PWM

Szukaj
Zaawansowane

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa oprogramowania
2018-12-03

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.48.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA WSPARCIA TECHNICZNEGO
2018-11-28

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług wsparcia technicznego oprogramowania oraz usług serwisowych urządzeń skanujących na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie w ramach realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.46.2018

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 28.11.2018 r. pod nr 1152326

ZAPYTANIE OFERTOWE - Korekta tekstu polskiego publikacji po składzie
2018-11-07

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie korekty tekstu polskiego publikacji po składzie - Ryszard Daniel Golianek, Polska w muzycznej Europie. Tematyka polska w dziełach kompozytorów zagranicznych XIX wieku

.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.45.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa papieru, kartonu i innych nośników do druku cyfrowego oraz świadczenie usług poligraficznych
2018-10-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę papieru, kartonu i innych nośników do druku cyfrowego oraz świadczenie usług poligraficznych.Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.44.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa foteli obrotowych
2018-10-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę foteli obrotowych do siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie al. Krasińskiego 11a.

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.43.2018


 

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA DIGITALIZACJI
2018-10-18

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę: „Digitalizacja zbiorów muzycznych Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie wraz z zapisem na dyskach przenośnych i dostarczeniem do siedziby zamawiającego”

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.40.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług konserwacji i naprawy dźwigów dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i Warszawie
2018-10-16

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Świadczenie usług konserwacji i naprawy dźwigów dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i Warszawie”.Nr referencyjny ZZP.261.ZO.42.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa korekty
2018-10-12

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego publikacji”.


Nr referencyjny ZZP.261.ZO.42.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2018-10-05

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na na: "Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”.

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.33.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - GADŻETY
2018-09-28

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na na: "Produkcję i dostawę gadżetów w postaci kalendarzy i kartek okolicznościowych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”

 

 

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.39.2018
UWAGA!!!

Zamawiajacy zamieścił zaktualizowane załączniki do Zapytania, a tym samym z przedmiotowego postępowania zostały usunięte kartki okolicznościowe. Przedmiotowe postępowanie obejmuje tylko i wyłącznie gadżety w postaci kalendarzy.

Terminy realizacji określone w zaktualizowanych załącznikach są wiążące.


Archiwum