PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

KontaktPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE

al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
tel. +48 12 422 70 44
fax 12 422 01 74
e-mail: pwm@pwm.com.pl
NIP: 6762502246, REGON: 363717113

NUMER KONTA DO ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH:
Bank Gospodarstwa Krajowego 67 1130 1150 0012 1271 2620 0021

NUMER KONTA DO PRENUMERATY RUCHU MUZYCZNEGO:
Bank Gospodarstwa Krajowego 62 1130 1150 0012 1271 2620 0014

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kupującego oraz numer zamówienia. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: internet@pwm.com.pl (skan lub pdf) lub faksem na nr +48 12 422 71 71.

INFORMACJE KONTAKTOWE

DYREKTOR – REDAKTOR NACZELNY
dr Daniel Cichy
tel. +48 12 422 70 44, w.117 (sekretariat)

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Gołębiowska
tel. +48 12 422 70 44, w.117 (sekretariat)
e-mail: ksiegowosc@pwm.com.pl

SEKRETARIAT
(informacje na temat Dyrekcji i Wydawnictwa)
Magdalena Poźniak-Mietła
tel. +48 12 422 70 44, w.117
e-mail: magdalena_pozniak-mietla@pwm.com.pl

PROPOZYCJE WYDAWNICZE

e-mail: propozycje_wydawnicze@pwm.com.pl

REDAKCJA

KIEROWNIK DZIAŁU REDAKCJI
Maria Bielatowicz
tel. +48 12 422 70 44, w.148
e-mail: redakcja@pwm.com.pl

SEMINARIUM EDYTORSTWA MUZYCZNEGO
Marta Turnau
tel. +48 12 422 70 44, w.116
e-mail: seminarium@pwm.com.pl

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLU I MARKETINGU

Sylwia Religa
tel. +48 12 422 70 44, w.142
e-mail: sylwia_religa@pwm.com.pl

SEKCJA HANDLU KRAJOWEGO
(zamówienia, katalogi, informacje o publikacjach i nowościach wydawniczych)
tel. / fax +48 12 422 71 71
tel. + 48 885 860 351
e-mail: handel@pwm.com.pl

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH
tel. + 48 885 860 524,
+48 12 422 70 44, w.183
(w godzinach 8:00-14:00, pon.-pt.)
+48 885 860 349
(w godzinach 10:00-18:00, pon.-pt.)
e-mail: internet@pwm.com.pl

SEKCJA HANDLU ZAGRANICZNEGO
(informacje o eksporcie, dystrybutorzy zagraniczni)
tel. / fax +48 12 422 73 28
e-mail: sales@pwm.com.pl

SEKCJA IMPORTU
(informacje o zagranicznych wydawnictwach reprezentowanych w Polsce)
tel. +48 12 422 70 44, w.142
+48 885 860 340
e-mail: import@pwm.com.pl

KSIĘGARNIA FIRMOWA
al. Krasińskiego 11a, Kraków
tel. +48 12 422 70 44, w.120,
+48 885 860 349
e-mail: ksiegarnia@pwm.com.pl
Godziny otwarcia: 10:00-18:00 (od poniedziałku do piątku)

DZIAŁ ZARZĄDZANIA PRAWAMI
(umowy, prawa autorskie, licencje)

KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA PRAWAMI
Małgorzata Fiedor-Matuszewska
tel. +48 12 422 70 44, w.145
e-mail: malgorzata_fiedor@pwm.com.pl

DZIAŁ
tel. +48 12 422 70 44, w.133
e-mail: copyright@pwm.com.pl

DZIAŁ PROMOCJI I EDUKACJI

KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI I EDUKACJI
Karolina Grysiak
tel. +48 12 422 70 44, w.151
e-mail: karolina_grysiak@pwm.com.pl

