PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Dotacje celowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoflaga, godło, logo MKiDN

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w roku 2023 realizuje następujące zadania:

1. Przeprowadzenie prac projektowych i realizacja robót budowalnych w zakresie nieruchomości w Krakowie

Celem inwestycji jest m.in. przywrócenie odpowiedniego wyglądu i adekwatnych do potrzeb Oficyny funkcji nieruchomości, która będzie wizytówką państwowej instytucji kultury na terenie Krakowa, miejscem nowoczesnym i otwartym dla kompozytorów, artystów, melomanów.
Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniu robót budowlanych w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Modernizacja krakowskiej oficyny polegać będzie na sukcesywnym, etapowym dostosowaniu budynku do standardów w zakresie posiadania ekonomicznej infrastruktury spełniającej obowiązujące normy, zoptymalizowaniu przestrzeni magazynowo-biurowej, a także dostosowaniu nieruchomości do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, BHP i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł


2. Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie na działce ew.27/1 z obrębu 5-03-04 w dzielnicy Śródmieście na siedzibę Polskiego Wydawnictwa Muzycznego


Celem zadania jest rewitalizacja stołecznej siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej przez Biuro architektoniczne wyłonione w konkursie przeprowadzonym w 2017 roku, którym została pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński.
Realizacja zadania inwestycyjnego związana jest z pilną koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych na nieruchomości, wynikających z decyzji administracyjnej nr 55K/11, wydanej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w maju 2011 roku. Wartością przedmiotowego Zadania ma być ochrona zabytkowej substancji przez stworzenie Obiektu z możliwością prezentacji i promocji polskiej kultury muzycznej, prowadzenia działalności edukacyjnej i artystycznej oraz profesjonalnego zabezpieczenia zbiorów i nowoczesnej infrastruktury biblioteczno-archiwizacyjnej do przechowywania druków muzycznych z zakresu polskiego dziedzictwa muzycznego.


Kwota dofinansowania: 15 000 000 zł


Całkowity kwalifikowany koszt zadań na wydatki inwestycyjne w 2023 realizowanych ze środków finansowych Ministra wynosi: 17 000 000 zł


Zwiększenie dotacji na Nowy Sklep Internetowy

Celem projektu jest zwiększania dostępności oferty PWM, polegające na stworzeniu i uruchomieniu nowej platformy e-commerce, w celu poprawienia jakości obsługi w sklepie internetowym PWM, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników serwisu oraz spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o dostępności cyfrowej.

Kwota dofinansowania na rok 2023 została zwiększona z 350 000 na 400 000 zł.


Informacja 2022

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa realizuje następujące zadania:

1. Przeprowadzenie prac projektowych i realizacja robót budowalnych w zakresie nieruchomości w Krakowie

Celem inwestycji jest m.in. przywrócenie odpowiedniego wyglądu i adekwatnych do potrzeb Oficyny funkcji nieruchomości, która będzie wizytówką państwowej instytucji kultury na terenie Krakowa, miejscem nowoczesnym i otwartym dla kompozytorów, artystów, melomanów.
Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniu robót budowlanych w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Modernizacja krakowskiej oficyny polegać będzie na sukcesywnym, etapowym dostosowaniu budynku do standardów w zakresie posiadania ekonomicznej infrastruktury spełniającej obowiązujące normy, zoptymalizowaniu przestrzeni magazynowo-biurowej, a także dostosowaniu nieruchomości do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, BHP i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


Kwota dofinansowania: 1 300 000 zł


2. Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie

Celem zadania jest rewitalizacja stołecznej siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej przez Biuro architektoniczne wyłonione w konkursie przeprowadzonym w 2017 roku, którym została pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński.
Realizacja zadania inwestycyjnego związana jest z pilną koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych na nieruchomości, wynikających z decyzji administracyjnej nr 55K/11, wydanej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w maju 2011 roku. Wartością przedmiotowego Zadania ma być ochrona zabytkowej substancji przez stworzenie Obiektu z możliwością prezentacji i promocji polskiej kultury muzycznej, prowadzenia działalności edukacyjnej i artystycznej oraz profesjonalnego zabezpieczenia zbiorów i nowoczesnej infrastruktury biblioteczno-archiwizacyjnej do przechowywania druków muzycznych z zakresu polskiego dziedzictwa muzycznego.


Kwota dofinansowania: 3 500 000 zł


3. Zakup samochodu służbowego dostawczego

Celem zadania jest zakup samochodu dostawczego o ładowności minimum 1100 kg, na potrzeby realizacji czynności związanych z działaniami handlowymi PWM, polegającymi na transporcie publikacji i ekspozycji na targi, realizacji kiermaszy, dostawie do klienta i przewozie towarów.


Kwota dofinansowania: 129 000 zł

 

4. Nowy sklep internetowy

 

Celem projektu jest zwiększania dostępności oferty PWM, polegające na stworzeniu i uruchomieniu nowej platformy e-commerce, w celu poprawienia jakości obsługi w sklepie internetowym PWM, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników serwisu oraz spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o dostępności cyfrowej.

Kwota dofinansowania: 520 000 zł (170 000 na rok 2022, 350 000 na rok 2023)

5. Modernizacja pracowni poligraficznej PWM - zrealizowano

Celem zadania jest dostosowanie pracowni poligraficznej do bieżących standardów technologicznych w druku cyfrowym poprzez wymianę przestarzałych urządzeń.

Kwota dofinansowania: 386 500 zł

Całkowita wartość: 424 000 zł


Całkowity kwalifikowany koszt zadań realizowanych ze środków finansowych Ministra wynosi 5.835.500 zł