PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Dotacje celowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowegoflaga, godło, logo MKiDN

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w roku 2024 realizuje następujące zadania:


1. Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania kondygnacji podziemnej oraz budową wiaty śmietnikowej na działce nr 116/3 obr. 145 Śródmieście przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie.


Celem modernizacji jest dostosowywanie budynku siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego do standardów w zakresie posiadania ekonomicznej infrastruktury spełniającej obowiązujące normy, zoptymalizowanie przestrzeni magazynowo-biurowej, zapewnienie bezpieczeństwa BHP pracownikom i otoczeniu, a także dostosowanie nieruchomości do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, BHP i udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz przywrócenie właściwego wyglądu nieruchomości, która będzie wizytówką Polskiego Wydawnictwa Muzycznego jako Wydawnictwa nowoczesnego i otwartego dla kompozytorów, artystów, melomanów.


Kwota dofinansowania: 1 000 000 zł


2. Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie na działce ew.27/1 z obrębu 5-03-04 w dzielnicy Śródmieście na siedzibę Polskiego Wydawnictwa Muzycznego


Celem zadania jest rewitalizacja stołecznej siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie. Realizacja zadania inwestycyjnego związana jest z pilną koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych na nieruchomości, wynikających z decyzji administracyjnej nr 55K/11, wydanej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w maju 2011 roku. Wartością przedmiotowego Zadania ma być ochrona zabytkowej substancji przez stworzenie Obiektu z możliwością prezentacji i promocji polskiej kultury muzycznej, prowadzenia działalności edukacyjnej i artystycznej oraz profesjonalnego zabezpieczenia zbiorów i nowoczesnej infrastruktury biblioteczno-archiwizacyjnej do przechowywania druków muzycznych z zakresu polskiego dziedzictwa muzycznego.


Kwota dofinansowania: 52 000 000 zł

3. Zakup fortepianu marki Steinway & Sons D-274.


Celem zakupu jest upowszechnianie kultury muzycznej przez edukację, działalność wydawniczą oraz udostępnianie materiałów związanych z dziedzictwem muzycznym, w tym nut i książek. Zakup umożliwi kontynuację na szerszą skalę działalności w wyremontowanej siedzibie PWM. Zakup fortepianu to z jednej strony zadanie, które pozwoli w sposób ekonomiczny wykorzystać środki publiczne, z drugiej wzmocni obecność wartościowej kultury muzycznej w przestrzeni społecznej w Polsce i zagranicą. Realizacja tej inwestycji pozwoli na silne oddziaływanie na społeczność lokalną Krakowa oraz całej Polski, a także w skali międzynarodowej – pozwoli na intensyfikację obszarów kreatywnych w korespondencji do gospodarki regionalnej.

Kwota dofinansowania: 990 000 zł


Całkowity kwalifikowany koszt zadań na wydatki inwestycyjne w 2024 realizowanych ze środków finansowych Ministra wynosi: 53 990 000 zł


Polskie Wydawnictwo Muzyczne w ramach dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w roku 2024 realizuje następujące zadania:

 

1. Dziedzictwo Muzyki Polskiej

Celem projektu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” jest opracowanie, wydanie, wykonanie, rejestracja, udostępnienie i włączenie w proces edukacyjny wybitnych dzieł polskich kompozytorów, którzy żyli i tworzyli w czasie 123 lat rozbiorów.
Program realizowany przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne obejmuje wydawnictwa nutowe wraz z kompleksowym opracowaniem źródłowo-krytycznym oraz wykonawczym, materiały orkiestrowe, wydawnictwa książkowe (w tym e-booki), szkolenie kadry i wsparcie procesu kształcenia redaktorów oraz upowszechnianie i promocję, w tym serwisy internetowe, podcasty, aplikacje mobilne.

Kwota dofinansowania na lata 2023–2025: 2 400 000 zł2. Konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży w Japonii

Celem projektu realizowanego w ramach programu „Kultura inspirująca” w latach 2023–2024 jest organizacja konkursu i dotarcie do młodych pianistów w Japonii z ofertą dydaktyczną, na którą składają się utwory polskich kompozytorów XIX-w. i współczesnych. Prestiż wydarzenia podnosi uczestnictwo w roli przewodniczącego jury wybitnego pianisty i pedagoga, prof. Wojciecha Świtały oraz znakomitych japońskich pianistów i pedagogów, laureatów Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie.

Kwota dofinansowania na lata 2023–2024: 300 000 zł


 


Informacja 2023

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w roku 2023 realizuje następujące zadania:

1. Przeprowadzenie prac projektowych i realizacja robót budowalnych w zakresie nieruchomości w Krakowie

Celem inwestycji jest m.in. przywrócenie odpowiedniego wyglądu i adekwatnych do potrzeb Oficyny funkcji nieruchomości, która będzie wizytówką państwowej instytucji kultury na terenie Krakowa, miejscem nowoczesnym i otwartym dla kompozytorów, artystów, melomanów.
Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniu robót budowlanych w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Modernizacja krakowskiej oficyny polegać będzie na sukcesywnym, etapowym dostosowaniu budynku do standardów w zakresie posiadania ekonomicznej infrastruktury spełniającej obowiązujące normy, zoptymalizowaniu przestrzeni magazynowo-biurowej, a także dostosowaniu nieruchomości do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, BHP i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


