PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Autorzy

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Ć
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. Ł
 15. M
 16. N
 17. O
 18. P
 19. Q
 20. R
 21. S
 22. Ś
 23. T
 24. U
 25. V
 26. W
 27. Y
 28. Z
 29. Ż

Jadwiga Dzielska

Jadwiga Dzielska

1933-2014

Urodzona w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki. 1960 ukończyła studia na wydziale Teorii Muzyki PWSM w Krakowie u A. Frączkiewicza, 1972 doktorat w AM w Warszawie u B. Woytowicza. Pracownik naukowo-dydaktyczny: 1960-1993 PWSM w Krakowie (później Akademii Muzycznej); 1973-82 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach (Wydział Wychowania Muzycznego); 1982-86 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (Instytut Nauczania Początkowego). 1967-1988 współpraca z COPSA. W latach 1983-90 kierownik Katedry Kształcenia Słuchu AM w Krakowie. Za swą działalność J. Dzielska była wielokrotnie nagradzana. Została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1983), Nagrodą II stopnia MKiS (1974) i dwukrotnie Nagrodą I st. MKiS (1979, 1985).

Specjalizowała się w kształceniu słuchu, harmonii i kontrapunkcie. Prowadziła liczne seminaria, była promotorem 247 prac magisterskich. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu kształcenia słuchu i literatury fortepianowej dla dzieci. Opracowywała programy nauczania kształcenia słuchu (dla liceów muzycznych, wydziałów Wychowania Muzycznego WSP, wszystkich wydziałów Akademii Muzycznych). Wygłosiła kilkadziesiąt referatów w całej Polsce, opublikowała liczne artykuły. Jadwiga Dzielska, na zamówienie COPSA, sformułowała kryteria egzaminów wstępnych do Akademii Muzycznych, organizacji zajęć z kształcenia słuchu na wydziale wokalnym krakowskiej AM oraz form kontaktu pedagogów AM ze szkołami II stopnia. Wspólnie z J. Noworolem i J. Rychlikiem opracowała zestaw testów badających słuch muzyczny podczas egzaminów wstępnych do AM.