PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Paweł Pietruszewski

Paweł Pietruszewski

*1988

Paweł Pietruszewski urodził się w Rudzie Śląskiej w 1988 roku, gdzie również odbył początkową edukację muzyczną w klasie gitary. W 2001 roku rozpoczął naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu, którą ukończył z wyróżnieniem.
Od 2007 roku studiuje kompozycję w Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie kompozycji prof. Aleksandra Lasonia. Od roku akademickiego 2010/2011 jest również studentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku Dyrygentura w klasie dr. Wojciecha Rodka.
   
Od 2005 roku Paweł Pietruszewski działał w ramach Festiwalu Muzyki Nowej, który odbywa się co roku w Bytomiu. W tym czasie nawiązał również kontakt z Orkiestrą Muzyki Nowej, która dokonała wielu prawykonań jego utworów.
W październiku 2009 roku jego kompozycja "Tęsknota za pieśnią" na kwartet smyczkowy, nagrodzona na organizowanym przez PWM VII Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. T. Ochlewskiego, została prawykonana w Warszawie przez Kwartet Śląski i wydana przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Od tego czasu kompozytor nieprzerwanie współpracuje z Kwartetem Śląskim. W listopadzie 2009 wziął również udział w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez Pera Nørgårda.
We wrześniu 2010 roku jego utwór zwyciężył na XVIII Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim im. A. Didura w Sanoku, gdzie również został prawykonany.

W listopadzie 2010, za osiągnięcia w dziedzinie muzyki został uhonorowany Nagrodą dla Młodych Twórców. Jest ona przyznawana corocznie przez Urząd Marszałkowski artystom, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. W tym samym czasie poznańskie Centrum Sztuki Dziecka zleciło kompozytorowi napisanie oprawy muzycznej do projektu animacyjno-muzycznego. Projekt był konsultowany z prof. Lidią Zielińską.
W grudniu 2010 artysta zdobył drugą lokatę (pierwszej nie przyznano) na V Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim, odbywającym się w ramach festiwalu Mikołowskie Dni Muzyki. W tym samym czasie Kwartet Śląski zamówił u Pawła Pietruszewskiego kompozycję, która została prawykonana w 2011r., w ramach IV edycji „Festiwalu Prawykonań- Polska Muzyka Najnowsza”.
W listopadzie 2011 kompozytor otrzymał drugą nagrodę na konkursie kompozytorskim w ramach festiwalu „Mikołajowe granie - festiwal muzyczny im. H.M. Góreckiego”, a nagrodzona kompozycja została wydana drukiem. W styczniu 2012 Kwartet Śląski wykonał jego kompozycję na festiwalu „Dni Muzyki Nowej” w Gdańsku.

Debiut Pawła Pietruszewskiego na scenie dyrygenckiej miał miejsce w lutym 2012. Od tego czasu prowadzi spektakle operetkowe w Gliwickim Teatrze Muzycznym.
W maju 2012 kompozytor zdobył pierwszą lokatę ma międzynarodowym konkursie kompozytorskim „Generace”, odbywającym się w ramach festiwalu „Janáčkův máj 2012” w  Ostravie. Wykonania zwycięskiej kompozycji miały miejsce w Ostravie, Katowicach, Bratysławie oraz Budapeszcie.

W 2012 roku utwór „RIFFFonia” na orkiestrę smyczkową zwyciężył w dziesiątej edycji Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego.