PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

KontaktPOLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE

al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
tel. +48 12 422 70 44
fax 12 422 01 74
e-mail: pwm@pwm.com.pl

NIP: 6762502246, REGON: 363717113


NUMER KONTA DO ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH:
Bank Gospodarstwa Krajowego 67 1130 1150 0012 1271 2620 0021

NUMER KONTA DO PRENUMERATY RUCHU MUZYCZNEGO:

Bank Gospodarstwa Krajowego 62 1130 1150 0012 1271 2620 0014

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kupującego oraz numer zamówienia. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres e-mail: internet@pwm.com.pl (skan lub pdf) lub faksem na nr +48 12 422 71 71.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

DYREKTOR – REDAKTOR NACZELNY
dr Daniel Cichy
tel: 12 422-70-44 w. 117 (sekretariat)

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Gołębiowska
tel: 12 422-70-44 w. 117 (sekretariat)
e-mail: ksiegowosc@pwm.com.pl

SEKRETARIAT
(informacje na temat Dyrekcji i Wydawnictwa)
Magdalena Poźniak-Mietła
tel. +48 12 422 70 44, w. 117
e-mail: magdalena_pozniak-mietla@pwm.com.pl

PROPOZYCJE WYDAWNICZE

e-mail: propozycje_wydawnicze@pwm.com.pl

REDAKCJA

KIEROWNIK DZIAŁU REDAKCJI
Maria Bielatowicz
tel. +48 12 422 70 44 w. 148
e-mail: redakcja@pwm.com.pl
 

SEMINARIUM EDYTORSTWA MUZYCZNEGO
Marta Turnau
tel. +48 12 422 70 44 w. 116
e-mail: seminarium@pwm.com.pl

DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLU I MARKETINGU
Sylwia Religa
tel. +48 12 422 70 44, w. 142
e-mail: handel@pwm.com.pl

SEKCJA HANDLU KRAJOWEGO
(zamówienia, katalogi, informacje o publikacjach i nowościach wydawniczych)
tel. / fax +48 12 422 71 71
tel. + 48 885 860 351

e-mail: handel@pwm.com.pl

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

tel. + 48 885 860 524,
+48 12 422 70 44, w. 183
(w godzinach 8:00-14:00, pon.-pt.)
+48 885 860 349
(w godzinach 10:00-18:00, pon.-pt.)
e-mail: internet@pwm.com.pl

SEKCJA HANDLU ZAGRANICZNEGO
(informacje o eksporcie, dystrybutorzy zagraniczni)
tel. / fax +48 12 422 73 28
e-mail: sales@pwm.com.pl

SEKCJA IMPORTU
(informacje o zagranicznych wydawnictwach reprezentowanych w Polsce)
tel: +48 12 422 70 44, w. 142
+48 885 860 340
e-mail: import@pwm.com.pl


KSIĘGARNIA FIRMOWA
al. Krasińskiego 11a, Kraków
tel. +48 12 422 70 44, w. 120,
+48 885 860 349
e-mail: ksiegarnia@pwm.com.pl
Godziny otwarcia: 10:00-18:00 (od poniedziałku do piątku)

DZIAŁ ZARZĄDZANIA PRAWAMI
(umowy, prawa autorskie, licencje)

KIEROWNIK DZIAŁU ZARZĄDZANIA PRAWAMI
Małgorzata Fiedor-Matuszewska
tel. +48 12 422 70 44, w. 145
e-mail: malgorzata_fiedor@pwm.com.pl

DZIAŁ
tel. +48 12 422 70 44, w. 145
e-mail: copyright@pwm.com.pl
 

DZIAŁ PROMOCJI I EDUKACJI

KIEROWNIK DZIAŁU PROMOCJI I EDUKACJI

Karolina Grysiak
tel. +48 12 422 70 44, w. 151
e-mail: karolina_grysiak@pwm.com.pl


PROMOCJA KOMPOZYTORSKA

MUZYKA WSPÓŁCZESNA


Anna Bywalec-Fojcik
główny specjalista ds. promocji kompozytorskiej
tel. +48 12 422 70 44 wewn. 169
fax. +48 12 422 01 74
tel. kom. +48 887 119 429
e-mail: anna_bywalec-fojcik@pwm.com.pl

