7.4. Podsumowanie

Rozdział VIII. Rodzaje improwizacji wykorzystywanych w muzykoterapii aktywnej
8.1. O improwizacji
8.2. O swobodnej improwizacji
8.3. O różnicy pomiędzy improwizacją a kompozycją
8.4. O roli improwizacji w muzykoterapii
8.5. O elementach dzieła muzycznego w improwizacji
8.6. O elementach improwizacji
8.7. O improwizacji w muzykoterapii aktywnej
8.8. O improwizacjach grupowych
8.9. O problemach związanych z tworzeniem improwizacji
8.10. Podsumowanie

Rozdział IX. Autorski model leczenia chorych psychosomatycznie przy pomocy muzykoterapii
9.1. Zastosowanie improwizacji w leczeniu chorób psychosomatycznych
9.2. Charakterystyka pacjentów psychosomatycznych
9.3. Opis settingu i rodzaju grupy
9.4. Schemat leczenia pacjentów psychosomatycznych
9.5. Podstawy teoretyczne
9.6. Autorski model leczenia pacjentów psychosomatycznych przy pomocy muzykoterapii
9.6.1. Przykłady improwizacji na poprawę funkcjonowania poznawczego
9.6.2. Przykłady improwizacji na poprawę funkcjonowania społecznego
9.6.3. Przykłady improwizacji na poprawę funkcjonowania osobistego (samooceny)
9.6.4. Przykłady improwizacji na poprawę funkcjonowania emocjonalnego
9.6.5. Przykłady improwizacji na poprawę funkcjonowania somatycznego
9.6.6. Inne przykłady improwizacji
9.7. Struktura sesji muzykoterapeutycznej
9.8. Rola terapeuty
9.9. Podsumowanie

Rozdział X. Badania jakościowe dotyczące pacjentów psychosomatycznych
10.1. Metodologia badań własnych
10.1.1. Cel i przedmiot badań
10.1.2. Problemy i hipotezy badawcze
10.1.3. Metody, narzędzia i techniki badawcze
10.1.4. Opis badanej grupy
10.1.5. Opis przeprowadzonych badań
10.2. Analiza uzyskanych wyników
10.2.1. Definicje psychosomatyki
10.2.2. Geneza chorób psychosomatycznych
10.2.3. Rodzaje chorób psychosomatycznych
10.2.4. Rola stresu w chorobach psychosomatycznych
10.2.5. Sytuacja pacjentów psychosomatycznych w Polsce
10.2.6. Różnice dotyczące pacjentów psychosomatycznych i psychicznych
10.2.7. Główne cele terapii pacjentów psychosomatycznych
10.2.8. Cechy charakterystyczne pacjentów psychosomatycznych
10.2.9. Sposoby leczenia pacjentów psychosomatycznych
10.2.10. Zastosowanie metod arteterapeutycznych w leczeniu pacjentów psychosomatycznych
10.2.11. Sposoby na poprawę sytuacji pacjentów psychosomatycznych
10.2.12. Stosowanie metod diagnostycznych
10.3. Dyskusja uzyskanych wyników
10.4. Podsumowanie

Rozdział XI. Badania ilościowe przeprowadzone na pacjentach psychosomatycznych
11.1. Podstawy teoretyczne
11.2. Metodologia badań własnych
11.2.1. Cel i przedmiot badań
11.2.2. Problemy i hipotezy badawcze
11.2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
11.2.4. Opis grupy badanej
11.2.5. Opis przeprowadzonych badań
11.3. Analiza uzyskanych wyników
11.3.1. Znaczenie muzyki w życiu pacjentów
11.3.2. Samoocena własnej muzykalności
11.3.3. Stosunek do muzykoterapii i ocena leczenia muzykoterapii
11.3.4. Osobiste zyski i trudności w muzykoterapii
11.3.5. Różnice między grupami
11.3.6. Związki korelacyjne
11.4. Dyskusja uzyskanych wyników
11.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Aneksy
1. Dyspozycja wywiadu dla terapeutów/psychologów/psychiatrów
2. Dyspozycja wywiadu dla muzykoterapeutów/choreoterapeutów
3. Transkrypcje wywiadów
4. Ankieta kwestionariusza

Summary  • Liczba stron: 496
  • Oprawa: miękka
  • Nr wydania: 1
  • Rok wydania: 2020
  • Postaci: książki

36,00 zł

Do koszyka

Wysyłka w ciągu 48 - 72 godzin


Kontakt

Formy dostawy

Prawo odstapienia od umowy