PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Igor Jankowski

Igor Jankowski

*1983

Igor Jankowski – kompozytor, akordeonista, pedagog; ur. 23 listopada 1983, Mińsk (Republika Białoruś). Pochodzi z rodu Ksawerego Jankowskiego, polskiego patrioty, który w czasie okupacji sowieckiej ukrywał polskich oficerów w swojej posiadłości Ługowce (koło w. Małe Biesiady, w rejonie łogojskim). Za prowadzoną działalność dnia 28 grudnia 1927 roku przez władze sowieckie został skazany na 10 lat więzienia w obozie koncentracyjnym Usłon (Republika Karelska). Został zrehabilitowany dopiero kilkadziesiąt lat po śmierci (7 października 1992 roku) przez władze białoruskie. Ze względu na zasługi Ksawerego Jankowskiego dla narodu polskiego decyzją Konsula RP w Mińsku Igorowi Jankowskiemu, jako prawnukowi, przyznano Kartę Polaka. To pozwoliło mu powrócić do Polski, gdzie podjął aktywną działalność artystyczną i naukową.


W latach 1990-1999 uczył się w Szkole Średniej Nr 102 w Mińsku o profilu muzycznym, a także Państwowej Szkole Muzycznej nr 10 (1995-1999). Po ich ukończeniu, w latach 1999-2003 kształcił się w Państwowym College’u Muzycznym im. M. Glinki w Mińsku (w zakresie gry na akordeonie oraz dyrygentury orkiestrowej). W latach 2006-2009 studiował kompozycję pod kierunkiem Dmitrija Smolskiego w Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej. Edukację kontynuował w Polsce, gdzie w latach 2009-2011 odbył magisterskie studia uzupełniające w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie kompozycji prof. Marka Jasińskiego, a po jego śmierci w klasie prof. Mariana Borkowskiego. W tejże uczelni skończył również Studium Pedagogiczne z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2011-2014 był doktorantem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (opiekun naukowy – prof. zw. Marian Borkowski).


Utwory Igora Jankowskiego były wykonywane w różnych miastach Wschodniej i Zachodniej Europy, a także nagradzane na konkursach kompozytorskich. Otrzymał między innymi pierwszą nagrodę podczas Krajowego Konkursu Kompozytorskiego poświęconego 115. rocznicy urodzin M. Bogdanowicza w Mińsku (2006), Dyplom za poszukiwania twórcze na IX Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. J. Siemieniako (2007), wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im Tadeusza Ochlewskiego (2010), wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „Don Bosco” (2016). W 2012 roku Decyzją Rady Miejskiej w Bobolicach jego kompozycja (po wygraniu Ogólnopolskiego Konkursu) wybrana została jako obowiązkowy hejnał miasta. Dwukrotnie otrzymywał Narodowe Stypendium Rządu RP, przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Stypendia Twórcze przyznawane przez Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS (2012 i 2016). Oprócz działalności kompozytorskiej aktywnie organizuje koncerty i festiwale w Polsce. W 2010 roku przygotował koncert charytatywny na rzecz polskich powodzian z udziałem akordeonisty-wirtuoza Vlada Pligovki, w latach 2010 i 2011 cykle „Wieczorów kultury kresowej”, a w roku 2012 – dziewięć koncertów w różnych nadmorskich miastach Województwa Zachodniopomorskiego dla Państwowej Orkiestry Młodych Talentów Republiki Białoruś w ramach współpracy z organizatorami 46. Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie. Od 2013 zostaje głównym organizatorem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Kultury Białoruskiej na Pomorzu, a 18 stycznia 2016 zostaje powołany na stanowisko prezesa Fundacji Rozwoju Artystycznego i Współpracy Międzynarodowej MSM UNICUM. Od 1 września pełni funkcję głównego organisty w Sanktuarium Świętego Jakuba w Lęborku.
W roku 2011 ukazała się pierwsza autorska płyta Jankowskiego pod tytułem A New Size Of Old Traditions, wydana przez białoruskie wydawnictwo muzyczne VIGMA, a w czerwcu 2015 odbyło się nagranie i wydanie utworu „Pod Twoju miłość” na płycie IRMOŁOGION Z SUPRAŚLA. Wykonawca – Górecki Chamber Choir, Wydawca – Akademia Muzyczna w Krakowie, Dyrygent – Maria Januszkiewicz.