PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Henryk Mikołaj Górecki

Henryk Mikołaj Górecki

1933 - 2010

Bibliografia

T e k s t y   k o m p o z y t o r a

Powiem Państwu szczerze..., w: „Vivo” 1, Kraków, 1994, s. 43-48.

W y w i a d y
Harley M. A. - On Life and Music: a Semi-Serious Conversation, w: “Musical Quarterly”, nr 1, lato 1998.
Howard L. - An Interview with Henryk Mikołaj Górecki, w: “Paris New Music Review”, nr 3, lato 1995, s. 4-7.
Marek T. - Composer's Workshop: Henryk Mikołaj Górecki, w: “Polish Music”, nr 2, 1968, s. 25-28.
Marek T., Drew D. - Górecki in Interview (1968) and 20 Years After, w: “Tempo”, nr 168, III 1989,s. 25-29.
Markiewicz L. - Rozmowa z Henrykiem Góreckim, w: „Ruch Muzyczny”, nr 17, 1962, s. 6-8.
Muzyka w muzyce: dyskusja po referatach T. Maleckiej, L. Polonego, H. Lordowskiej w: „Spotkania muzyczne w Baranowie II: Muzyka w muzyce [1977]”, red. T. Malecka, L. Polony, PWM, Kraków 1980, s. 145-149.
Payton M.  - Górecki Visit to USC Ends on a High Note, w: “University of Southern California Chronicle”, 20 października 1997, s. 12.


