PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Stanisław Sylwester Szarzyński

Stanisław Sylwester Szarzyński

ca. 1700

Stanisław Sylwester Szarzyński, daty oraz miejsca urodzenia i śmierci nieznane, działał prawdopodobnie w 2. połowie XVII w., najpóźniej na przełomie XVII/XVIII w., polski kompozytor z zakonu cystersów lub benedyktynów. Brak jest jakichkolwiek informacji na temat jego biografii. Podstawą określenia czasu działalności kompozytora są kopie utworów sporządzone w latach 1692–1713 oraz stylistyczny wizerunek jego twórczości. Prawdopodobnie Szarzyński związany był z Łowiczem, stąd pochodzi bowiem większość przekazów rękopiśmiennych jego kompozycji, spisanych przez wieloletniego organistę kolegiaty łowickiej J.M. Rybickiego.

Dzieła Szarzyńskiego należą do najbardziej wartościowych zjawisk muzyki polskiej ostatnich dekad XVII w. Są dobitnym przykładem na przyswajanie przez polską muzykę dojrzałego baroku zdobyczy stylistycznych włoskiego bel canta, odsłaniają postępowy język harmoniczny, ustabilizowany już w tonalności dur-moll.

Tomasz JasińskI, Encyklopedia muzyczna PWM, Sm-Ś