Agnieszka Lakner
specjalista ds. promocji kompozytorskiej
tel. +48 12 422 70 44 wewn. 169
tel. kom. +48 885 860 352
e-mail: agnieszka_lakner@pwm.com.pl DZIEDZICTWO MUZYKI POLSKIEJ

Magdalena Jaworska
specjalista ds. promocji kompozytorskiej
tel. +48 12 422 70 44 wewn. 155
tel. kom. +48 885 860 725
e-mail: magdalena_jaworska@pwm.com.pl


PROMOCJA I EDUKACJA

PROMOCJA PUBLIKACJI KSIĄŻKOWYCH


Faustyna Dziedzic
specjalista ds. promocji i edukacji
tel. +48 12 422 70 44 wewn. 130
tel. kom. 725-252-652
e-mail: faustyna_dziedzic@pwm.com.pl

Aleksandra Serafin-Wicher
specjalista ds. promocji i edukacji
tel. +48 12 422 70 44 wewn. 130
tel. kom. 885 860 338
e-mail: aleksandra_serafin@pwm.com.pl


DZIEŃ EDUKACJI MUZYCZNEJ

Karolina Jaskółowska
specjalista ds. promocji i edukacji
tel. +48 12 422 70 44 wewn. 121
tel. kom. 885 860 897
e-mail: karolina_jaskolowska@pwm.com.pl
 


DZIAŁ FONOGRAFII

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PRODUKCJI NAGRAŃ
Barbara Orzechowska-Berkowicz
e-mail: barbara_orzechowska@pwm.com.pl
 

Maciej Kopiński
tel. +48 12 422 70 44, w. 125
e-mail: maciej_kopinski@pwm.com.pl

GŁÓWNY GRAFIK WYDAWNICTWA
Marcin Hernas
tel. +48 12 422 70 44, w. 125
e-mail: marcin_hernas@pwm.com.pl


DZIAŁ POLIGRAFII I DIGITALIZACJI

KIEROWNIK DZIAŁU POLIGRAFII I DIGITALIZACJI
Piotr Chochół
tel. +48 12 422 70 44, w. 122
e-mail: piotr_chochol@pwm.com.pl

REDAKTORZY TECHNICZNI
Elżbieta Rzyczniak
tel. +48 12 422 70 44, w. 173
e-mail: elzbieta_rzyczniak@pwm.com.pl

Grażyna Gajewska
tel. +48 12 422 70 44, w. 173
e-mail: grazyna_gajewska@pwm.com.pl

PROJEKT
„DIGITALIZACJA ZASOBÓW BĘDĄCYCH W POSIADANIU
POLSKIEGO WYDAWNICTWA MUZYCZNEGO”


KOORDYNATOR
Piotr Chochół
tel. +48 12 422 70 44, w. 122
e-mail: piotr_chochol@pwm.com.pl


DZIAŁ FINANSOWY

ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Katarzyna Kurek
tel. +48 12 422 70 44
tel. kom. +48 785 209 033
mail: katarzyna_kurek@pwm.com.pl

DZIAŁ
tel. +48 12 422 70 44, w. 172
e-mail: ksiegowosc@pwm.com.pl


ZESPÓŁ KONTROLINGU I ROZLICZEŃ

 

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. KONTROLINGU I ROZLICZEŃ

Aneta Bujnowska

tel. kom. 885-864-691
e-mail: aneta_bujnowska@pwm.com.pl

 

ZESPÓŁ

Grzegorz Szumny, Joanna Parszywka
tel. +48 12 422 70 44, w. 132
e-mail: zkr@pwm.com.pl


ZESPÓŁ KADR I PŁAC

KIEROWNIK ZESPOŁU KADR I PŁAC

Agnieszka Gurbiel
tel. +48 12 422 70 44, w. 171
e-mail: agnieszka_gurbiel@pwm.com.pl

tel. +48 12 422 70 44, w. 171
e-mail: kadry@pwm.com.plZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 

Lucyna Kinecka, Wanda Kondracka

tel. +48 12 422 70 44, w. 179
e-mail: zamówienia_publiczne@pwm.com.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO
Gabriela Szala
tel. +48 12 422 70 44, w. 118
e-mail: gabriela_szala@pwm.com.pl

