PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Mieczysław Makowski

Mieczysław Makowski

1933-2014

Makowski Mieczysław urodził się 17 XII 1933 w Zarębach (Kurpiowszczyzna), polski kompozytor, pianista, teoretyk muzyki i pedagog. Studia muzyczne ukończył w PWSM w Poznaniu w zakresie kompozycji (w 1958 roku, u F. Dąbrowskiego), fortepian (w 1961 roku, u O. Dąbrowskiej) i teorii muzyki (w 1962 roku, u F. Dąbrowskiego). W latach 1967–69 odbył studia doktoranckie w PWSM w Warszawie. Od 1963 do 1972 był asystentem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki PWSM w Poznaniu, a następnie pracował jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Odbył szereg podróży artystycznych do 17 krajów Europy i Azji. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in.: w 1970 i w 1971 na Konkursie Kompozytorskim imienia G. Fitelberga w Katowicach za Confronti i II Koncert na harfę, w 1975 i w 1977 na konkursach w ramach II i III Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, w 1982 na konkursie ZKP w Warszawie, w 1985 na konkursie imienia H. Wieniawskiego w Poznaniu, w 1988 i w 1992 na konkursie imienia K. Szymanowskiego w Warszawie za "Wierchową fletnię" i "Six pièces caractéristiques", w 1988 na konkursie w Las Palmas oraz w 1990 na konkursie imienia Toli Korian w Londynie.

W twórczości Makowskiego wyróżnić można cechy neoklasycyzmu, a także fascynację prądami awangardowymi. Zaznacza się w niej inspiracja folklorem różnych narodów oraz archaizacja jako wyraz poszukiwań indywidualnego oblicza stylistycznego. Szczególną rolę w muzyce Makowskiego pełni literatura pedagogiczna dla dzieci; za twórczość dla dzieci i młodzieży otrzymał w 1980 roku nagrodę premiera. Makowski jest także autorem prac naukowych i publicystycznych, m.in. "Le petit monde voltigeant" (wydana w Las Palmas, w 1989 roku). Mieczysław Makowski zmarł 16 grudnia 2014 roku.

Janina Tatarska, Encyklopedia muzyczna PWM, M