PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Wojciech Łukaszewski

Wojciech Łukaszewski

1936-1978

Łukaszewski Wojciech urodził się 10 III 1936 w Częstochowie, zmarł 13 IV 1978 w Częstochowie, polski kompozytor, pedagog i publicysta. 1960–65 studiował kompozycję w PWSM w Warszawie u T. Szeligowskiego i T. Paciorkiewicza,1966–67 u N. Boulanger w Paryżu. Od 1967 pedagog, a od 1971 dyrektor PSM I i II stopnia w Częstochowie; 1967–68 wykładał także w PWSM w Warszawie.1977 otrzymał Nagrodę II stopnia MKiS za twórczość kompozytorską. Odegrał znaczącą rolę jako animator życia muzycznego Częstochowy, m.in. był współzałożycielem i wiceprzewodniczacym Częstochowskiego Towarzystwa Muzycznego. Styl Ł. ewoluował od neoklasycznej stylizacji poprzez techniki aleatoryczne do programowej zwięzłości form; odznacza się intymnością i nastrojowością.

Piotr Gago