PROMOCJA KOMPOZYTORSKA
MUZYKA WSPÓŁCZESNA

Anna Bywalec-Fojcik
główny specjalista ds. promocji kompozytorskiej
tel. +48 12 422 70 44, w.169
fax. +48 12 422 01 74
tel. kom. +48 887 119 429
e-mail: anna_bywalec-fojcik@pwm.com.pl

Agnieszka Lakner
specjalista ds. promocji kompozytorskiej
tel. +48 12 422 70 44, w.169
tel. kom. +48 885 860 352
e-mail: agnieszka_lakner@pwm.com.pl

DZIEDZICTWO MUZYKI POLSKIEJ
Magdalena Jaworska
specjalista ds. promocji kompozytorskiej
tel. +48 12 422 70 44, w.155
tel. kom. +48 885 860 725
e-mail: magdalena_jaworska@pwm.com.pl

PROMOCJA I EDUKACJA
PROMOCJA PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH

Faustyna Dziedzic
specjalista ds. promocji i edukacji
tel. +48 12 422 70 44, w.130
tel. kom. 725 252 652
e-mail: faustyna_dziedzic@pwm.com.pl

DZIEŃ EDUKACJI MUZYCZNEJ
Wiktoria Darmoń
specjalista ds. promocji i edukacji
tel. +48 12 422 70 44, w. 121
tel. kom. 531 966 989
e-mail: Wiktoria_Darmon@pwm.com.pl

DZIAŁ FONOGRAFII

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PRODUKCJI NAGRAŃ
Barbara Orzechowska-Berkowicz
tel. +48 12 422 70 44, w. 125
tel. kom. 609 546 261
e-mail: barbara_orzechowska@pwm.com.pl


Maciej Kopiński
tel. +48 12 422 70 44, w.125
tel. kom. 604 525 433
e-mail: maciej_kopinski@pwm.com.pl

GŁÓWNY GRAFIK WYDAWNICTWA
Marcin Hernas
tel. kom. 688 860 355
e-mail: marcin_hernas@pwm.com.pl

DZIAŁ POLIGRAFII I DIGITALIZACJI

KIEROWNIK DZIAŁU POLIGRAFII I DIGITALIZACJI
Piotr Chochół
tel. +48 12 422 70 44, w.122
e-mail: piotr_chochol@pwm.com.pl


PROJEKT
„DIGITALIZACJA ZASOBÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU
POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO”


KOORDYNATOR
Piotr Chochół
tel. +48 12 422 70 44, w. 122
tel. kom. +48 885-860-334
e-mail: piotr_chochol@pwm.com.pl

REDAKTOR PORTALU
Polska Biblioteka Muzyczna

Katarzyna Posacka
tel. +48 12 422 70 44 w. 187
tel. kom. +48 885 860 904
e-mail: katarzyna_posacka@pwm.com.pl

DZIAŁ FINANSOWY

tel. +48 12 422 70 44, w.172, 181

e-mail: ksiegowosc@pwm.com.pl


ZESPÓŁ KONTROLINGU I ROZLICZEŃ

Grzegorz Szumny, Joanna Parszywka, Małgorzata Sokalska, Piotr Klimek
tel. +48 12 422 70 44, w.132
e-mail: zkr@pwm.com.pl

ZESPÓŁ KADR I PŁAC

KIEROWNIK ZESPOŁU KADR I PŁAC
Agnieszka Gurbiel
tel. +48 12 422 70 44, w.171
e-mail: agnieszka_gurbiel@pwm.com.pl

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Lucyna Kinecka, Wanda Kondracka, Kamila Kusa
tel. +48 12 422 70 44, w.179
e-mail: zamówienia_publiczne@pwm.com.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
Gabriela Szala
tel. +48 12 422 70 44, w.118
e-mail: gabriela_szala@pwm.com.pl

GŁÓWNY INFORMATYK WYDAWNICTWA
Mariusz Rogalski
tel. +48 12 422 70 44, w.141
e-mail: mariusz_rogalski@pwm.com.pl

