PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej


Pub

Ulubione etiudy

na skrzypce

Kraje dostawy:
  • Nr kat. 11184


 

Zbiór Ulubione etiudy przeznaczony jest dla uczniów szkoły I stopnia (z niektórych etiud można także korzystać w szkole II stopnia). Powziąłem zamysł, by zebrać w jednym zeszycie najbardziej wartościowe etiudy różnych autorów, reprezentantów znanych szkół skrzypcowych francuskiej, niemieckiej, włoskiej i czeskiej. W układzie etiud zastosowałem zasadę stopniowania trudności. Początkowe są utworami prostymi, w pierwszej pozycji, w kolejnych narastają różnego rodzaju problemy i trudności adekwatnie do umiejętności technicznych ucznia. Istotne jest respektowanie zalecanych temp oczywiście nie od samego początku pracy nad daną etiudą. Dużą grupę stanowią etiudy jednoproblemowe, ukierunkowane na technikę bądź to lewej, bądź prawej ręki, często także na ich współdziałanie. Są też w zbiorze etiudy popisowe, egzaminacyjne, stawiające dodatkowo określone wymagania muzyczne. Bogaty jest zestaw etiud dwudźwiękowych. Ich brak był do tej pory dotkliwie odczuwany przez nauczycieli.
O wyborze poszczególnych etiud, obok wartości technicznej, decydowały względy estetyczno-psychologiczne: starałem się wybrać do zbioru utwory melodyjne, wpadające w ucho, a co za tym idzie, chętnie ćwiczone przez uczniów. Specjalną grupę stanowią etiudy atonalne; ich zadaniem jest zaznajomienie naszych podopiecznych z problemami muzyki współczesnej oraz przygotowanie do ich wykonywania.
Mam nadzieję, że zaproponowany materiał ćwiczeniowy w połączeniu z nowym na niego spojrzeniem metodycznym ułatwi pracę uczącym, a młodym skrzypkom przyniesie wymierne korzyści.
(z przedmowy Antoniego Cofalika)


  • Seria: Strumento
  • ISMN 979-0-2740-0710-2
  • Liczba stron: 96
  • Oprawa: miękka
  • Nr wydania: 5
  • Rok wydania: 2021
  • Postaci: instrument solo
  • Format: N4 stojący (235x305 mm)


Utwory w publikacji:
Rodionow K.

Campagnoli Bartolomeo

Komarowski A.
Komarowski A
Dwojrin I.

David Ferdinand

Czystow A.
Grünwald A.

Cofalik Antoni

Rode Pierre

Kaprys nr 2

Twardowski Romuald

Kaprys nr 3

Campagnoli Bartolomeo

Kaprys op. 22 nr 15

Bériot Charles-Auguste

Methode de violon op. 102
Beriot Ch. Methode de violon op.102

Bériot Charles-Auguste

Methode de violon op.102
Bériot Charles-August Methode de violon op.102

Cofalik Antoni

Nova
Grünwald A. nr 26

Benda Jiri

nr 27

Benda Jiri

nr 28
Fiorillo Federico nr 28
Grünwald A. nr 32
Fiorillo Federico nr 5
Rovelli P. nr 6
Rovelli P. nr 7
Grünwald A. nr 8
Fiorillo Federico nr 9
Kayser Heinrich op. 20 nr 1
Kayser Heinrich op. 20 nr 10
Kayser Heinrich op. 20 nr 19
Kayser Heinrich op. 20 nr 20
Kayser Heinrich op. 20 nr 26
Kayser Heinrich op. 20 nr 3
Kayser Heinrich op. 20 nr 30 (wg K. Fortunatow)

Campagnoli Bartolomeo

op. 22 nr 25
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 17
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 21
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 24 (W stylu Wieniawskiego)
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 25
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 26 (Polonez)
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 28
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 29
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 30
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 47
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 57 (Melodia tyrolska)
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 7
Mazas Jacques Féréol op. 36 nr 9 (Marsz)

Dont Jacob

op. 37 nr 9

Wohlfahrt Franz

op. 38 nr 83

Wohlfahrt Franz

op. 45 nr 28

Wohlfahrt Franz

op. 45 nr 34

Wohlfahrt Franz

op. 45 nr 4

Wohlfahrt Franz

op. 45 nr 54

Wohlfahrt Franz

op. 45 nr 59

Wohlfahrt Franz

op. 54 nr 8

Wohlfahrt Franz

op. 54 nr 9

Dancla Charles

op. 68 nr 15

Dancla Charles

op. 68 nr 5

Dancla Charles

op. 68 nr 9

Wohlfahrt Franz

op. 74 nr 27

Wohlfahrt Franz

op. 74 nr 50

Dancla Charles

op. 84 nr 1

Dancla Charles

op. 84 nr 34

Dancla Charles

op. 84 nr 35

Dancla Charles

op. 84 nr 7

Bériot Charles-Auguste

op. 9 nr 4
Kayser Heinrich op.20 nr 13
Mazas Jacques Féréol op.36 nr 3

Wohlfahrt Franz

op.45 nr 6

Joachim Joseph

Violinschule nr 118

Joachim Joseph

Violinschule nr 175

Joachim Joseph

Violinschule nr 62

Joachim Joseph

Violinschule nr 77

Joachim Joseph

Violinschule nr 99
Dwojrin W stylu Paganiniego