PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Stanisław Hadyna

Stanisław Hadyna

1919-1999

Stanisław Hadyna, urodzony 25 września 1919 roku w Karpętnej na Zaolziu, zmarł 1 stycznia 1999 roku w Krakowie, polski kompozytor, dyrygent, organizator życia muzycznego, literat. W 1938 roku ukończył Instytut Muzyczny im. I. Paderewskiego w Cieszynie (filia konserwatorium w Katowicach) w klasie fortepianu A. Brachockiego. W latach 1938-1939 studiował psychologię i socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1942-1944 kontynuował studia konspiracyjne, był także wykładowcą na tajnych kursach gimnazjalnych. Po wojnie podjął studia u L. Różyckiego (kompozycja) i A. Malawskiego (dyrygentura) w PWSM (obecnie Akademia Muzyczna) w Katowicach. W latach 1945-1947 pracował jako nauczyciel w gimnazjum i kierownik wydziału kultury rady narodowej w Wiśle. W latach 1947-1952 był kolejno dyrektorem biura Okręgu Związku Zawodowego Muzyków PRL oraz dyrektorem Biura Koncertowego i Wojewódzkiej Delegatury „Artosu” w Katowicach. W 1952 roku zorganizował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Śląsk”, którego był kierownikiem artystycznym, dyrygentem i reżyserem. Zmuszony w 1968 roku do ustąpienia ze stanowiska, przeniósł się do Krakowa, gdzie w 1977 roku został kierownikiem muzycznym Teatru im. J. Słowackiego. 1 marca 1990 roku ponownie objął kierownictwo zespołu „Śląsk” jako jego dyrektor artystyczny. Od lat 60. z powodzeniem zajmował się twórczością literacką – w 1948 roku otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Filmowym w Warszawie za powieść o Chopinie „Niezatarte ślady” , w 1969 roku – II nagrodę w Konkursie UNESCO za „Blessed Are the Peacemakers” (dramat o M. Ghandim), w 1972 zaś Award of Merit i II nagrodę na ogłoszonym w Stanach Zjednoczonych konkursie na sztukę o M.L. Kingu za „Shatteres Dreams”. W 1977 roku jego „Declatarion 76” uzyskała American Revolution Bicentennial Medal. Hadyna odznaczony został także m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1954), Orderem Sztandaru Pracy I klasy (1964), otrzymał też Dyplom Honorowy Prezydenta Stanów Zjednoczonych (1959) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (1988). W 1987 roku uhonorowany został tytułem Zasłużony dla Kultury Narodowej.

Grzegorz Zmuda, Encyklopedia muzyczna PWM, HIJ