PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Grażyna Bacewicz

Grażyna Bacewicz

1909-1969

Bibliografia

T e k s t y   k o m p o z y t o r k i

[Lecture prepared for composition students at the PWSM in Warsaw], w: „Ruch Muzyczny” 1969/13, nr 7.
List G. Bacewicz do Tadeusza Ochlewskiego z 7.04.1950, w: „Ruch Muzyczny” 1969/13, nr 7.
Odpowiedź na nieznaną ankietę, w: „Ruch Muzyczny” 1969/13, nr 7. Przedruk, w: „Grażyna Bacewicz, Pożądanie [Program Book], red. Z. Krawczykowski, Warszawa 1973.
Z notatek osobistych, listów i wypowiedzi, w: „Ruch Muzyczny” 1982/26, nr 4.
Znak szczególny, Czytelnik, Warszawa 1974. Wyd. ros. Osobaja primeta: Rasskazy o muzyke, tł. T. Kazavcinskaja, Muzyka, Moskwa 1984.
List G. Bacewicz do brata Witolda z 21.03.1947, w: „Ruch Muzyczny” 1994/38, nr 1.
Z listów, wywiadów i notatek Grażyny Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1997/41, nr 1.

W y w i a d y

Grażyna Bacewicz mówi o kwartecie nagrodzonym w Liège, w: „Kurier Codzienny” 10 X 1951.
J. K.,Rozmowa z Grażyną Bacewiczówną, w: „Ruch Muzyczny” 1947/15.
Hordynski W., Grażyna Bacewicz Conversation, w: „Życie Literackie” 1960/42.
Kisielewski S., Rozmowa z Grażyną Bacewiczówną, w: „Tygodnik Powszechny” 1960, nr 9. Przedruk w: „Z muzycznej międzyepoki”, PWM, Kraków 1966.
Wypowiedź Grażyny Bacewicz dla Polskiego Radia z 29.06.1964, w: „Ruch Muzyczny” 1989/33, nr 3, s. 7-10.