GŁÓWNY INFORMATYK WYDAWNICTWA
Mariusz Rogalski

tel. +48 12 422 70 44, w. 141
e-mail: mariusz_rogalski@pwm.com.pl

ARCHIWUM
Natalia Piech
specjalista ds. archiwum
tel/fax:+48 12 422 70 44 w. 186
e-mail: natalia_piech@pwm.com.pl  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zdzisław Zapał
tel. komórkowy: +48 885 860 913
tel. stacjonarny: +48 12 422 70 44 wew. 140
e-mail: iod@pwm.com.pl

PWM – ODDZIAŁ W WARSZAWIE
ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa
tel. +48 22 635 35 50

KIEROWNIK ODDZIAŁU W WARSZAWIE
Agata Kwiecińska
tel. +48 22 827 89 23
agata_kwiecinska@pwm.com.pl

SEKRETARIAT ODDZIAŁU
Ilona Polak–Wróblewska
tel. +48 22 635 35 50 ext. 11
ilona_polak-wroblewska@pwm.com.pl

ADMINISTRACJA, PRZESYŁKI
Janusz Wojdowski
tel. +48 22 635 35 50 ext. 23
janusz_wojdowski@pwm.com.pl

DZIAŁ ZBIORÓW NUTOWYCH

KONTAKT W SPRAWIE WYPOŻYCZEŃ
wypozyczenia@pwm.com.pl (dla klientów polskich)
hire@pwm.com.pl (dla klientów zagranicznych)

Katarzyna Koziej
główny specjalista ds. wypożyczeń
(wypożyczenia zagraniczne: import)
tel. +48 22 635 35 50 ext. 20
katarzyna_koziej@pwm.com.pl

Zamówienia krajowe

Małgorzata Gańko
(wypożyczenia krajowe)
tel. +48 22 635 35 50 ext. 15
malgorzata_ganko@pwm.com.pl

Urszula Wesołowska
(wypożyczenia krajowe)
tel. +48 22 635 35 50 ext. 21
urszula_wesolowska@pwm.com.pl

Zamówienia zagraniczne

Anna Polanowska-Mazurek
(wypożyczenia zagraniczne: import)
tel. +48 22 635 35 50 ext. 19
anna_polanowska@pwm.com.pl

Maria Regulska
(wypożyczenia zagraniczne: import, eksport)
tel. +48 22 635 35 50 ext. 14
maria_regulska@pwm.com.pl

Karolina Turek
(wypożyczenia zagraniczne: import, eksport)
tel. +48 22 635 35 50 ext. 13
karolina_turek@pwm.com.pl

Wypożyczenia sceniczne i Wielkie Prawa – zamówienia krajowe i zagraniczne

Agnieszka Winkowska
(wypożyczenia sceniczne)
tel. +48 22 635 35 50 ext. 17
agnieszka_winkowska@pwm.com.pl

Agnieszka Woyda
(wypożyczenia sceniczne)
tel. +48 22 635 35 50 ext. 24
agnieszka_woyda@pwm.com.pl

DZIAŁ UMÓW
(umowy na wypożyczenie materiałów, nagrania CD/DVD, synchronizacje)


Agnieszka Cieślak
tel. +48 22 635 35 50 ext. 25
agnieszka_cieslak@pwm.com.pl

Anna Czajka
tel. +48 22 635 35 50 ext. 26
anna_czajka@pwm.com.pl

ZBIORY, OPRACOWANIE KATALOGÓW

Ewa Ostaszewska
tel. +48 22 635 35 50 ext. 18
ewa_ostaszewska@pwm.com.pl

Justyna Neuer–Luboradzka
(TUTTI.pl)
tel. +48 22 635 35 50 ext. 22
justyna_luboradzka@pwm.com.pl

RUCH MUZYCZNY

REDAKTOR NACZELNY RUCHU MUZYCZNEGO
dr Daniel Cichy


SEKRETARZ REDAKCJI
Maciej Kucharski
e-mail: maciej_kucharski@pwm.com.pl

 

SEKRETARIAT RUCHU MUZYCZNEGO

Katarzyna Dubiel
tel. +48 885 860 332
e-mail: redakcja@ruchmuzyczny.pl

PRENUMERATA
tel. +48 12 422 70 44, w. 197
e-mail: prenumerata@pwm.com.pl