PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Marcin Józef Żebrowski

Marcin Józef Żebrowski

1702-1770

Marcin Józef Żebrowski był członkiem kapeli oo. paulinów na Jasnej Górze, w której w latach 1784-1765 i około 1780 działał jako kompozytor, dyrygent, instrumentalista, wokalista - bas i pedagog. Z bogato zachowanej twórczości kompozytora, większa część zachowała się w archiwum oo. paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie (trzydzieści jeden pozycji); ponadto fragmenty dzieł Żebrowskiego znajdują się w zbiorach kapel: parafialnej w Szalowej oraz oo. dominikanów w Gidlach.
Żebrowski należy do czołowych twórców muzyki polskiej XVIII w. Spośród dzieł wokalno-instrumentalnych, stanowiących główny nurt jego twórczości, na szczególną uwagę zasługują kompozycje mszalne. Utwory te funkcjonowały w repertuarze kapeli jasnogórskiej jeszcze w 1819 r. W jego Missa Pastoritia ex D wyraźnie można zauważyć wpływy rytmiki rodzimych tańców ludowych, zwłaszcza poloneza. Utwory cechuje duża inwencja i pomysłowość kształtowania linii melodycznej, a także samodzielność partii instrumentalnych. Jego Sonatae pro processione są niezwykle cennym zabytkiem instrumentalnej muzyki polskiej okresu przedklasycznego. Na Jasnej Górze zachowało się 9 rękopisów utworów instrumentalnych nazywanych: Sonata, Andante czy Adagio pro processione. Utwory te nie posiadają swych odpowiedników w twórczości muzycznej, tak polskiej, jak europejskiej (wyjątkiem dwie sonaty oraz Symfonia per la processione współczesnego Żebrowskiemu Giuseppe Riepela - również z kręgu jasnogórskiego). Sugeruje to, że utwory pro processione związane są z lokalną tradycją.