A r t y k u ł y

Bacewicz W., Desire – a ballet by Grażyna Bacewicz, w: “Polish Music” 1973/2, red. T. Marek, Agencja Autorska, Warszawa 1973, s. 10-14.
------------------- - Discography of Grażyna Bacewicz, w: “Polish Music” 1989/24, nr 3, s. 11-12.
------------------- - Kalendarium życia i twórczości Grażyny Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1989/33, nr 3, s. 3-9. Tł. ang. i niem. jako: Grażyna Bacewicz: Calendar of Life and Work, w: “Polish Music” 1989/24, nr 4, s. 13-25.
Baird T., Pamięci Grażyna Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1969/13, nr 7, s. 5-6. Przedruk, w: Grażyna Bacewicz: Pożądanie [Program Book], red. Z. Krawczykowski, Warszawa 1973.
Bauer J., Sonorystyczne inklinacje w twórczości Grażyny Bacewicz, w: „Rodzeństwo Bacewiczów”, XXIV Zeszyt Naukowy AM w Łodzi, red. M. Szoka, tł. B. Dowlasz, M. Flis, Łódź 1996, s. 155-163.
Bauman J., Stylistyka Grażyny Bacewicz do roku 1956 na przykładzie jej utworów kameralnych, w: „Grażyna Bacewicz - czlowiek i dzielo”: materiały sesji ZKP, Warszawa 1989.
Biegański K., Jeszcze raz o VI Kwartecie Grażyny Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1960/4, nr 21, s. 7.
Chomiński J., Koncert na orkiestrę smyczkową Grażyny Bacewicz, w: „Muzyka” 1955 5/6. Przedruk, w: „Studia Muzykologiczne”, t. 5, 1956.
Cisowska B., Pożądanie - ostatnie dzieło Grażyny Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1973/13, s. 3-5.
Composer’s Workshop - Grażyna Bacewicz, w: “Polish Music” 1966/1, nr 1.
Dankowska J., Grażyna Bacewicz - twórca i dzieło, w: „Ruch Muzyczny” 1989/33, nr 6, s. 7-8.
Emmitt, T. i B., Ventura County Symphony: Bacewicz Concerto for Two Pianos, w: “Hi Fidelity/ Musical America” 1982/32, s. 27-28.
Gąsiorowska M., Grażyna Bacewicz: Neoklasyk?, w: „Ruch Muzyczny” 1989/33, nr 3, s. 3-6.
--------------------- - Musical wisdom and a noble craft, w: “Polish Music” 1989/24, nr 3?, s. 3-10.
--------------------- - Folkloryzm w twórczości Grażyny Bacewicz: Inspiracja czy konwencja?, w: „Inspiracje w muzyce XX wieku: Filozoficzno-literackie, religijne, folklorem”, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP, Warszawa 1993, s. 202-218.
--------------------- - Twórczość Grażyny Bacewicz – próba syntezy, w: „Rodzeństwo Bacewiczów”, XXIV Zeszyt Naukowy AM w Łodzi, red. M. Szoka, tł. B. Dowlasz, M. Flis, AM, Łódź 1996, s. 81-99.
Gorczycka M., Pensieri notturni, w: „Ruch Muzyczny” 1961/5, nr 21, s. 9.
Harley M. A., Bacewicz, Picasso and the making of Desire, w: “Journal of Musicological Research” 1997/16, nr 4, s. 1-39.
Helman A., Problem stylizacji muzyki dawnej w Sonacie da camera Grażyny Bacewicz,
w: „Studia Muzykologiczne”, t. 5, 1956, s. 367-?.
Jakubenas V., Gražinos Bacevičiutes Koncertas, w: „Rytas" 1930, nr 86, s. 2.
------------------- - Gražinos Bacevičiutes smuiko koncertas, w: „Lietuvos Aidas" 1932, nr 213, s. 2.
------------------- - Gražinos Bacevičiutes smuiko koncertas, w: „Lietuvos Aidas” 1933, nr 94, s. 7.
Kaczyński T., Pożądanie i Pietruszka, w: „Sztandar Młodych” 27 marca 1973.
Kański J., II koncert wiolonczelowy G. Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1963/7, nr 22.
------------ - Ostatnie dzieło Grażyny Bacewicz, w: „Trybuna Ludu” 29 marca 1973.
Kisielewski S., Musica sinfonica Grażyny Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1965/9, nr 17, s. 7.
------------------ - Grażyna Bacewicz: 1913(sic)-1969, w: „Polish Music” 1975/10, nr 2, s. 11.
Kochlewska-Wozniak J., Smyckovyje kvartety polskogo kompozitora Graziny Baczewicz (1909-1969), w: „Colloquium Musica cameralis Brno”, Brno 1971, s. 447-454.
Komorowska M., Pożądanie i Pietruszka, w: „Przekrój” 15 kwietnia 1973.
Kowalski T., Muzyka na smyczki, trąbki i perkusje Grażyny Bacewicz: Charakterystyka kształtowania formalnego, w: „Zeszyty Naukowe” Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, t. 10, Gdańsk 1971, s. 60-76.
Kozłowska-Lewna A., Kształtowanie formy w sonatach fortepianowych polskich kompozytorów XX w., w: „Prace specjalne”, t. 10, Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 1976.
Krarup B., Grażyna Bacewicz - mellem folkloristisk enkelhed og tolvtgone kompleksitet, w: „Musikhost 94, Festival for Ny Musik” [program book], Odense: Fyns Unge Tonekunstnerselskab, 1994.