A r t y k u ł y
Alburger M. - Górecki Autumn at USC, w: “20th Century Music”, XII 1997, s. 24.
Augustyn R. - Henryk Mikołaj Górecki jako pedagog, w: „Zeszyt naukowy: Konferencja naukowa
pt. Tradycje śląskiej kultury muzycznej”, nr 49, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 1990, s. 167-172.
Chłopecki A. - Górecki – kompozytor kultowy, w: „Polish Culture”, nr 1, 1998, s. 38.
------------ - Górecki. Piętnaście lat później, w: „Jazz Forum”, nr 4, 1993, s. 20-21.
Derlińska-Pawlak D. - Jesień Góreckiego w Los Angeles, w: „Przegląd Polski”, 30 października 1997, s. 6, 15.
Droba K. - Dwie pieśni sakralne, w: „Zeszyty naukowe zespołu analizy i interpretacji muzyki PWSM”, Kraków 1977, s. 185-197.
--------- - Jeszcze o III Symfonii Henryka Mikołaj Góreckiego, w: „Z problemów muzyki współczesnej: Zeszyty naukowe zespołu analizy i interpretacji muzyki PWSM”, Kraków 1978, s. 55-65.
--------- - Droga do sensu tragicznego: Jeszcze o III Symfonii Henryka M. Góreckiego,                                       w: „Ruch Muzyczny”, nr 15, 1978, s. 3-4.
--------- - Wielkość-dziwność: O III Symfonii i Koncercie klawesynowym Henryka Mikołaja Góreckiego, w: „Ruch Muzyczny”, nr 10, 1980, s. 7-8.
--------- - Słowo w muzyce Góreckiego, w: „Ruch Muzyczny”, nr 22, 1981, s. 3-4.
--------- - The Music of Henryk Mikołaj Górecki, w: “Music in Poland” I, nr 39, 1984, s. 27-36.
--------- - Od Refrenu do Beatus Vir czyli o redukcjoniźmie muzyki Henryka Mikołaja Góreckiego,                                                                                                                                                    w: „Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w Polskiej muzyce lat 70”, red. L. Polony, Kraków 1986, s. 85-97.
Dutka E. - How USC Nabbed the Great Górecki, w: “Los Angeles Times”, 21 września 1997, Calendar 52, s. 55.
Dywańska D. - I wszystko jest zawsze teraz: Archetyp - symbol - sacrum w Beatus vir Henryk Mikołaj Górecki, w: „Inspiracje w muzyce XX wieku: Filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, Podkowa Leśna, 1993”, ZKP, Warszawa 1993, s. 177-183.
Fisk J. - The New Simplicity: The Music of Górecki, Tavener, and Pärt, w: “Hudson Review”, jesień 1994, s. 394-412.
Fulkerson J. - Górecki's Third Symphony is a Transcendent Experience, w: “Companion to Contemporary Musical Thought”, t. 2, red. J. Paynter, T. Howell, P. Seymour i R. Orton, Routledge, Londyn 1992, s. 752-755.
Gąsiorowska M. - Symfonia pieśni żałosnych, w: „Ruch Muzyczny”, nr 3, 1978, s. 3-5.
--------- - Czas zatrzymany Henryka Góreckiego, w: „Ruch Muzyczny”, nr 25, 1983, s. 3-4.
Górczycka M. - Diagramy H. Góreckiego, w: „Ruch Muzyczny”, nr 21, 1961, s. 8.
Górecki Henryk, w: “Current Biography Yearbook”, V 1994, s. 21-25.
Hall A. - Schnittke and Górecki, w: “Musical Times” 130, VI 1989, s. 360-361.
Harley J. - Recent Górecki discs, w: “Tempo”, nr 187, XII 1993, s. 48-50.
--------- - Recent Górecki, w: “Tempo”, nr 194, X 1995, s. 50-52.
--------- - The Górecki Phenomenon: Beyond the Marketing to the Music, w: “Sonances”, XI 1996.
--------- - Górecki Autumn at USC, w: “Music Works”, nr 70, zima 1998, s. 49-50.
Harley M. A. - To Be with God: Catholic Composers and the Mystical Experience,
w: “Contemporary Music Review”, nr 2, 1995, s. 125-145.
--------- - Górecki and the Paradigm of the Maternal, w: “Musical Quarterly”, nr 1, lato 1998.
Hewitt I. - Singing a New Song, w: “Classic CD”, nr 34, III 1993, s. 36-38.
Hillert R. - The Liturgical Choral Music of Henryk Górecki and Arvo Pärt, w: “Cross Accent: Journal of the Association of Lutheran Church Music”, nr 7, I 1996, s. 16-25.
Homma M. - Das Minimale und das Absolute: Die Musik Henryk Mikołaj Góreckis von der Mitte der sechziger Jahre bis 1985, w: „Musiktexte“ 44, 1992, s. 40-59.
Jurski M. - Kantata op. 26 Henryka Mikołaja Góreckiego na organy - technika dźwiękowa
i ekspresja, w: „Organy i muzyka organowa”, red. P. Podejko, Gdańsk 1975, s. 227-238.
Kaczyński T., Pociej B. - Dwugłos o Refrenie, w: „Ruch Muzyczny” 10, nr 23, 1966, s. 6-7.
Kozinn A. - Górecki: Symphony No. 3, w: „Opus” 3, nr 1, XII 1986, s. 34.
Lebrecht N. - Publishers Feud over Popular Pole, w: “Classical Music Magazine” 16, nr 2, 27 marzec 1993, s. 5.
MacDonald I. - Górecki, w: “Classic CD”, nr 27, VIII 1992, s. 51.
MacDonald R. - Górecki: Symphony No. 3, w: “Classical Music Magazine” 16, nr 1, II 1993, s. 38.
Maciejewicz D. - Między jednością a różnorodnością: analizując Muzyczkę II Henryka Mikołaja Góreckiego, w: „Muzyka” 39, nr 3, 1994, s. 89-104.
Malecka T. - O Koncercie klawesynowym Góreckiego, w: „Mieczysławowi Tomaszewskiemu
w 60-lecie urodzin”, red. T. Malecka, Kraków 1984, s. 108-113.
March I., Greenfield E. i Layton R. - Górecki Henryk, w: “The Penguin Guide to Compact Disks and Cassettes”, Penguin Books, nowa edycja Londyn 1994.
Marek T. - The Copernican Year in Polish Music, w: “Polish Music” 8, nr 1, 1973, s. 3-9.
Markiewicz L. - O zderzeniach, radości i…katastrofiźmie, w: „Ruch Muzyczny” 4, nr 21, 1960, s. 10-11.
--------- - Choros I Henryka Góreckiego, w: „Ruch Muzyczny” 8, nr 21, 1964, s. 8-9.
