PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Mikołaj Gomółka

Mikołaj Gomółka

1535-1591

Mikołaj Gomółka urodził się ok. 1535 r. w Sandomierzu. W latach 1545-1563 przebywał na dworze królewskim, gdzie początkowo był dyskancistą, uczył się gry na flecie, szortach, skrzypcach i lutni, a następnie został pełnoprawnym muzykiem kapeli królewskiej. Po opuszczeniu dworu pełnił rozmaite funkcje społeczno-prawne w Sandomierzu, przebywał przez pewien czas na dworze bpa krakowskiego Piotra Myszkowskiego (któremu dedykował swoje dzieło Melodie na Psałterz polski), prowadził poszukiwania górnicze w okolicach Muszyny, a także przebywał na dworze Jana Zamoyskiego w Krakowie, gdzie przebywał jeszcze 30 IV 1591 r.; jest to ostatnia znana data z jego życia.

Jedyne zachowane dzieło Gomółki to zbiór 150 samodzielnych kompozycji do tekstu Psalterza Dawidów Jana Kochanowskiego, na 4-głosowy chór mieszany a cappella. Muzyka jest całkowicie podporządkowana warstwie treściowej i wyrazowej tekstu; środkami muzycznymi ilustruje nastrój bądź poszczególne słowa. Kompozytor w niektórych utworach stosuje rytmikę taneczną charakterystyczną dla canzonetty. Melodie na Psałterz polski są cennym pomnikiem kultury staropolskiej, ukazującym świeckie zdobycze renesansu przystosowane do polskich warunków.