Lück H., Grażyna Bacewicz, w: „Neuland Ansaetze zur Musik der Gegenwart“ 1983-84/4, s. 111-127.
Lutosławski W., Pamięci Grażyna Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1969/13, nr 7, s. 5. Przedruk, w: Grażyna Bacewicz: „Pożądanie” [Program Book], red. Z. Krawczykowski, Warszawa, 1973. Przekład franc. jako: Grażyna Bacewicz (1913-1969), w: „La musique en Polotne” 1969/5, s. 3-10.
Lużyńska J. A., Bacewiczowie, w: „Gazeta Wyborcza” 28 kwietnia 1995, s. 4-5.
Łobaczewska S., IV Sonata na fortepian i skrzypce Grażyny Bacewiczówny, w: „Muzyka” 1951/11, s. 22-??.
Maciejewski B. M., Grażyna Bacewicz, w: „Twelve Polish Composers”, Allegro Press, Londyn 1976.
Makarowski J., Zamiast streszczenia: Kilka słów o Pożądaniu, w: „Grażyna Bacewicz: Pożądanie” [Program Book], red. Z. Krawczykowski, Warszawa 1973.
Malawski A., Uwertura Bacewiczówny, w: „Ruch Muzyczny”? 1947, nr 17, s. 17-19.
Marek T., Grażyna Bacewicz, w: „Polish Music” 1969/4, nr 1, s. 3-8.
McNamee A. K. - Grażyna Bacewicz Second Piano Sonata (1953): Octave Expansion and Sonata Form, w: “Music Theory Online 0.4” 1993, s. 1-30.
Ochlewski T., Pamięci Grażyna Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1969/13, nr 7, s. 7.
Plaut L. B., Musical Profile: Grażyna Bacewicz, w: “Women of Note Quarterly” 1994/2, nr 3, s. 3-5.
Rosen J., Grażyna Bacewicz: Evolution of a Composer, w: “The Musical Woman: An International Perspective”, red. J. Lang Zaimont, C. Overhause i J. Gottlieb, Greenwood Press, Westport 1984, s. 105-117.
------------ - Grażyna Bacewicz: her life and works [book review], w: “The Triangle of Mu Phi Epsilon” 1984/79, nr 1, s. 24.
Schiller H., Ze studiów nad muzyką Grażyny Bacewicz, w: „Muzyka” 1964/9, nr 3-4, s. 3-?.
Sierpiński Z., Pożądanie i Pietruszka, w: „Życie Warszawy” 23 marca 1973.
Stanilewicz-Kamionka M., Fitelberg do Bacewiczowny, w: „Ruch Muzyczny” 1984/28, nr 2, s. 5-6; 1984/28, nr 3, s. 24-26.
Swartz A., Grażyna Bacewicz, her life and works (review), w: “East Central Europe” 1986/13, nr 2, s. 253-254.
Świercz T., Problemy rytmu w 10 etiudach na fortepian Grażyny Bacewicz, w: „Prace specjalne”, t. 10, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1976, s. 221-237.
Swolkień H., III koncert skrzypcowy Grażyny Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny”? 1949, nr 11/12.
Szoka M., Feeling at home in the freedom zone: International Academic Session dedicated to the Bacewicz family, w: „Ruch Muzyczny” 1995/39, 28 maja 1995, s. 14-16.
Thomas A., Commentary on Bacewicz’s Second Piano Sonata (1953), w: “Historical Anthology of Music by Women”, red. J. R. Briscoe, Indiana University Press, Bloomington 1987, s. 296-298.
--------------- - Pivotal Bacewicz: Some aspects of the nature and function of her lyrical impulse, w: „Rodzeństwo Bacewiczów”: Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, t. 24, red. M. Szoka, Akademia Muzyczna, Łódź 1996, s. 101-115..
Umińska E., Pamięci Grażyna Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1969/13, nr 7, s. 8-11.
Waldorf J., Zmartwychwstanie, w: „Polityka” 31 marca 1973.
Wittig S., Aspekte der Klangfarbe in der Werken der letzten Schaffensperiode Grażyna Bacewicz (1960-69), w: „Rodzeństwo Bacewiczów”, Zeszyt Naukowy AM w Łodzi, t. 24, red. M. Szoka, tł. B. Dowlasz, M. Flis, AM, Łódź 1996, s. 117-153.
Wood E., Grażyna Bacewicz (1909-69): Form, Syntax, Style, w: “The Musical Woman: An International Perspective”, red. J. Lang Zaimont, C. Overhause i J. Gottlieb, Greenwood Press, Westport, Connecticut 1984, s. 118-127.
Zieliński T., VI kwartet Grażyny Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1960/ 4, nr 18, s. 6.
------------- - Walor szlachętnego rzemiosła (o twórczości G. Bacewicz), w: „Ruch Muzyczny” 1961/5, nr 8, s. 1.
------------- - Ostatnie utwory Grażyny Bacewicz, w: „Ruch Muzyczny” 1972/12, s. 3-6.
------------ - Grażyna Bacewicz, w: „Grażyna Bacewicz’s Desire" [Program Book], red. Z. Krawczykowski, Warszawa 1973. Przedruk jako Pożądanie, w: „Ruch Muzyczny” 1989/33, nr 3, s. 11-14.
------------- - Grażyna Bacewicz (1913 [sic]-1969), w: „Polish Perspectives” 1974/10, s. 20.
------------- - Grażyna Bacewicz - Walor szlachętnego rzemiosła, w: „Spotkania z muzyką współczesną”, t. 8, Kraków 1974.
------------- - Pożądanie, w: „Ruch Muzyczny” 1989/33, nr 3, s. 11-14.

