PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Wykładowcy 

Adam Tomasz Kukla – absolwent muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 2015 roku pod opieką dr hab. Aleksandry Patalas obronił pracę magisterską pt. „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Jana Stefaniego – geneza i charakterystyka kompozycji oraz wydanie krytyczne. Obecnie swoją wiedzę pogłębia na studiach doktoranckich na Wydziale Historycznym UJ w Instytucie Muzykologii, kontynuując badania nad twórczością wspomnianego kompozytora. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na historii muzyki okresu klasycyzmu, w szczególności dziełach scenicznych, źródłoznawstwie oraz edytorstwie muzycznym.
W 2008 roku, w trakcie nauki w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie, zaczął stawiać swoje pierwsze kroki w dziedzinie edytorstwa muzycznego. Następnie podczas licencjackich studiów muzykologicznych realizował profil edytorski. W 2016 roku był stażystą w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, a od 2017 jest redaktorem w tejże instytucji. W swojej pracy zajmuje się głównie redakcją wydań źródłowo-krytycznych, ale również publikacji pedagogicznych oraz materiałów orkiestrowych. Ponadto wykonuje prace z zakresu składu nutowego i korektorskie. Jest członkiem zespołu ds. wytycznych edycyjnych PWM-u oraz sekretarzem i członkiem Komitetu Redakcyjnego Dzieł wszystkich Karola Lipińskiego.

 

Zofia Chechlińska urodziła się 21 października 1932 roku w Poznaniu. W 1950 ukończyła w Warszawie szkołę średnią. Równocześnie uczęszczała do szkoły muzycznej II stopnia (klasa fortepianu), którą ukończyła w 1955. W latach 1951-1956 odbyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: muzykologia. W marcu 1959 uzyskała stopień magistra na podstawie rozprawy pt. Źródła do scherz Fryderyka Chopina, napisanej pod kierunkiem prof. Józefa M. Chomińskiego. W latach 1959-1961 współpracowała przy przygotowywaniu Katalogu tematycznego dzieł Chopina pod kier. prof. dr hab. J.M. Chomińskiego. 1961-1965 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, gdzie pod kierunkiem prof. J.M. Chomińskiego przygotowała rozprawę doktorską pt. Faktura fortepianowa Chopina. W marcu 1966 uchwałą Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN uzyskała na jej podstawie stopień doktora nauk humanistycznych. Następnie (1967-1968) była adiunktem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadziła wykłady z historii muzyki. Od 1969 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Historii Muzyki Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, najpierw jako adiunkt, a następnie docent, a w latach 1981-1992 była kierownikiem tego Zakładu. Równocześnie w 1989 roku podjęła pracę w Katedrze, a następnie Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez 20 lat prowadziła wykłady i seminaria z zakresu powszechnej i polskiej historii muzyki okresu klasycyzmu i romantyzmu. W 1996 roku habilitowała się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina, a w 2015 roku otrzymała tytuł profesora.
Zofia Chechlińska jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, gdzie w latach 1969-1975 była sekretarzem, a następnie wiceprzewodniczącą Zarządu Sekcji Muzykologów. Jej zainteresowania koncentrują się na twórczości Chopina oraz polskiej muzyce XIX wieku. Z tego zakresu opublikowała szereg prac. Założyła i redagowała serię poświęconą kulturze muzycznej XIX wieku („Szkice o Kulturze Muzycznej XIX Wieku”), z której w latach 1971-1984 ukazało się 5 tomów. Była członkiem kolegium redakcyjnego wydawnictwa seryjnego „Monumenta Musicae in Polonia”, w którym kierowała podserią poświęconą operae omniae kompozytorów XIX wieku. Przez blisko 30 lat była również członkiem redakcji „Rocznika Chopinowskiego” i „Chopin Studies”, wydawanych przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest także redaktorem wielu edycji źródłowo-krytycznych Dzieł Henryka Wieniawskiego przygotowywanych przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Obecnie jest członkiem kolegium redakcyjnego „The Chopin Review” i „Studiów Chopinowskich”, czasopism publikowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Uczestniczyła w licznych konferencjach i kongresach naukowych w Polsce i za granicą, była także wielokrotnie członkiem komitetów naukowych przygotowujących konferencje, m.in. kongresy chopinowskie w Warszawie. Od 2005 roku Zofia Chechlińska jest redaktorem naczelnym monumentalnej serii „Dzieła Chopina. Wydanie Faksymilowe” publikowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
Od 2016 prowadzi seminaria poświęcone wydaniom źródłowo-krytycznym w ramach kursów edytorskich organizowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne (kurs na studiach magisterskich w Instytucie Muzykologii UJ, Seminarium Edytorstwa Muzycznego w Radziejowicach, Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego w Krakowie).

 

Dorota Leszczyńska-Zając – muzykolog, od 1978 redaktor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Redakcji Pedagogicznej, w której wydawała zbiory utworów dla dzieci i młodzieży, m.in. Janiny Garści, Andrzeja Hundziaka, Marty Ptaszyńskiej, Kazimierza Serockiego, Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, podręczniki do kształcenia słuchu, m.in. Marii Wacholc, Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, Marii Dzielskiej, oraz edycje nutowe z literatury pianistycznej i organowej. Pracowała także przy serii „Musica Viva”. Po reorganizacji Wydawnictwa w 1989 kontynuowała pracę edytorską w Redakcji Nutowej o szerokim zakresie działań od edycji pedagogicznych poprzez śpiewniki do utworów orkiestrowych współczesnych kompozytorów. Łącznie przygotowała do druku kilkaset tytułów z różnych działów. Mając wszechstronne zainteresowania, redagowała Leksykon współczesnej perkusji Włodzimierza Kotońskiego, serię podręczników: W krainie muzyki Agnieszki Kreiner-Bogdańskiej, Historię muzyki (t. 1-3) Danuty Gwizdalanki, a także szereg książeczek dla dzieci. Szczególnym polem działań są edycje źródłowo-krytyczne Dzieł Henryka Wieniawskiego, których wydawanie trwa do dnia dzisiejszego. Była redaktorem II Symfonii z serii Dzieł Karola Szymanowskiego, a także tomów z serii Dzieł Mieczysława Karłowicza: Bianca da Molena op. 6 i Juwenilia op. 5. Jest autorką wielu haseł w Encyklopedii muzycznej PWM z działu Kompozytorzy XVIII wieku. W 2015 postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę została odznaczona złotym medalem, otrzymała także odznakę „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” oraz w uznaniu wieloletniej, pełnej pasji i zaangażowania pracy w Wydawnictwie Medal PWM „Ad Honorem”.
Od 2016 prowadzi seminaria poświęcone redakcji i korekcie nutowej w ramach kursów edytorskich organizowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne (kurs na studiach magisterskich w Instytucie Muzykologii UJ, Seminarium Edytorstwa Muzycznego w Radziejowicach, Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego w Krakowie).

 

 

 

Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Wykładowcy