PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Mirosław Gąsieniec

Mirosław Gąsieniec

*1954

Mirosław Gąsieniec – urodził się w Brzegu, 22 maja 1954 roku. Polski kompozytor i pianista. Gry na fortepianie uczył się w PSM I st. w Brzegu u J. Filca, następnie we Wrocławiu w PLM u J. Godziszewskiego (1968-1970) i w PŚSM u W. Zalipskiego (1970-1973) oraz w PWSM pod kierunkiem J. Godziszewskiego i A. Głoszą (1975-1979, uzyskał dyplom z wyróżnieniem). Jako aktywny uczestnik brał udział w mistrzowskich kursach: w Weimarze - w klasie fortepianu I. Gornostajewej (1972), Dusznikach Zdroju - w klasie W. Mierżanowa (1979) i Łańcucie - w klasie kameralnej K. Wiłkomirskiego (1985). Dwukrotnie był stypendystą TIFC (1979 i 1980). Kompozycję studiował jako prywatny stypendysta i uczeń W. Lutosławskiego (1972 1980) oraz w PWSM we Wrocławiu (późniejszej AM im. K. Lipińskiego) w klasach Z. Herembeszty i L. Wisłockiego (dyplom z wyróżnieniem 1988). Cytat (z wywiadu): „Zacząłem komponować jako kilkuletni chłopiec, początkowo utwory na fortepian solo, a kończąc PSM I st., w Brzegu miałem już w swojej teczce kompozytorskiej kilka utworów na fortepian z orkiestrą m.in. „Fantazję polską" i fragmenty koncertów fortepianowych. W mojej młodzieńczej pracy twórczej szczególnie pomagało mi dwóch nauczycieli tamtejszej szkoły muzycznej, Feliks Kęcki, który jako pierwszy zapoznał mnie z problemami instrumentacji na orkiestrę symfoniczną oraz Jerzy Filc, który uczył mnie harmonii, fortepianu, a już poza zajęciami szkolnymi także samej kompozycji (...) Z powodu braku odpowiednich zajęć z kompozycji w szkole średniej, postanowiłem prosić o takie lekcje u kompozytora polskiego, którego ceniłem najbardziej. Kiedy miałem 18 lat, moje marzenia spełniły się, po osobistym spotkaniu z Witoldem Lutosławskim uzyskałem jego zgodę na stałą konsultację wyników mojej pracy twórczej, co wraz z jednoczesnym wsparciem finansowym z jego strony trwało osiem lat".

Pracę zawodową Mirosław Gąsieniec rozpoczął jako nauczyciel fortepianu w PSM I st. w Brzegu (1974 1975). W latach 1980-1985 grał w zespołach kameralnych w Niemczech. Od 1985 roku do 1994 i ponownie od roku 1999 zatrudniony w AM we Wrocławiu, kolejno jako wykładowca, asystent i starszy wykładowca. W latach 1991-94, będąc prezesem Oddziału ZKP we Wrocławiu, zainicjował cykl koncertów „Kompozytorskie portrety". Pomysłodawca, współtwórca i od 1991 roku dyrektor artystyczny Międzynarodowego śląskiego Festiwalu Muzycznego „Porozumienie", od 1995 roku przewodniczący Fundacji dla porozumienia europejskiego „Nasz Śląsk - Nasza Europa". W latach 1998-1999 był kierownikiem programowym Radia „Rodzina" Archidiecezji Wrocławskiej. Koncertuje jako pianista i kameralista w kraju i za granicą (Niemcy, Holandia, Francja Włochy). Dorobek kompozytorski Gąsieńca liczy ponad 20 utworów, w tym 6 wielkich form oratoryjno-kantatowych (m.in. skomponowane na specjalną prośbę metropolity archidiecezji wrocławskiej kardynała Henryka Gulbinowicza, na specjalne życzenie Kurta Masura oraz na zamówienie Neue Lausitzer Philharmonie), utwory na orkiestrę, kameralne, fortepianowe, pieśni oraz muzykę filmową. Ponadto jest autorem wirtuozowskich opracowań utworów F. Liszta, E. Lieblinga i J. Straussa. Jego utwory wykonywane były na festiwalach muzyki współczesnej (Dni Nowej Muzyki, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, „Warszawska jesień"), na Międzynarodowych Śląskich Festiwalach Muzycznych „Porozumienie", także w Niemczech, Holandii i Belgii. Do końca lat osiemdziesiątych Mirosław Gąsieniec komponował różne utwory instrumentalne, w latach dziewięćdziesiątych skupił się całkowicie na twórczości oratoryjno-kantatowej. Początkowo (w drugiej połowie lat siedemdziesiątych) pozostawał pod wpływem Lutosławskiego i jego techniki kontrolowanego aleatoryzmu (np. „Tryptyk na 11 instrumentów”). Następnie powrócił do języka bardziej tradycyjnego, zręcznie adaptując elementy stylów przeszłości (jak neoklasycyzm w „Toccacie”, neoromantyzm i barok w utworach oratoryjno-kantatowych) oraz świadomie upraszczając język dla osiągnięcia większej komunikatywności (kantata „Święty Jan Boży”). W utworach kameralnych i orkiestralnych zwraca uwagę dyscyplina, ekonomia i oszczędność środków, w utworach fortepianowych - rys wirtuozowski.

Mirosław Gąsieniec jest laureatem ogólnopolskich konkursów kompozytorskich „Forum Młodych 77" w Krakowie (III nagroda za „Metamorfozy”), w ramach Festiwalu Młodzi Muzycy Młodemu Miastu w Stalowej Woli (1979, III nagroda za „Tryptyk”) oraz konkursów międzynarodowych - „Jeunesses Musicales" w Belgradzie (1978, II nagroda w kategorii muzyki symfonicznej za „Toccatę”) i w Bad Orb (1981, II nagroda i nagroda publiczności za Suitę hiszpańską). Jest członkiem ZKP od 1977 roku (1991-1994 prezesem Zarządu Oddziału we Wrocławiu) oraz SPAM (od 1985).