K s i ą ż k i

Bacewicz W., Katalog Tematyczny Utworów Grażyny Bacewicz. (praca nieopublikowana), Music Division, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1986.

------------------ - Grażyna Bacewicz: bibliografia i dyskografia (wybór), red. E. Paszowska, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 1989.
Grażyna Bacewicz: Pożądanie [Program Book], red. Z. Krawczykowski, Warszawa 1973.
Grażyna Bacewicz - człowiek i dzieło, Materiały sesji ZKP, Warszawa 1989.
Rodzeństwo Bacewiczów. Zeszyt Naukowy Akademia Muzyczna w Łodzi, t. 24, red. M. Szoka, Łódź 1996.
Baculewski K., Polska twórczość kompozytorska 1945-1984, PWM, Kraków 1987.
Briel G., Thematisches Veizeichnis der Werke von Grażyna Bacewicz: mit einem biographischen Essay, Shaker Verlag, Aachen 2001.
Gąsiorowska M., Grażyna Bacewicz, PWM, Kraków 1999.
Grażyna Bacewicz i jej muzyka, PWM, Kraków 1999.
Helman Z., Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX w., PWM, Kraków 1985.
Kisielewski S., Grażyna Bacewicz i jej czasy, PWM, Kraków 1963.
Kowalska-Zając E., XX-wieczny kwartet smyczkowy w twórczości kompozytorów polskich - przemiany, nurty, idee,  Łódź 2005.
Piotrowska M., Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX w., Warszawa 1982.
Rosen J., Grażyna Bacewicz: her life and works, Friends of Polish Music, Los Angeles 1984.
Shafer S., The contribution of Grażyna Bacewicz (1909-1969) to polish music, The Edwin Mellen Press, Lewiston/Queenston/Lampeter 1992.
Thomas A., Grażyna Bacewicz: chamber and orchestral music, Polish Music History Series, t. 3, Friends of the Polish Music, Los Angeles 1985.

E s e j e

Daunoravičiené G. - Analityczna dygresja na temat VII Kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz, materiały z VII Polsko-Litewskiej Sesji Muzykologicznej, Wilno 1994 (na prawach rękopisu).

Gudavičiuté J. - Grażyna Bacewicz w Kownie, materiały z VII Polsko-Litewskiej Sesji Muzykologicznej, Wilno 1994 (na prawach rękopisu).

Gąsiorowska M. - Inspiracje orientalne. Od Szymanowskiego do Bacewiczówny, w: „Muzyka i Liryka” nr 10, Dokumentacja Międzynarodowego Sympozjum „Pieśń polska – rekonesans”, red. M. Tomaszewski, AM, Kraków 2002, s. 271-290.

