PWM

Szukaj
Zaawansowane

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa oprogramowania
2019-02-11

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług elektrycznych dla budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie
2019-02-07

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług elektrycznych dla budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.06.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, bieżących i drobnych napraw oraz usuwania awarii
2019-01-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, bieżących i drobnych napraw oraz usuwania awarii.


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie pod względem językowym i merytorycznym oraz korekta językowa czasopisma „Ruch Muzyczny” od nr 2/2019 do nr 12/2019 pod red. Tomasza Cyza.”
2019-01-18

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert do zapytania ofertowego pn. Opracowanie pod względem językowym i merytorycznym oraz korekta językowa czasopisma „Ruch Muzyczny” od nr 2/2019 do nr 12/2019 pod red. Tomasza Cyza.”


NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie korekt językowych przed składem różnych tekstów polskich publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2019-01-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie korekt językowych przed składem różnych tekstów polskich publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, bieżących i drobnych napraw oraz usuwania awarii
2019-01-11

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych, bieżących i drobnych napraw oraz usuwania awarii.


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.01.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa oprogramowania
2018-12-19

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.52.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług konserwacji i naprawy dźwigów dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i Warszawie
2018-12-14

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług konserwacji i naprawy dźwigów dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i Warszawie..

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.50.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w lokalizacji: Kraków, Warszawa z wykorzystaniem central telefonicznych Zamawiającego.
2018-12-12

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w lokalizacji: Kraków, Warszawa z wykorzystaniem central telefonicznych Zamawiającego.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.51.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa oprogramowania
2018-12-03

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę oprogramowania


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.48.2018

 

Z uwagi na awarię poczty elektornicznej Zamawiającego, w następstwie której Zamawiający nie otrzymuje poczty przychodzącej - przesunięty zostaje termin składania ofert do dnia 14.12.2018 r. do godziny 11.

Archiwum