PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Andrzej Hundziak

Andrzej Hundziak

*1927

Andrzej Hundziak, urodzony 11 marca 1927 roku w Krośniewicach, polski kompozytor, pedagog, animator życia muzycznego. W latach 1948-1951 studiował muzykologię na uniwersytecie w Łodzi oraz w latach 1949-1953 w PWSM, uzyskując dyplom z teorii muzyki. W 1960 roku podjął studia kompozycji u T. Szeligowskiego w PWSM w Warszawie, a po jego śmierci kontynuował je u B. Woytowicza w PWSM w Katowicach, uzyskując w 1966 roku dyplom z wyróżnieniem. W 1967 roku wyjechał do Paryża, gdzie pogłębiał swą wiedzę z zakresu kompozycji u Nadii Boulanger. Przez wiele lat pracował w szkolnictwie muzycznym, działając jednocześnie jako dyrygent chórów. Od 1974 pracował jako starszy wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi. W latach 1979-1981 był dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi. Brał udział w organizowaniu wielu festiwali, konkursów i przeglądów muzycznych, m.in. ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży „Do-Re-Mi”. Był przewodniczącym komisji do spraw twórczości dzieci i młodzieży przy Zarządzie Głównym Związku Kompozytorów Polskich oraz członkiem narodowej Rady Kultury. W 1977 roku otrzymał I nagrodę na III Biennale Sztuki dla dzieci w Poznaniu, w 1980 roku nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci, w 1982 roku II nagrodę za „Wyliczanki” na konkursie ZKP. W swej twórczości dla dzieci i młodzieży Hundziak posługuje się zdobyczami współczesnej techniki kompozycyjnej, często operuje formą miniatury („Cyrk”, „Śpiewy i rytmy”, „Muzykujemy”, „Znajomi z telewizyjnego okienka” i in.).

Grzegorz Zmuda, Encyklopedia muzyczna PWM, HIJ