PWM

Szukaj
Zaawansowane

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA DIGITALIZACJI
2018-10-18

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę: „Digitalizacja zbiorów muzycznych Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie wraz z zapisem na dyskach przenośnych i dostarczeniem do siedziby zamawiającego”

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.40.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług konserwacji i naprawy dźwigów dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i Warszawie
2018-10-16

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Świadczenie usług konserwacji i naprawy dźwigów dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i Warszawie”.Nr referencyjny ZZP.261.ZO.42.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa korekty
2018-10-12

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego publikacji”.


Nr referencyjny ZZP.261.ZO.42.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2018-10-05

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na na: "Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”.

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.33.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - GADŻETY
2018-09-28

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na na: "Produkcję i dostawę gadżetów w postaci kalendarzy i kartek okolicznościowych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”

 

 

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.39.2018
UWAGA!!!

Zamawiajacy zamieścił zaktualizowane załączniki do Zapytania, a tym samym z przedmiotowego postępowania zostały usunięte kartki okolicznościowe. Przedmiotowe postępowanie obejmuje tylko i wyłącznie gadżety w postaci kalendarzy.

Terminy realizacji określone w zaktualizowanych załącznikach są wiążące.


ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi telefonii stacjonarnej
2018-09-25

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na na: "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego"

 

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.35.2018

 

UWAGA! Zamąwiąjacy przedłuża termin składania ofert do dnia 15.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie składu komputerowego i łamania książki „Polski Rocznik Muzykologiczny 2018, Tom XVI” pod red. Iwony Lindstedt i Beaty Bolesławskiej, naniesienie poprawek korektowych oraz przygotowanie książki do druku
2018-09-21

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie składu komputerowego i łamania książki „Polski Rocznik Muzykologiczny 2018, Tom XVI” pod red. Iwony Lindstedt i Beaty Bolesławskiej, naniesienie poprawek korektowych oraz przygotowanie książki do druku.


Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.38.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego publikacji
2018-09-21

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie korekty językowej tekstu polskiego czasopisma naukowego „Polski Rocznik Muzykologiczny 2018, Tom XVI” pod red. Iwony Lindstedt i Beaty Bolesławskiej.


Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.37.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego publikacji
2018-09-21

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie korekty językowej tekstu polskiego publikacji „Sidła” autorstwa Grażyny Bacewicz.


Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.36.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego publikacji
2018-09-19

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie korekty językowej tekstu polskiego publikacji „Grażyna Bacewicz. Życie w słowach i obrazach” J. Sendłak, J. Pluty i A. Biernackiej.


Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.34.2018

Archiwum