PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej


Pub

Dla małych pianistów

na fortepian

  • Wydawca:  PWM

Kraje dostawy:
  • Nr kat. 13092


 

Celem tego podręcznika jest wdrożenie jak najszerszego grona dzieci do uprawiania muzyki poprzez sukcesywne zapoznawanie ich z językiem muzycznym, muzycznymi środkami wyrazu oraz naukę gry na fortepianie na poziomie elementarnym, prowadzoną w sposób przystępny i łatwo przyswajalny. W osiągnięciu tego celu decydujące znaczenie ma materiał dydaktyczny, służący muzycznemu rozwojowi dziecka.
Przy doborze odpowiedniego materiału mieliśmy na względzie specyfikę rozwoju muzycznego dzieci, braliśmy pod uwagę właściwą im bezpośredniość oraz jednoznaczność cechującą procesy percepcyjne.
Podstawę podręcznika stanowią dobrze znane maluchom piosenki dziecięce, melodie ludowe oraz oryginalne utwory kompozytorów ukraińskich i obcych.
Całość została podzielona na cztery rozdziały, z których każdy składa się z dwóch części – pierwsza przeznaczona jest do wykonania solowego przez ucznia, druga zaś z towarzyszeniem pedagoga. Rozdział pierwszy poświęcony jest w całości kształtowaniu umiejętności grania ze słuchu melodii jednogłosowych oraz organizacji motoryki na początkowym etapie nauki. Każdy kolejny rozdział utrwala wcześniej opanowane umiejętności i stopniowo wprowadza dziecko w świat muzycznych zagadnień, realizowanych za pośrednictwem nowych technik gry.
Terminy opanowania materiału zawartego w podręczniku należy traktować elastycznie, uzależniając je od wieku, zdolności muzycznych i ogólnych możliwości percepcyjnych dziecka.
   • ISMN 979-0-2740-3791-8
  • Wersja językowa wydania: ukr, pol, eng
  • Liczba stron: 104
  • Oprawa: miękka
  • Nr wydania: 1
  • Rok wydania: 2023
  • Postaci: instrument solo
  • Format: N4 stojący (235x305 mm)