--------- - Elementy H. Góreckiego, w: „Ruch Muzyczny” 9, nr 17, 1965, s. 9.
--------- - Główne tendencje twórcze w katowickim środowisku kompozytorskim, w: „Muzyka” 19, nr 2, 1974, s. 22-30.
McLellan J. - Górecki's Symphonies and Sympathies, w: “Washington Post”, 5 marca 1995, G1.
Mellers W. - Round and About Górecki's Symphony No. 3, w: “Tempo”, nr 168, III 1989, s. 22-24.
Moody I. - Górecki: the Path to the Miserere, w: “Musical Times” 133, 1992, s. 283-284.
--------- - Górecki, Pärt, Tavener, w: “Gramophone” 72, XII 1994, s. 137.
Moor P. - Górecki: Already It Is Dusk, w: “Musical America” 111, nr 6, XI/XII 1991, s. 46-47.
Morrison D. - Henryk Górecki: Miserere, w: “WIRE Magazine”, I 1995, s. 56-57.
Morton B. - Symphony No. 3, w: “The Blackwell Guide to Recorded Contemporary Music”, Blackwell, Oxford 1996, s. 238-244.
Palmer T. - The Unknown Hero who Outsells Madonna, w: “YOU Magazine”, 4 kwietnia 1993, s. 14-21.
Perlez J. - Henryk Górecki, w: “New York Times Magazine”, 27 lutego 1994, s. 32-35.
Pisarenko O. - Ta sławna płyta, w: „Ruch Muzyczny” 37, nr 9, 1993, s. 7.
Pociej B. - Epitafium Henryka Góreckiego, w: „Ruch Muzyczny” 3, nr 6, 1959, s. 10-13.
--------- - Zderzenia Henryka Góreckiego, w: „Ruch Muzyczny” 4, nr 18, 1960, s. 7.
--------- - Opis-analiza-interpretacja [o Elementi i Canti strumentali], w: „Res Facta” 4, Kraków 1970, s. 151-165.
--------- - Ad matrem Henryka Mikołaja Góreckiego, w: „Ruch Muzyczny” 17, nr 3, 1973, s. 3-5.
--------- - Kosmos, tradycja, brzmienie [o II Symfonii], w: „Ruch Muzyczny” 17, nr 15, 1973, s. 3-5.
--------- - Wielkość i prostota [o Ad Matrem], w: „Polska w kalejdoskopie”, Warszawa 1977, s. 33-35.
--------- - Recitatywy i ariosa Henryka Mikołaja, w: „Ruch Muzyczny” 30, nr 3, 1986, s. 6-7.
--------- - Elément religieux dans la nouvelle musique polonaise, w: “Polish Art Studies” 11, Wrocław 1990, s. 143-153.
Potter K. - Górecki: Symphony No. 3, w: “BBC Music Magazine” 3, nr 3, XI 1994, s. 74.
Pysh G. M. - The Choral Music of Henryk Górecki, w: “Choral Journal”, XII 1997,s. 33-38.
Rapoport P. - Górecki: Symphony No. 3, w: “Fanfare” 7, nr 1, IX/X 1983, s. 188-189.
Rhein J. - Chicago Choruses: Górecki Miserere, w: “American Record Guide” 57, nr 4, VII/VIII 1994, s. 41.
Ross A. - Górecki, w: “Fanfare” 17, nr 2, XI/XII 1993, s. 245-247.
Sandow G. - Celebrating the Surprises that are Górecki's Gift, w: “Los Angeles Times”, 1 października 1997, F3.
Schwarz K. R. - Symphony No. 3, w: “Rolling Stone”, 29 kwietnia 1993, s. 65.
Silverton M. - Górecki: Already It Is Dusk, w: “Fanfare” 15, nr 3, I/II 1992, s. 222-223.
--------- - Górecki [sic]: Symphony No. 3, w: “Fanfare” 16, nr 1, IX/X 1992, s. 247.
--------- - Górecki, Bryars, Satie, Milhaud, w: “Fanfare” 17, nr 6, VII/VIII 1994, s. 290-291.
Stearns D. P. - Górecki: Symphony No. 3, w: “Stereo Review” 57, IX 1992, s. 93, 96.
Stewart M. - Górecki, w: „Gramophone“ 70, IV 1993, s. 44, 47.
Strickland E. - Górecki, Symphony No. 3, w: “Fanfare” 11, nr 1, IX/X 1987, s. 205-206.
Swed M. - The Three Holy Minimalists, w: “Los Angeles Times”, 8 stycznia 1995, Calendar, s. 54.
--------- - Górecki Festival Begins with Searing Early, Late Works, w: “Los Angeles Times”, 2 października 1997, F2, F8.
--------- - Górecki's Third Is All His Own, w: “Los Angeles Times”, 6 października 1997, F1, F5.
Sykes D. - Henryk Mikołaj Górecki, w: “Musicworks”, nr 62, lato 1995, s. 52-53.
Taylor T. - Górecki, w: “American Record Guide” 54, nr 6, XI/XII 1991, s. 68.
--------- - Górecki, w: “American Record Guide” 56, nr 6, XI/XII 1993, s. 111.
Thomas A. - The Music of Henryk Mikołaj Górecki: the First Decade, w: “Contact” 27, jesień 1983, s. 10-20.
--------- - A Pole Apart: the Music of Górecki since 1965, w: “Contact” 28, jesień 1984, s. 20-31.
--------- - Henryk Mikołaj Górecki, w: “Promotional Brochure”, Boosey & Hawkes, Londyn 1988.
--------- - Górecki: A Place at the Top, w: “Classic” CD, 32, 1992, s. 20-22.
--------- - Granieten monumentaliteit en heldere lucht, w: „Holland Festival Almanak“, Amsterdam 1993, s. 52-58.
Vroon D. - Górecki: Symphony of Plaintive Songs (No. 3), w: “American Record Guide” 51, nr 3, V/VI 1988, s. 32-33.
--------- - Górecki: Symphony of Sorrowful Songs, w: “American Record Guide” 52, nr 4, VII/VIII 1989, s. 46.
--------- - Górecki: Symphony of Sorrowful Songs, w: “American Record Guide” 55, nr 4, VII/VIII 1992, s. 136-137.
Walsh M. - Top of the Pops: a Symphony?, w: “Time”, U.S. Edition, 8 marca 1993, s. 64.
--------- - Not Just a One-Tune Man, w: “Time”, U.S. Edition, 20 września 1993, s. 84.
Warnaby J. - Henryk Mikołaj Górecki, w: “Musical Opinion” 116, IV 1993, s. 138.
--------- - The Essential Górecki, w: “Tempo”, nr 185, VI 1993, s. 49-50.
Waskowska T. - Sukcesy muzyki polskiej w Danii, w: „Ruch Muzyczny” 28, nr 22, X 1984, s. 23-24.
Whealton S. A. - Górecki: Symphony No. 3, w: “American Record Guide” 46, nr 6, IX 1983, s. 23.
Witherden B. - Górecki, w: “Classic CD”, nr 65, IX 1995, s. 78.
Wright D. - Henryk Mikołaj Górecki, w: “Musical Times” 134, II 1993, s. 82.
Zagorski W. - Górecki, w: „Fanfare” 14, nr 5, V/VI 1991, s. 116.


