PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Adam Świerzyński

Adam Świerzyński

1914-1997

Adam Świerzyński, urodzony 25 I 1914 w Krakowie, zmarł 6 VII 1997 w Warszawie, kompozytor i pedagog, syn Michała Świerzyńskiego. W latach 1926–1931 uczył się w konserwatorium w Krakowie. Od 1931 do 1934 roku studiował kompozycję w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu u S. Wiechowicza, w latach 1936–1939 prawo na Uniwersytecie Warszawskim (magisterium 1945), od 1947 do 1950 kompozycję w PWSM (obecnie Uniwersytet Muzyczny) w Warszawie u P. Rytla i od 1948 do 1950 muzykologię u A. Simon na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1947–1957 uczył przedmiotów teoretycznych w PŚSM im. F. Chopina w Warszawie. Od 1952 roku do 1955 był pianistą i prelegentem w Państwowym Przedsiębiorstwie Estradowym „Artos”, w roku 1956 prezesem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, od 1963 roku członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Stowarzyszenia Działaczy Kultury Morskiej i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, koncentrując odtąd swoją twórczość wokół tematyki kaszubsko-morskiej. W latach 1972–1980 zorganizował w Warszawie 12 koncertów muzyki marynistycznej, redagował wydawnictwo «Polska Muzyka Marynistyczna», 1974 założył zespół instrumentalny Mare Nostrum. Członek honorowy Stowarzyszenia Działaczy Kultury Morskiej (1981). Odznaczenia: 1979 Zasłużony Działacz Kultury, 1980 Zasłużony dla Polskiej Marynistyki, 1982 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; nagrody: 1972 nagroda Ministra Obrony Narodowej, 1975 nagroda Ministra Kultury i Sztuki, 1978 nagroda Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej za całokształt twórczości marynistycznej.

Adam Mrygoń, Encyklopedia muzyczna PWM, Sm-Ś