PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Ryszard Sielicki

Ryszard Sielicki

1916-2005

Ryszard Sielicki, urodzony 3 III 1916 w Warszawie, zmarł 21 XII 2005 tamże, polski kompozytor. W latach 1937–1939 studiował teorię muzyki w konserwatorium w Warszawie, w latach 1939–1941 kompozycję w konserwatorium w Mińsku u W. Zołotariowa, a w latach 1943–1948 w konserwatorium w Moskwie u D. Szostakowicza, A. Aleksandrowa, J. Szaporina i N. Iwanowa-Radkiewicza. Od 1956 do 1968 roku pełnił funkcję głównego redaktora Polskich Nagrań. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1964) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1977). Ryszard Siedlicki początkowo uprawiał klasyczne formy instrumentalne, a także typowe dla muzyki polskiego okresu powojennego gatunki kantaty i pieśni chóralnej, w latach 60. zwrócił się ku muzyce rozrywkowej, komponując utwory, które znalazły się w repertuarze popularnych piosenkarzy polskich.