PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

TUTTI.plTUTTI.pl w nowej formule

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach układanie planów koncertowych jest szczególnie trudne. Wiemy jednak, że takie plany większość instytucji czyni, mając nadzieję na ich niezakłóconą warunkami zewnętrznymi realizację. By to Państwu ułatwić oraz niezmiennie zachęcając do programowania muzyki rodzimych kompozytorów uruchamiamy – na nowych zasadach – nabór wniosków do projektu TUTTI.pl.

 

Wraz z otwarciem kolejnego naboru informujemy, że:

• wnioski składać można w trybie ciągłym,

• ocena formalna wniosków odbywać się będzie w systemie kwartalnym,

• wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej,

• wprowadzamy zasadę, że na jednym wniosku zgłaszamy jeden utwór,

• nowy regulamin, uwzględniający zmiany oraz uaktualnione wzory dokumentów dostępne są w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA,

 

oraz

 

• szczególnie zachęcamy do zgłaszania wszelkich działań online, w tym rejestracji i nadań w formie audio i video, jako tych rozwiązań, które w obecnej sytuacji ułatwiają dostęp do sztuki,

• kwota dofinansowania wypożyczenia materiałów wykonawczych pozostaje na niezmienionym poziomie: to wciąż aż 70%!,

• dofinansowanie dla podmiotów edukacyjnych sumuje się z ich standardowym rabatem 50%, co łącznie daje aż 85% zniżki od wyceny wyjściowej,

• w przypadku pytań i wątpliwości w gotowości pozostaje do Państwa dyspozycji zespół PWM z koordynatorem TUTTI.pl na czele.

 

Co w praktyce oznacza tryb ciągły składania wniosków oraz ich ocena w trybie kwartalnym? Począwszy od 19 października wnioski o dofinansowanie w ramach TUTTI.pl mogą wpływać do PWM bez ograniczeń terminowych. Oznacza to, że już w październiku można złożyć dokumenty dotyczące wykonań zarówno styczniowych, jak i późniejszych – choćby czerwcowych. Ze względów organizacyjnych wnioski będą oceniane raz na kwartał. W danym kwartale ocenie poddane zostaną wszystkie wnioski, które wpłyną do ustalonego terminu przed posiedzeniem zespołu eksperckiego. Szczegółowy harmonogram na najbliższy rok wygląda następująco:
 
Dla usprawnienia procesu składania wniosków rezygnujemy z dostarczania ich w papierowej formie i prosimy o wysyłanie ich wyłącznie drogą elektroniczną. W zakładce materiały do pobrania na stronie www.tutti.pwm.com.pl znajdują się niezbędne do złożenia wniosków dokumenty: regulamin, katalog utworów wraz z ich wyceną oraz aktualne formularze. Jak do tej pory, należy je wypełnić wydrukować i opatrzyć podpisami. Odmiennie od lat ubiegłych – przyjmujemy wyłącznie SKANY wysyłane pocztą elektroniczną na adres: tutti@pwm.com.pl. O przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia do skrzynki mailowej.

 

Zaczynamy! Nabór wniosków w nowym trybie uruchamiamy 19 października. By mogły zostać ocenione na najbliższym posiedzeniu ekspertów, muszą wpłynąć do PWM do 15 listopada. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronach www.tutti.pwm.com.pl oraz www.pwm.com.pl.

 

Po raz 6 zachęcamy: GRAJMY TUTTI MUZYKĘ POLSKĄ!

 

 

Projekt TUTTI.pl realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.