PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Aleksander Lasoń

Aleksander Lasoń

*1951

Urodził się 10 listopada 1951 roku na Śląsku.
Ukończył z wyróżnieniem studia kompozytorskie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie Józefa Świdra, studia uzupełniał na kursach, m. in. w Burgas u Tona de Leeuw, Marina Goleminova i Andreya Eshpay’a, w latach 1984 i 1988 brał udział w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt.

 

Początkowo działał jako pianista-improwizator (w 1972 roku został laureatem IV Konkursu Improwizacji Fortepianowej w Gdańsku), z czasem poświęcił się komponowaniu oraz – w mniejszym stopniu – dyrygenturze.

Za swoją twórczość otrzymał szereg znaczących nagród. Jedną z ważniejszych jest Nagroda im. Beethovena Miasta Bonn za II Symfonię „Koncertującą” na fortepian i orkiestrę (1980). Trzykrotnie uzyskał wysokie lokaty na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu: za I Symfonię (najwyższa punktacja i I lokata w 1980), za II Kwartet smyczkowy oraz Concerto festivo na skrzypce i orkiestrę (wyróżnienia w 1988 i w 1997). Był dwukrotnym stypendystą nagrody Witolda Lutosławskiego (1987 i 1989) oraz nagrody–stypendium „Exclusiv” wydawnictwa muzycznego „TONOS Music Publishers” w Darmstadt (1988/1989). W 2002 roku otrzymał nagrodę Związku Kompozytorów Polskich za wybitne osiągnięcia kompozytorskie oraz działalność wykonawczą w dziedzinie nowej muzyki. Był dwukrotnie nominowany do Nagrody Mediów Publicznych OPUS: za VII Kwartet smyczkowy (2008) oraz Called Back (2009).

 

Obok pracy twórczej, od 1975 roku prowadzi również działalność pedagogiczną. W styczniu 2000 roku otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. Wykłada na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i w Akademii Muzycznej w Katowicach. W 1996 roku z jego inicjatywy założona została Orkiestra Muzyki Nowej, której celem jest popularyzacja klasyki XX wieku oraz muzyki najnowszej.

 

W latach 1986-89 Aleksander Lasoń był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej w Warszawie (polskiej sekcji ISCM), a w latach 1990-93 prezesem Oddziału Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach.
 

Jego utwory opublikowane są w Polskim Wydawnictwie Muzycznym oraz w wydawnictwie „TONOS Music Publishers” w Darmstadt.