K s i ą ż k i

Bolesławska-Lewandowska B. - Górecki. Portret w pamięci, PWM 2013
Jaraczewska-Mockallo K. (red.) - Henryk Mikołaj Górecki w piśmiennictwie polskim
i obcym. Bibliografia, Prace Biblioteki Głównej, nr 13, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 1994.
Maciejewski B. - H. M. Górecki: His Music and Our Times, Allegro Press, Londyn 1994.
Thomas A. - Górecki, Oxford University Press, Oxford 1997; tłum. pol. Gabryś E., PWM, Kraków 1998.


E s e j e
Chłopecki A. - Górecki, w: „Polska muzyka współczesna”, 2001.
Hrabovsky L. - Mikołaj from Katowice: Henryk Mikołaj Górecki and His Work, 1955-1972, 1973 (nie wydany esej).
Kominek M. - Od Pretoriusa do Góreckiego, w: „Historia muzyki polskiej”.


R e c e n z j e
Drew D. - Górecki's Millions, w: “London Review of Books”, nr 19, 6 października 1994, s. 9-10.
Miller T. A. - Reviews: Górecki, w: “Absolute Sound” 18, zima 1993, s. 181.


L e k s y k o n y
Davies L. - Górecki Henryk Mikołaj, w: “Contemporary Composers”, red. P. Collins,
B. Morton, St. James Publishers, Chicago/Nowy Jork, 1991, s. 338-339.
Droba K. - Górecki, w: „Encyklopedia muzyczna PWM”, t. ‘efg’, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 1987, s. 420-430.
Pociej B. - Górecki Henryk, w: “The New Grove Dictionary of Music and Musicians”, t. 7,
red. Stanley Sadie, MacMillan, Londyn 1980, s. 539-540.


P r a c e   n a u k o w e
Bylander C. E. - The Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music, 1956-1961: Its Goals, Structures, Programs, and People, praca doktorska, Columbus, Ohio, University of Ohio, 1990.
Droba K. - Henryka Mikołaja Góreckiego technika komponowania na wielkie zespoły instrumentalne na przykładzie Refrenu i Canticum graduum, praca magisterska, Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1971.
Galewski-Wild Ch. - Henryk M. Górecki et ses oeuvres symphoniques, praca magisterska, Strasburg, University of Strasburg, 1986.
Howard L. - "A Reluctant Requiem": the History and Reception of Henryk
M. Górecki's Symphony no. 3 in Britain and the United States, praca doktorska, Ann Arbor, University of Michigan, 1997.
Jurski M. - Technika dźwiękowa w wybranych utworach symfonicznych Henryka Mikołaja Góreckiego, praca magisterska, Gdańsk, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1975.
Kopacz A. - Symfonie Henryka Mikołaja Góreckiego, praca magisterska, Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1981.
Nagórska A. - Trzy symfonie Henryka Mikołaja Góreckiego, praca magisterska, Katowice, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1981.
Wilczyński M. - Percussione batteria w twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego, praca magisterska, Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1974.