PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usługa druku, oprawy i dostawy książki w oprawie otabind: Mania – Muzyka w prawie autorskim
2020-03-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę druku, oprawy i dostawy książki w oprawie otabind: Mania – Muzyka w prawie autorskim

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.12.2020

 

UWAGA: Zamawiający publikuje dwa pliki poglądowe okładki

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa gotowych produktów zdobionych motywami muzycznymi produkcji firmy Agifty
2020-03-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę gotowych produktów zdobionych motywami muzycznymi produkcji firmy Agifty.


Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Produkcja nośników fizycznych w digipackach
2020-03-18

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi produkcji nośników fizycznych w digipackach typu CD audio, blu-ray, winyl, box składający się z 3 CD audio, wraz z nadrukiem, druku bookletów, konfekcja i foliowanie.

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.09.2020

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
2020-03-18

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia pod nazwą: usługi informacyjno – promocyjne na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji zamówienia w odniesieniu do zakresu prac określonego w załączniku nr 1.

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843).

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionego formularza zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania na adres e-mail: Monika_Lonczak@pwm.com.pl
w terminie do dnia 25.03.2020 r. do godz. 10.00


W przypadku pytań dotyczących zapytania i jego załączników, uprzejmie prosimy o kontakt
z Panią Moniką Lonczak (adres e-mail: Monika_Lonczak@pwm.com.pl; nr telefonu: 12 422 70 44 wew. 122)

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opieka nad Systemem Symfonia ERP w okresie 12 miesięcy
2020-03-10

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług opieki nad Systemem Symfonia ERP w okresie 12 miesięcy.


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.11.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Stały przegląd i konserwacja urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie
2020-02-26

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na stały przegląd i konserwację urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a.


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.05.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Stały przegląd i konserwacja urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie
2020-02-26

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na stały przegląd i konserwację urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie przy ul. A. Fredry 8.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.03.2020

Uwaga! Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 06.03.2020 roku do godz. 10.00


ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonywanie usług korekt językowych przed składem
2020-02-26

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie usług korekt językowych przed składem różnych tekstów polskich publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (oryginalne i tłumaczenia na język polski): książek naukowych, popularnonaukowych, czasopism naukowych, monografii, biografii, wywiadów rzek.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej w ramach niniejszego zapytania.


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.06.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie i przygotowanie do druku oraz na stronę internetową materiałów graficznych dla potrzeb dwutygodnika "Ruch Muzyczny"
2020-02-24

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę pn. Opracowanie i przygotowanie do druku (retusz, koloryzacja, przystosowanie do wymogów technicznych) oraz na stronę internetową materiałów graficznych (fotografii, ilustracji, reprodukcji okładek wydawnictw) dla potrzeb dwutygodnika „Ruch Muzyczny” od nr 5/2020 do nr 25-26/2020 (19 wydań, w tym 3 numery łączone).
Numer referencyjny postępowania: ZZP.261.ZO.08.2020

Uwaga! Zamawiający informuje, że wprowadzono zmiany w treści Zapytania ofertowego oraz w treści Wzoru umowy. Treść formularza ofertowego pozostaje bez zmian. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Usługa druku, oprawy i dostawy książki w oprawie otabind: Mania – Muzyka w prawie autorskim”
2020-02-21

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę pn. „Usługa druku, oprawy i dostawy książki w oprawie otabind: Mania – Muzyka w prawie autorskim”.


Nr referencyjny sprawy: ZZP.261.ZO.07.2020