PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
2020-01-16

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia pod nazwą: "Audyt wskazanej strony internetowej pod względem spełniania standardów WCAG"” Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji zamówienia w odniesieniu do zakresu prac określonego w piśmie przewodnim.

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843).

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionego formularza zgodnie ze wzorem na adres e-mail: it@pwm.com.plw terminie do dnia 23.01.2020 r.


W przypadku pytań dotyczących zapytania i jego załączników, uprzejmie prosimy o kontakt
z Panem Grzegorzem Twardosz (adres e-mail: grzegorz_twardosz@pwm.com.pl; nr telefonu: 12 422 70 44 wewn. 141)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi promocyjne
2019-12-23

W związku z unieważnieniem zapytania ofertowego na usługi informacyjno-promocyjne opublikowanego w dniu 19.12.2019 r. ze względu na błąd w ogłoszeniu, Zamawiający publikuje ponownie zapytanie nie zmieniając numeru referncyjnego. Jednocześnie publikuje odpowiedzi na zadane pytania, ponieważ treść zapytania nie została zmodyfikowana i odpowiedzi mają zastosowanie w ramach ponownej procedury.Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „usługi informacyjno – promocyjne dla projektu: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”, projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

„Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1224680.

Nr refefencyjny postępowania ZZP.261.ZO.48.2019

 

UWAGA! Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 9.01.2020 r.

Godzina składania ofert pozostaje bez zmian.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi promocyjne
2019-12-19

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „usługi informacyjno – promocyjne dla projektu: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”, projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

„Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”.

 

Nr refefencyjny postępowania ZZP.261.ZO.48.20

ZAPYTANIE OFERTOWE - Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń
2019-12-17

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksową obsługęserwisowa urządzeń.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.47.2019

 

UWAGA: Zamawiający informuję, że rezygnuje z poz. nr 6 - kopia/wydruku A3 kolor C3850 oraz poz. nr 8 - kopia/wydruku A3 kolor C3850 wskazanych w formularzu ofertowym. Ponadto, zmianą ulegają formaty kopii/wydruków wskazanych w poz. 18 i 22.

Prosimy o sporządzenie oferty na nowym zmodyfikowanym druku formularza.

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
2019-12-09

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia pod nazwą: wykonywanie usług tworzenia notek/ opisów o ikonach na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji zamówienia w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku nr 1.

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843).


Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionego formularza zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania na adres e-mail: Joanna_Dabek@pwm.com.pl
w terminie do dnia 10.01.2020 r. do godz. 15.00


W przypadku pytań dotyczących zapytania i jego załączników, uprzejmie prosimy o kontakt
z Panią Joanną Dąbek (adres e-mail: Joanna_Dabek@pwm.com.pl; nr telefonu: 12 422 70 44 wewn. 131)

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
2019-12-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.46.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa autoloadera z biblioteką taśmową, taśmami magnetycznymi i oprogramowaniem, wraz z wdrożeniem i szkoleniem
2019-11-28

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę autoloadera z biblioteką taśmową, taśmami magnetycznymi i oprogramowaniem, wraz z wdrożeniem i szkoleniem.


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.45.2019


Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 28.11.2019 r. pod nr 1220023

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, bieżących i drobnych napraw oraz usuwania awarii
2019-11-21

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisaną usługę pn. „Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, bieżących i drobnych napraw oraz usuwania awarii"


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.42.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek
2019-11-18

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisaną usługę pn. „Usługa druku, oprawy i dostawy książek”.


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.43.2019

 

UWAGA:

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2a (formularz techniczno-cenowy) w pozycji nr 2 - Najpiękniejszy Mozart, rubryka nr 11 "Oprawa" w następujący sposób:

Było: grzbiet główny szyty drutem z okładką + wkładka szyta drutem, włożona między grzbiet a okładkę z tyłu

Zmieniona na:: zeszytowa, szyta drutem.

W związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 27.11.2019 r. do godziny 10.00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wsparcie księgowości, wprowadzanie dokumentów, księgowanie, prowadzenie uzgodnień”.
2019-10-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisaną usługę pn. „Wsparcie księgowości, wprowadzanie dokumentów, księgowanie, prowadzenie uzgodnień”.

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.41.2019