PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa artykułów biurowych dla siedziby w Warszawie
2020-09-14

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę artykułów biurowych dla siedziby w Warszawie.

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.30.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa artykułów spożywczych dla siedziby w Warszawie
2020-09-14

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę artykułów spożywczych dla siedziby w Warszawie.

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.29.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa artykułów gospodarczych dla siedziby w Warszawie
2020-09-14

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę artykułów gospodarczych dla siedziby w Warszawie.

 

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.28.2020

Zapytanie ofertowe - usługi wykonywania składów partytur oraz ekstrakcji głosów wraz z naniesieniem poprawek po korektach różnych publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego: utworów solowych, kameralnych i chóralnych.
2020-09-02

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: usługi wykonywania składów partytur oraz ekstrakcji głosów wraz z naniesieniem poprawek po korektach różnych publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego: utworów solowych, kameralnych i chóralnych (w tym pedagogicznych lub zapisanych z wykorzystaniem notacji graficznej) oraz przykładów nutowych do publikacji książkowych.

Nr referencyjny postępowania ZZP.261.ZO.27.2020

Uwaga poniżej załaczamy poprawiony zał. nr 8 (4.09.2020r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla projektu: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”, projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
2020-07-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w podziale na 4 zadania (części). Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Projekt „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności.

Nr referencyjny postępowania ZZP.261.ZO.28.2020

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
2020-07-20

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia pod nazwą: budowa nowej platformy e-commerce oraz wsparcie techniczne na okres 12 miesięcy - Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji zamówienia w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku nr 1.
Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1145, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843).
Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionego formularza zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania na adres e-mail: sylwia_religa@pwm.com.pl lub bozena_kulig@pwm.com w terminie do dnia 14.08.2020 r. do godz. 15.00

W przypadku pytań dotyczących zapytania i jego załączników, uprzejmie prosimy o kontakt
z Panią Bożeną Kulig (adres e-mail: bozena_kulig@pwm.com.pl; nr telefonu: 885 860 273)

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi informacyjno – promocyjne dla projektu: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”, projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
2020-07-13

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „usługi informacyjno – promocyjne dla projektu: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”, projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1253778

Nr refefencyjny postępowania ZZP.261.ZO.26.2020

UWAGA: W związku z zauważoną omyłką w załączniku nr 5 - HARMONOGRAM Zamwiwjący w dniu 15.07.2020 r. załącza prawidłowy plik z aktualnym harmonogramem.

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie usług korekt językowych po składzie różnych tekstów polskich publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2020-07-09

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Wykonywanie usług korekt językowych po składzie różnych tekstów polskich publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (oryginalne i tłumaczenia na język polski): książek naukowych, popularnonaukowych, czasopism naukowych, monografii, biografii, wywiadów rzek”.


Numer referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.25.2020

ZAPYTANIE OFETOWE - Wsparcie informatyczne w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i Warszawie
2020-06-29

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: Wsparcie informatyczne w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie i Warszawie

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.24.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Wynajem powierzchni magazynowych na potrzeby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2020-06-19

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Wynajem powierzchni magazynowych na potrzeby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego"

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.23.2020