Kwota dofinansowania: 2 000 000 zł


2. Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie na działce ew.27/1 z obrębu 5-03-04 w dzielnicy Śródmieście na siedzibę Polskiego Wydawnictwa Muzycznego


Celem zadania jest rewitalizacja stołecznej siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej przez Biuro architektoniczne wyłonione w konkursie przeprowadzonym w 2017 roku, którym została pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński.
Realizacja zadania inwestycyjnego związana jest z pilną koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych na nieruchomości, wynikających z decyzji administracyjnej nr 55K/11, wydanej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w maju 2011 roku. Wartością przedmiotowego Zadania ma być ochrona zabytkowej substancji przez stworzenie Obiektu z możliwością prezentacji i promocji polskiej kultury muzycznej, prowadzenia działalności edukacyjnej i artystycznej oraz profesjonalnego zabezpieczenia zbiorów i nowoczesnej infrastruktury biblioteczno-archiwizacyjnej do przechowywania druków muzycznych z zakresu polskiego dziedzictwa muzycznego.


Kwota dofinansowania: 15 000 000 zł


Całkowity kwalifikowany koszt zadań na wydatki inwestycyjne w 2023 realizowanych ze środków finansowych Ministra wynosi: 17 000 000 zł


Zwiększenie dotacji na Nowy Sklep Internetowy

Celem projektu jest zwiększania dostępności oferty PWM, polegające na stworzeniu i uruchomieniu nowej platformy e-commerce, w celu poprawienia jakości obsługi w sklepie internetowym PWM, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników serwisu oraz spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o dostępności cyfrowej.

Kwota dofinansowania na rok 2023 została zwiększona z 350 000 na 400 000 zł.


Informacja 2022

Polskie Wydawnictwo Muzyczne w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa realizuje następujące zadania:

1. Przeprowadzenie prac projektowych i realizacja robót budowalnych w zakresie nieruchomości w Krakowie

Celem inwestycji jest m.in. przywrócenie odpowiedniego wyglądu i adekwatnych do potrzeb Oficyny funkcji nieruchomości, która będzie wizytówką państwowej instytucji kultury na terenie Krakowa, miejscem nowoczesnym i otwartym dla kompozytorów, artystów, melomanów.
Inwestycja polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniu robót budowlanych w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie. Modernizacja krakowskiej oficyny polegać będzie na sukcesywnym, etapowym dostosowaniu budynku do standardów w zakresie posiadania ekonomicznej infrastruktury spełniającej obowiązujące normy, zoptymalizowaniu przestrzeni magazynowo-biurowej, a także dostosowaniu nieruchomości do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, BHP i udogodnień dla osób niepełnosprawnych.


Kwota dofinansowania: 1 300 000 zł


2. Nadbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na funkcję usługową w zakresie kultury dla budynku przy ul. Fredry 8 w Warszawie

Celem zadania jest rewitalizacja stołecznej siedziby Oficyny przy ul. Fredry 8 w Warszawie na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej przez Biuro architektoniczne wyłonione w konkursie przeprowadzonym w 2017 roku, którym została pracownia AMC – Andrzej M. Chołdzyński.
Realizacja zadania inwestycyjnego związana jest z pilną koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych na nieruchomości, wynikających z decyzji administracyjnej nr 55K/11, wydanej przez Stołecznego Konserwatora Zabytków w maju 2011 roku. Wartością przedmiotowego Zadania ma być ochrona zabytkowej substancji przez stworzenie Obiektu z możliwością prezentacji i promocji polskiej kultury muzycznej, prowadzenia działalności edukacyjnej i artystycznej oraz profesjonalnego zabezpieczenia zbiorów i nowoczesnej infrastruktury biblioteczno-archiwizacyjnej do przechowywania druków muzycznych z zakresu polskiego dziedzictwa muzycznego.


Kwota dofinansowania: 3 500 000 zł


3. Zakup samochodu służbowego dostawczego

Celem zadania jest zakup samochodu dostawczego o ładowności minimum 1100 kg, na potrzeby realizacji czynności związanych z działaniami handlowymi PWM, polegającymi na transporcie publikacji i ekspozycji na targi, realizacji kiermaszy, dostawie do klienta i przewozie towarów.


Kwota dofinansowania: 129 000 zł

 

4. Nowy sklep internetowy

 

Celem projektu jest zwiększania dostępności oferty PWM, polegające na stworzeniu i uruchomieniu nowej platformy e-commerce, w celu poprawienia jakości obsługi w sklepie internetowym PWM, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników serwisu oraz spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o dostępności cyfrowej.

Kwota dofinansowania: 520 000 zł (170 000 na rok 2022, 350 000 na rok 2023)

5. Modernizacja pracowni poligraficznej PWM - zrealizowano

Celem zadania jest dostosowanie pracowni poligraficznej do bieżących standardów technologicznych w druku cyfrowym poprzez wymianę przestarzałych urządzeń.

Kwota dofinansowania: 386 500 zł

Całkowita wartość: 424 000 zł


Całkowity kwalifikowany koszt zadań realizowanych ze środków finansowych Ministra wynosi 5.835.500 zł