PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Andrzej Cwojdziński

Andrzej Cwojdziński

1928-2022

Andrzej Cwojdziński urodził się 25 stycznia 1928 roku w Jaworznie koło Chrzanowa, polski dyrygent i kompozytor. W latach 1947-1953 studiował w PWSM w Krakowie pod kierunkiem A. Malawskiego. Działalność muzyczną rozpoczął jako dyrygent chóru Filharmonii Krakowskiej. W latach 1955-1957 był asystentem dyrygenta w Filharmonii Łódzkiej, następnie objął funkcje dyrektora, dyrygenta i kierownika artystycznego Filharmonii w Lublinie, które pełnił do 1963 roku. Od 1964 do 1979 roku zajmował analogiczne stanowiska w Filharmonii w Koszalinie.

Cwojdziński występował gościnnie jako dyrygent w ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii i na Węgrzech. Był ponadto inicjatorem i pełnił rolę kierownika artystycznego Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1967-1990) oraz Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych (1972-1980). Za działalność artystyczną i organizatorską wyróżniony został nagrodą miasta Lublina i byłego województwa koszalińskiego. Kilkakrotnie sprawował kierownictwo Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz Koszalińskich Koncertów Organowych. Od 1976 roku docent, w latach 1991-1999 profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku. Otrzymał nagrodę II stopnia Ministra Kultury i sztuki (1977) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983).


Wojciech Nowik, Encyklopedia Muzyczna PWM, t.1