PWM

search
Advanced
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Composers

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Ć
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. Ł
 15. M
 16. N
 17. O
 18. P
 19. Q
 20. R
 21. S
 22. Ś
 23. T
 24. U
 25. V
 26. W
 27. Y
 28. Z
 29. Ż

Paweł Łukaszewski

Paweł Łukaszewski

*1968

Bibliography

SELECTED BIBLIOGRAPHY

 

C o m p o s e r’ s  W r i t i n g s

Commenting Upon the Work of Creation (on the music of Henryk Mikołaj Górecki), Heksis No. 1 / 1996, pp. 19-25 [Pol.]

My Inspirations, in: The 1st Composers’ Symposium of the Fryderyk Chopin Academy of Music (AMFC), Zeszyty Naukowe [Academic Notebooks],No. 42, edited by A. Gronau-Osińska, AMFC, Warsaw 2001, pp. 117-125 [Pol.]

The Musical Language of the 'Antiphonae' Cycle for Unaccompanied Mixed Choir, in: Choral Music. The 2nd Composers’ Symposium of the Fryderyk Chopin Academy of Music, edited by A. Gronau-Osińska, AMFC, Warsaw 2001, pp. 117-125 [Pol.]

New or My/Our Own? In: The 3rd Composers’ Symposium of the Fryderyk Chopin Academy of Music, edited by A. Gronau-Osińska, AMFC, Warsaw 2003, pp. 69-71 [Pol.]

Contemporary Polish Choral Music in the 1990s, in: Sacred Music. Selected lectures from the seminars organised as part of the 'Gaude Mater' International Festival of Sacred Music, part 2, edited by J. Masłowska, W. Krodkiewska, National Centre of Culture, Warsaw 2004, pp. 79-92 [Pol.]

O pracy nad Misterium «Via crucis», in: Zeszyt Naukowy, no. 59 – Teksty o muzyce współczesnej, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warsaw 2004, p. 139-159

Marian Borkowski – image, in: Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin, ed. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warsaw 2004, p. 63-65

Moja muzyka – Funkcja elementów muzycznych i układów fakturalnych w kształtowaniu kontinuum formy w II Symfonii «Festinemus amare homines», PhD thesis, Polihymnia, Lublin 2006


I n t e r v i e w s

I choose the young face, by Natalia Sukiennik, 'Quarta' no. 8/2009 [Engl.]

Pietras M. Interview with Paweł Łukaszewski, 'Gazeta Wyborcza', 22.12.2008 [Pol.]

Bliżej Boga i bliżej ludzi [Closer to God and closer to people], by Michał Mendyk, 'Dziennik' (dodatek Nowa Kultura), 14.08.2008 [Pol.]

Do Fryderyka przez sacrum [To Fryderyk through sacrum], by Ewa Skardowska, 'Twoja Muza' no. 3/2008 [Pol.]

Touching the Depth. Paweł Łukaszewski talks to Beata Młynarczyk about the sacred in Polish contemporary music and in his works, Dysonanse [Dissonances] no. 4/1998 [Pol.]

Paweł Łukaszewski talking to J. Kosińska, 'Ruch Muzyczny' [Musical Movement] no. 16/2001 [Pol.]

Głódź S. L., Abp. – Conversation with Paweł Łukaszewski [in:] Nie tylko z ambony, Warsaw 2006 [Pol.]

 

A r t i c l e s

Ginał A. – New Young Music 'Gazeta Krakowska' [Cracow Daily] No. 112/1994 [Pol.]

Gorecki L. M. – Organy w twórczości Pawła Łukaszewskiego [Organ in P. Łukaszewski's music] [in:] Organy i muzyka organowa XIV. Prace specjalne 77, red. J. Krassowski i in., Gdańsk 2009 [Pol.]

Gromnicka A. – Antiphonae by Paweł Łukaszewski 'Muzyka 21' No. 2/2001 [Pol.]

Ignatowicz A. – Anna Ignatowicz Presents: Paweł Łukaszewski 'Ruch Muzyczny' No. 15/1997 [Pol.]

Kosowski A. – The Young to the Blackboard! 'ViVo' No. 1/1995 [Pol.]

Cecilia Leung, Off the press, Choir and Organ, Great Britain, Sept. 2009

Łukaszewski M. – The Composer of Sacred Music in the Twenty-first Century. On Paweł Łukaszewski’s Music, 'Heksis' Nos. 3-4/1999 [Pol.]


L e x i c o n s

Religion. PWN Encyclopaedia, vol. 6, edited by T. Gadacz, B. Milerski, Warsaw 2002 [Pol.]

Chylińska T., Haraschin S., Jabłoński M. – A Guide to Concert Music, vol. 1, PWM, Cracow 2003 [Pol.]