----------------- - Kilka uwag o folkloryzmie na przykładzie IV Kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz, w: „Księga Jubileuszowa Mieczysława Tomaszewskiego: kompozycje i teksty wręczone Mieczysławowi Tomaszewskiemu w 60-lecie urodzin 9 grudnia 1981 roku”, red. T. Malecka, AM, Kraków 1984, s. 41-55.

Kompozytorzy polscy 1918-2000: praca zbiorowa. T. 1, Eseje, red. M. Podhajski, Gdańsk – Warszawa, 2005.

Królak-Radziejewska M. - Divertimento Grażyny Bacewicz geneza i koncepcja, w: „Dzieło muzyczne i jego archetyp”, red. A. Nowak, AM, Bydgoszcz 2006, s. 135-141.

Nowak A. - Pieśni solowe Grażyny Bacewicz, materiały z sesji ZKP pt. „Grażyna Bacewicz - człowiek i dzieło”, Warszawa 1989.

Renat M. - Kwintety fortepianowe Grażyny Bacewicz: analiza porównawcza, w: „Muzyka fortepianowa: XIII Międzynarodowa Sesja Naukowa, red. J. Krassowski, Wydawnictwo AM w Gdańsku, Gdańsk 2004, s. 225-239.

Specjał M. - Twórczość skrzypcowa Grażyny Bacewicz w repertuarze Filharmonii Narodowej,
w: „W kręgu muzyki i myśli humanistycznej (8)”, red. M. Demska-Trębacz, AM, Warszawa 2000, s. 177-191.

Suchecki R. - Problemy metrorytmiki a wykonanie Kwartetu na 4 wiolonczele Grażyny Bacewicz, w: „Prace Katedry Teorii i Kompozycji”, red. K. Pałubicki, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, Gdańsk 1969, s. 95-118.

Szczurko E. - Język muzyczny 10 Etiud fortepianowych Grażyny Bacewicz, w: „Język - system - styl – forma” (2, 3), red. F. Woźniak, A. Nowak, AM, Bydgoszcz 1998, s. 25-31.

Thomas A. -  Self quotation in the music of Grażyna Bacewicz, materiały z sesji ZKP pt. „Grażyna Bacewicz - człowiek i dzieło”, Warszawa 1989.

Woźniak J. - Melika kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz analizy statystyczne,
w: „Warsztat polskich kompozytorów: kwartet smyczkowy w polskiej muzyce współczesnej”, red. Józef Rychli, PWSM, Kraków 1976, s. 47-65.

L e k s y k o n y

Kompozytorzy polscy 1918-2000: praca zbiorowa. T. 2, Biogramy, red. M. Podhajski, Gdańsk - Warszawa, 2005.
LePage J. W. - Grażyna Bacewicz: Composer, Virtuoso Violinist, Pianist, w: “Women Composers, Conductors, and Musicians of the Twentieth Century: Selected Biographies”, t. 3, Metuchen, N.J.: Scarecrow, 1988, s. 1-17.
Schäffer B. - Bacewicz Grażyna, w: “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”, t. 7, red. Stanley Sadie, MacMillan, Londyn 1980, s. 772-774.

Stawowy L. - Bacewicz Grażyna, w: „Encyklopedia muzyczna PWM”, t. 1, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 1979, s. 101-109.

P r a c e   n a u k o w e

Bartecka E. - Interpretacja wybranych zagadnień rytmicznych, dynamicznych i artykulacyjnych w Koncercie na altówkę i orkiestrę Grażyny Bacewicz, praca dyplomowa, Bydgoszcz, AM im. F. Nowowiejskiego, 1995.

Borkowska W. - Elementy ludowe w kompozycjach skrzypcowych Grażyny Bacewicz z lat 1945-1952, praca dyplomowa, Bydgoszcz, AM im. F. Nowowiejskiego, 1998.

Cuber R. - Koncert na altówkę w muzyce polskiej po II wojnie światowej, praca magisterska, Warszawa, Instytut Muzykologii UW, 1980.

Drużdż K. - Inklinacje neoromantyczne w twórczości Grażyny Bacewicz, praca dyplomowa, Łódź, AM im. G. i K. Bacewiczów, 1998.

Gąsieniec A. - Wybrane problemy wykonawcze Koncertu na altówkę Grażyny Bacewicz, praca dyplomowa, Łódź, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1973.

Kochlewska-Woźniak J. - Kwartety smyczkowe Grażyny Bacewicz, praca magisterska, Warszawa, Instytut Muzykologii UW, 1970.

Konior E. - Koncerty skrzypcowe Grażyny Bacewicz, praca magisterska, Kraków, Instytut Muzykologii UJ, 1994.

Kubiak P. - Grażyna Bacewicz - skrzypaczka i kompozytorka, praca dyplomowa, Łódź, AM im. G. i K. Bacewiczów, 2005.

Łodyga J. - Elementy sonorystyczne w twórczości Grażyny Bacewicz, praca dyplomowa, Łódź, AM im. G. i K. Bacewiczów, 1998.

Maciejska G. - Zagadnienia formy w kwartetach smyczkowych Grażyny
Bacewicz i Antoniego Szałowskiego z okresu międzywojennego, praca dyplomowa, Bydgoszcz, AM im. F. Nowowiejskiego, 2005.

Mills Ch. - Grażyna Bacewicz: A stylistic analysis and evaluation of selected keyboard works, praca doktorska, Greeley, University of Northern Colorado, 1987.

Moczulska M. - Wartości dydaktyczne I Koncertu wiolonczelowego Grażyny Bacewicz, praca dyplomowa, Bydgoszcz, AM im. F. Nowowiejskiego, 1990.

Moskała I. - Charakterystyka języka muzycznego utworów symfonicznych trzeciego okresu twórczości Grażyny Bacewicz, praca dyplomowa, Bydgoszcz, AM im. F. Nowowiejskiego, 1997

Ośka M. - Wybrane utwory kameralne Grażyny Bacewicz jako przykład do realizacji współczesnej choreografii muzyki, praca dyplomowa, Poznań, AM im. I. J. Paderewskiego 2007.

Piotrkowska M. - Tendencje neoklasyczne w twórczości Grażyny Bacewicz a problemy neoklasycyzmu europejskiego, praca doktorska, Warszawa, Instytut Muzykologii UW, 1978.

Shofner  T. - The Two Piano Quintets of Grażyna Bacewicz: An Analysis of Style and Content, praca doktorska, Madison, The University of Wisconsin, 1996.

Shuttleworth A.-M. - Grażyna Bacewicz: An analysis of the Music for strings, trumpets and percussion and Pensieri Notturni, praca magisterska, Johannesburg, University of Witwatersrand, 1987.

Smaga Sz. - VII Koncert skrzypcowy Grażyny Bacewicz - studium analityczne, praca dyplomowa, Łódź, AM im. G. i K. Bacewiczów, 1987.

Sommer M. - Grażyna Bacewicz - V sonata na skrzypce i fortepian - wybrane problemy wykonawcze i interpretacyjne, praca dyplomowa, Łódź, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1972.

Stanek J. - Altówka we współczesnej kameralistyce – na przykładzie wybranych kwartetów smyczkowych Grażyny Bacewicz, praca dyplomowa, Bydgoszcz, AM im. F. Nowowiejskiego, 2006.

Stochmiałek K. - Problemy rytmiczne i wykonawcze w Koncercie na altówkę Grażyny Bacewicz, praca dyplomowa,  Łódź, AM im. G. i K. Bacewiczów.

Szmańda D. - Powojenna twórczości fortepianowa Grażyny Bacewicz, praca dyplomowa, Bydgoszcz, AM im. F. Nowowiejskiego, 1999.

Żylis A. - Wybrane problemy faktury i techniki instrumentalnej jako środki kolorystyczne w kwartetach smyczkowych Grażyny Bacewicz - studium analityczne, praca dyplomowa, Łódź, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1970/71.