PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wsparcie księgowości, wprowadzanie dokumentów, księgowanie, prowadzenie uzgodnień”.
2019-10-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisaną usługę pn. „Wsparcie księgowości, wprowadzanie dokumentów, księgowanie, prowadzenie uzgodnień”.

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.41.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa druku i dostawy kopert oraz teczek firmowych
2019-10-18


Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Usługę druku i dostawy kopert firmowych oraz teczek firmowych.

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.40.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonywanie usług tłumaczenia
2019-10-01

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie usług tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz język niemiecki informacji o zasobach - tłumaczenia notek/ opisów o  materiałach nutowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.39.2019


Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 01.10.2019 r. pod nr 1209253

Uwaga!!! - Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.10.2019 r.

 

W związku z wystapieniem błędu pisarskiego w numeracji paragrafów w projekcie umowy Zamawiający publikuje poprawioną wersję projektu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - wykonanie składu komputerowego i łamania książki „Polski Rocznik Muzykologiczny 2019, Tom XVII” pod red. Iwony Lindstedt i Beaty Bolesławskiej, naniesienie poprawek korektowych oraz przygotowanie książki do druku.
2019-09-12

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie składu komputerowego i łamania książki „Polski Rocznik Muzykologiczny 2019, Tom XVII” pod red. Iwony Lindstedt
i Beaty Bolesławskiej, naniesienie poprawek korektowych oraz przygotowanie książki do druku"

 

Nr referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.38.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa bezpieczeństwa dla serwisu internetowego
2019-09-06

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Zakup usługi bezpieczeństwa dla serwisu internetowego”.

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.37.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Redakcja i korekta językowa miesięcznika „Ruch Muzyczny” od nr 8.9/2019 do nr 12/2019 przed i po składzie
2019-08-14

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na redakcję i korektę językową miesięcznika „Ruch Muzyczny” od nr 8.9/2019 do nr 12/2019 przed i po składzie. 

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.37.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Skład komputerowy i łamanie przekładu (z jęz. angielskiego na jęz. polski) książki Dariusza Terefenko "Teoria muzyki jazzowej", naniesienie poprawek korektowych oraz przygotowanie książki do druku
2019-08-14

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie składu komputerowewgo i łamanie przekładu (z jęz. angielskiego na jęz. polski) książki Dariusza Terefenko "Teoria muzyki jazzowej", naniesienie poprawek korektowych oraz przygotowanie książki do druku.
Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.35.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa opakowań i innych materiałów do pakowania
2019-08-13

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę opakowań i innych materiałów do pakowania.


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.32.2019

 

W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 6 Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 23.08.2019 r. do godziny 12.00

 

UWAGA! W związku z powyższym zmianie ulagła także treść Załacznika nr 1 i 3 do zapytania ofertowego. Zamawiajacy publikuje ich aktualne brzmienie. 

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonywanie usług tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz język niemiecki informacji o zasobach - tłumaczenia notek/ opisów o ikonach i materiałach nutowych
2019-07-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie usług tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz język niemiecki informacji o zasobach - tłumaczenia notek/ opisów o ikonach i materiałach nutowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.33.2019


Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 23.07.2019 r. pod nr 1196909

 

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 05.08.2019 r. do godziny 12.00

W związku ze zmianą treści zapytania ofertowego Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 07.08.2019 r. do godziny 12.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa serwera dedykowanego
2019-07-22

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Usługę serwera dedykowanego”.

 

Nr referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.34.2019 

 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 31.07.2019 r. do godziny 14.00

Archiwum