Polish Composers 1918-2000, edited by M. Podhajski, Gdańsk 2005 [Pol.]

Łukaszewski M. T., Łukaszewski Paweł, biogram, [in:] Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, vol. 1, ed. A. Gronau-Osińska, Warszawa 2004 [Pol.]

 

D i s s e r t a t i o n s

Brzuzek A. – Vesperae pro defunctis by Paweł Łukaszewski – Musicological Analysis, master thesis, computer print-out, UKSW (Stefan Wyszyński Catholic University), Warsaw 2002 [Pol.]

Farcinkiewicz Ł. – Istota działalności artystycznej i naukowej Stowarzyszenia „Musica Sacra” w rozwoju polskiej współczesnej muzyki sakralnej, master thesis, AMFC, Warsaw 2008 [Pol.]

Grubba G. – Treść i forma w Drogach Krzyżowych Marcela Dupré i Pawła Łukaszewskiego, master thesis, computer print-out, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2006 [Pol.]

Hodur A. – Stabat Mater in the Twentieth-century Polish Composers’ Output, master thesis, computer print-out, AMFC (Fryderyk Chopin Academy of Music), Warsaw 1999 [Pol.]

Kozłowska J. – Contemporary Polish Sacred Music Premiered by the Academy of Catholic Theology Choir. Musicological Study, master thesis, computer print-out, Academy of Catholic Theology (ATK), Warsaw 1988 [Pol.] 

Kozłowski C. – Utwory wielkopostne na chór mieszany a cappella Pawła Łukaszewskiego, master thesis, computer print-out, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdańsk 2004 [Pol.]

Kubicki F. – Własności języka muzycznego i środki techniki kompozytorskiej w cyklu Beatus vir na chór mieszany a cappella Pawła Łukaszewskiego, master thesis, computer print-out, UKSW, Warsaw 2006 [Pol.]

Łukaszewski M. T. – Twórczość o tematyce religijnej na chór a cappella kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000, doctoral thesis, Polihymnia, Lublin 2005 [Pol.]

Łupińska K. – 'Antiphonae' Pawła Łukaszewskiego. Studium analityczne, praca magisterska, wydruk komputerowy, AMFC, Warszawa 2000

Łupińska K. – Antiphonae by Paweł Łukaszewski. Analytical Study, master thesis, computer print-out, AMFC, Warsaw 2000 [Pol.]

Mendakiewicz A. – Via Crucis (The Way of the Cross of the Third Millenium) by Paweł Łukaszewski – Musicological Analysis, master thesis, computer print-out, UKSW, Warsaw 2003 [Pol.]

Perzanowska A. – Activities of the Academy of Catholic Theology Choir in Warsaw Between 1968 and 1998, master thesis, computer print-out, AMFC, Warsaw 1999 [Pol.]

Sala Ł. – Twórczość kompozytorów polskich na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej 'Gaude Mater' w Częstochowie 1991-2005, master thesis, computer print-out, UKSW, Warsaw 2006 [Pol.]

Steć K. – Utwory o tematyce bożonarodzeniowej na chór a cappella Pawła
Łukaszewskiego  w kontekście polskiej twórczości kolędowej w latach 1945-2005
, master thesis, computer print-out, UKSW, Warsaw 2009 [Pol.]

Walewski T. – Chóralna twórczość o tematyce religijnej laureatów Konkursu Młodych Kompozytorów 'Musica Sacra' 1996-2006, master thesis, computer print-out, UKSW, Warsaw 2006 [Pol.]

Wojtkielewicz B. – 'Musica Sacra' Competition for Young Composers 1996-2002, master thesis, computer print-out, AMFC, Warsaw 2002 [Pol.]


C D  R e v i e w s

Whitherden B. – Łukaszewski, 'BBC Music', Sept. 2008
Whitherden B. – Łukaszewski, 'BBC Music', May 2009
Moody I. – Łukaszewski, 'International Record Review', Sept. 2009
Burton-Page P. – Łukaszewski Via crucis, 'International Record Review', March 2009
Moody I. – Łukaszewski Via crucis, 'Gramophone', July 2009
Rochester M. – Łukaszewski, 'Gramophone', Special 30th Anniversary Issue 2008
Bednarz-Łuczewska P. – Choral music – Paweł  Łukaszewski, 'Teologia polityczna', 2008
Rye  M. – Łukaszewski: Choral music, 'Daily Telegraph', 2008
Grames R. E. – Łukaszewski: Choral music, 'Fanfare', Jan-Feb 2009
Jędrasik A. – Muzyka chóralna Pawła Łukaszewskiego, 'Nasz Dziennik', no. 261 2008
Bambarger B.– Tis the season for choral music 'The Star Ledger', 1st Dec. 2008