PWM

Szukaj
Zaawansowane

ZAPYTANIE OFERTOWE - Ubezpieczenie majątku oraz podatkowo - skarbowe
2018-03-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na: Ubezpieczenie majatku oraz podatkowo skarbowe, z podziałem na części.NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.13.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego publikacji
2018-03-22

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na:wykonanie korekty językowej przekładu z jęz. angielskiego na jęz. polski tekstu książki Iana Bostridge'a „Schubert's Winter Journey

 

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wprowadzenie poprawek redaktora merytorycznego do tekstu polskiego publikacji
2018-03-22

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na:wprowadzenie do pliku MS Word poprawek redaktora merytorycznego (sporządzonych ręcznie na wydruku) do przekładu z jęz. angielskiego na jęz. polski tekstu książki Iana Bostridge'a „Schubert's Winter Journey”.

 

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.11.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Rozszerzenie polityki bezpieczeństwa
2018-03-09

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na: rozszerzenie polityki bezpieczeństwa w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.08.2018


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1095182 w dn. 09.03.2018 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego czasopisma „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” – Rocznik 2016, nr 17 (26)”
2018-03-09

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego czasopisma „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” – Rocznik 2016, nr 17 (26)”

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.10.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego czasopisma „Polski Rocznik Muzykologiczny 2017, Tom XV” pod red. Iwony Lindstedt i Beaty Bolesławskiej”
2018-03-09

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na: Wykonanie korekty językowej tekstu polskiego czasopisma „Polski Rocznik Muzykologiczny 2017, Tom XV” pod red. Iwony Lindstedt i Beaty Bolesławskiej”


NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa oprogramowania do edycji nut i oprogramowania graficznego
2018-03-08

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na: dostawę oprogramowania do edycji nnut i oprogramowania graficznego w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

z podziałem na części:

Część I: Oprogramowanie do edycji nut (3 szt.) 

Część II: Oprogramowanie graficzne (5 sz.)


NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1094662 w dn. 08.03.2018 r.

 

UWAGA:

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert z dnia 14.03.2018 r., godz. 12:00 na 15.03.2018 r., godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wdrożenie oprogramowania ScanGate oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi infrastruktury do digitalizacji
2018-03-06

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na: wdrożenie oprogramowania ScanGate oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi infrastruktury do digitalizacji w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod nr 1093920 w dn. 06.03.2018 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz stolarki drzwiowej
2018-02-09

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na: wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych oraz stolarki drzwiowej w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

 

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.05.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjnoścvi pod nr 1087730 w dn. 09.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa tłumaczeń pisemnych tekstów prawnych, księgowych, informatycznych oraz wszystkich związanych z działalnością instytucji kultury, niedotyczących muzyki
2018-02-05

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert na: "Usługa tłumaczeń pisemnych tekstów prawnych, księgowych, informatycznych oraz wszystkich związanych z działalnością instytucji kultury, niedotyczących muzyki"

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.ZO.03.2018

Archiwum