ARCHIWUM
Natalia Piech
tel./fax: +48 12 422 70 44, w.186
e-mail: natalia_piech@pwm.com.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Zdzisław Zapał
tel. +48 12 422 70 44, w.140
tel. kom.: +48 885 860 913
e-mail: iod@pwm.com.pl

PWM – ODDZIAŁ W WARSZAWIE

ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
tel. +48 22 635 35 50

KIEROWNIK ODDZIAŁU W WARSZAWIE
Katarzyna Koziej
tel. +48 22 635 35 50
katarzyna_koziej@pwm.com.pl

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OPERACYJNYCH
Anna Czajka
tel. +48 22 635 35 50 w. 26
anna_czajka@pwm.com.pl

SEKRETARIAT ODDZIAŁU
Ilona Polak–Wróblewska
tel. +48 22 635 35 50 w. 11
ilona_polak-wroblewska@pwm.com.pl

ADMINISTRACJA, PRZESYŁKI
Janusz Wojdowski
tel. +48 22 635 35 50 w. 23
janusz_wojdowski@pwm.com.pl

DZIAŁ ZBIORÓW NUTOWYCH

KONTAKT W SPRAWIE WYPOŻYCZEŃ
wypozyczenia@pwm.com.pl (dla klientów polskich)
hire@pwm.com.pl (dla klientów zagranicznych)

ZAMÓWIENIA KRAJOWE

Małgorzata Gańko
(wypożyczenia krajowe)
tel. +48 22 635 35 50 w. 15
malgorzata_ganko@pwm.com.pl

Urszula Wesołowska
(wypożyczenia krajowe)
tel. +48 22 635 35 50 w. 21
urszula_wesolowska@pwm.com.pl

ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNE

Anna Polanowska-Mazurek
(wypożyczenia zagraniczne: import)
tel. +48 22 635 35 50 w. 19
anna_polanowska@pwm.com.pl

Maria Regulska
(wypożyczenia zagraniczne: import, eksport)
tel. +48 22 635 35 50 w. 14
maria_regulska@pwm.com.pl

Karolina Turek
(wypożyczenia zagraniczne: import, eksport)
tel. +48 22 635 35 50 w. 13
karolina_turek@pwm.com.pl

WYPOŻYCZENIA SCENICZNE I WIELKIE PRAWA – ZAMÓWIENIA KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Agnieszka Winkowska
(wypożyczenia sceniczne)
tel. +48 22 635 35 50 w. 17
agnieszka_winkowska@pwm.com.pl

Agnieszka Woyda
(wypożyczenia sceniczne)
tel. +48 22 635 35 50 w. 24
agnieszka_woyda@pwm.com.pl

DZIAŁ UMÓW
(umowy na wypożyczenie materiałów, nagrania CD/DVD, synchronizacje)

Agnieszka Cieślak
tel. +48 22 635 35 50 w. 25
agnieszka_cieslak@pwm.com.pl


ZBIORY, OPRACOWANIE KATALOGÓW


Justyna Neuer–Luboradzka
(TUTTI.pl)
tel. +48 22 635 35 50 w. 22
justyna_luboradzka@pwm.com.pl

Adriana Borowska
tel. +48 22 635 35 50 w. 18
adriana_borowska@pwm.com.pl


RUCH MUZYCZNY

REDAKTOR NACZELNY RUCHU MUZYCZNEGO
dr Daniel Cichy

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO RUCHU MUZYCZNEGO
Krzysztof Stefański
e-mail: krzysztof_stefanski@pwm.com.pl


SEKRETARZ REDAKCJI
Maciej Kucharski
e-mail: maciej_kucharski@pwm.com.pl

SEKRETARIAT RUCHU MUZYCZNEGO
Katarzyna Dubiel
tel. +48 885 860 332
e-mail: redakcja@ruchmuzyczny.pl

PRENUMERATA
tel. +48 12 422 70 44, w.197
e-mail: prenumerata@pwm.com.pl