PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Tadeusz Jarecki

Tadeusz Jarecki

1889-1955

Tadeusz Jarecki, urodzony 1 stycznia 1889 roku we Lwowie, zmarł 2 maja 1955 roku w Nowym Jorku, kompozytor, dyrygent, publicysta, syn Henryka Jareckiego. Studiował na politechnice lwowskiej i równocześnie odbywał studia muzyczne pod kierunkiem ojca i u S. Niewiadomskiego w konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, uzupełniał je w Moskwie u S. Taniejewa oraz 1909 lub 1912-1913 u E. Jaquesa-Dalcroze’a, w którego instytucie był przez pewien czas wykładowcą. W 1917 roku przebywał w Stanach Zjednoczonych, w 1918 wrócił do kraju i jako ochotnik wstąpił w stopniu oficera do Wojska Polskiego. W 1920 wyjechał ponownie do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1921 ożenił się ze śpiewaczką Luizą Llewelyn.

Tomasz Jarecki dyrygował orkiestrą symfoniczną NBC w Nowym Jorku, potem był kierownikiem zespołu The Chamber Ensemble (żona Jareckiego – śpiew oraz trio fortepianowe Pulgara) tejże radiofonii. W latach 1932-1936 przebywał w kraju, został dyrektorem Towarzystwa Muzycznego i konserwatorium im. S. Moniuszki w Stanisławowie, dyrygował orkiestrą symfoniczną we Lwowie, w 1935 roku wystawił operę swego ojca „Mindowe”. W latach 1936-1938 przebywał w Stanach Zjednoczonych, w 1938 roku przyjechał do Paryża.

Podczas pobytu za granicą Tadeusz Jarecki włączał się w prace polonijnych środowisk twórczych. W 1929 roku wybrany został sekretarzem generalnym towarzystwa popierania stosunków kulturalnych z Rosją (Committee to Fortster Friendly Relations between the Arts of Poland and America). W czasie II wojny światowej pełnił różne funkcje w polskim rządzie na emigracji w Londynie. W 1940 roku był naczelnikiem wydziału Ministerstwa Informacji, w latach 1940-1943 zorganizował i prowadził stowarzyszenie The Polish Musicians od London. W 1946 roku ostatecznie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował między innymi na Columbia University w Nowym Jorku. W okresie międzywojennym stale współpracował z „Muzyką”, przesyłając korespondencje m.in. z Nowego Jorku, drukowane w dziale „Z oper i sal koncertowych”. W latach 1936-1945 publikował artykuły w angielskim czasopiśmie „The Chesterian”.


Wiesława Berny-Negre, Encyklopedia muzyczna PWM, HIJ