PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Wojciech Kazimierz Kałamarz

Wojciech Kazimierz Kałamarz

*1974

Wojciech Kazimierz Kałamarz, kompozytor i wykładowca specjalizujący się w muzyce kościelnej urodził się 24 listopada 1974 r. w Dębicy. Edukację muzyczną rozpoczętą w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Dębicy, kontynuował w Państwowym Liceum Muzycznym w Rzeszowie, gdzie uczył się w klasie klarnetu J. Cynarskiego.
W latach 1997–2003 studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie dyrygenturę chóralną pod kierunkiem A. Korzeniowskiego oraz muzykę kościelną na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej. W zakresie kompozycji kształcił się zaś pod kierunkiem A. Zawadzkiej-Gołosz i M. Długosz. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jest laureatem szeregu nagród uzyskanych na konkursach kompozytorskich, otrzymał m.in.: I nagrodę na IX Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. A. Didura w Sanoku, III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim z okazji XXX-lecia Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim ,,Muzyka Ogrodowa” w Krakowie.

Jego utwory były wykonywane m.in. na festiwalach: Festiwal Operowy im. A. Didura w Sanoku, Festiwal „Ave Maria” w Czeladzi, Dni Krzysztofa Pendereckiego w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej XV /XXII Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, XI Międzynarodowy Konkurs Chóralnej Muzyki Religijnej w Preveza w Grecji, XVIII Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi, Festiwal Współczesnej Muzyki Organowej w Eastman School of Music – University of Rochester w Stanach Zjednoczonych.
Jest także laureatem Nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta przyznawanej przez Związek Kompozytorów Polskich za pracę naukową w dziedzinie muzykologii (2010).

Od 2003 r. jest wykładowcą muzyki kościelnej w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. W październiku 2007 r. podjął wykłady zlecone z historii muzyki na PAT, w r. 2010 został zatrudniony w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie. Prowadzi zajęcia z analizy dzieł muzyki religijnej, historii muzyki. Jest sekretarzem redakcji „Pro Musica Sacra” a od 2012 r. redaktorem naczelnym Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego.