PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

WykładowcyKamil Poniatowski – absolwent muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie realizował profil edytorski. Jego zainteresowanie źródłoznawstwem i edytorstwem muzycznym doprowadziło do przygotowania w trakcie studiów dwóch edycji źródłowo-krytycznych: Requiem in Es Wacława Raszka (2017) oraz Liber secundus cantionum sacrarum Gregora Langego (2019). Uczestniczył w konferencjach muzykologicznych w Pradze (2016), Lublinie (2018) i Krakowie (2019). Jeszcze podczas studiów brał udział w kursie organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, a następnie w Seminarium Edytorstwa Muzycznego w Radziejowicach. Z PWM-em współpracuje od 2018 roku, jako kopista, stażysta, a następnie członek redakcji. Zajmuje się przede wszystkim składem nutowym, wykonuje również prace korektorskie, redakcję i adiustację utworów. Poza Polskim Wydawnictwem Muzycznym wykonywał również liczne prace edytorskie dla instytucji i osób prywatnych.


Od 2017 roku jest członkiem redakcji „Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ”, w którym zajmuje się korektą tekstów polsko- i anglojęzycznych, a także składem publikacji.

Jako chórzysta współpracuje m.in. z Chórem Polskiego Radia, Chórem Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Baroque Collegium 1685, Musica Florea czy Górecki Chamber Choir, zajmując się zarówno muzyką kompozytorów współczesnych, jak i wykonawstwem historycznym. Ponadto w latach 2016–2017 był prezesem Krakowskiego Chóru Akademickiego.


Piotr Kołodziej – absolwent wychowania muzycznego i muzykologii. W latach 2003–2007 pracownik Biblioteki Instytutu Muzykologii UJ. Tam też prowadził zajęcia z obsługi edytora nutowego Finale.

Autor krótkiej biografii Ks. Tadeusz Przybylski SDB. Sylwetka i dzałalność naukowo-dydaktyczna, dwóch podręczników instruktażowych edytora nutowego Finale (Helion 2004, 2005), przewodnika po Komputerowym studiu muzycznym (Helion 2007), opracowania Arii Ludwika Maadera w serii „Musica Claromontana” (PWM 2008). Autor haseł w Encyklopedii muzycznej PWM oraz artykułów w miesięczniku „Estrada i Studio” (oprogramowanie do edycji nut).

Od 2005 roku prowadzi firmę Studio Orfeo zajmującą się składem nut i przygotowaniem publikacji do druku. Do zleceniodawców należą największe wydawnictwa europejskie: Bärenreiter, Boosey & Hawkes, Breitkopf & Härtel, Schott Mainz, Universal Edition. Wykonuje zlecenia także dla rodzimych wydawców m.in. Euterpe, Dominikański Ośrodek Liturgiczny (śpiewniki Niepojęta Trójco), Instytut Sztuki PAN (seria „Monumenta Musicae in Polonia”), Musica Iagellonica, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (przykłady nutowe, m.in. incipity wszystkich utworów F. Chopina na stronie www.nifc.pl).

Jednym z większych wyróżnień było nagrodzenie publikacji Cantate Domino (zbioru utworów wokalnych a cappella Krzysztofa Pendereckiego, Schott Mainz) nagrodą Best Edition w czasie targów muzycznych Musikmesse 2014 we Frankfurcie.

Poza pracą interesuje się ogólnie pojętą informatyką i technologią muzyczną. Wolny czas spędza z żoną i dziećmi. Cztery razy w tygodniu można go spotkać w Fitparku na siłowni, gdzie dba o kondycję fizyczną. Wielogodzinna praca przy komputerze wymaga intensywnego uprawiania sportu.

 

Zofia Chechlińska urodziła się 21 października 1932 roku w Poznaniu. W 1950 ukończyła w Warszawie szkołę średnią. Równocześnie uczęszczała do szkoły muzycznej II stopnia (klasa fortepianu), którą ukończyła w 1955. W latach 1951-1956 odbyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: muzykologia. W marcu 1959 uzyskała stopień magistra na podstawie rozprawy pt. Źródła do scherz Fryderyka Chopina, napisanej pod kierunkiem prof. Józefa M. Chomińskiego. W latach 1959-1961 współpracowała przy przygotowywaniu Katalogu tematycznego dzieł Chopina pod kier. prof. dr hab. J.M. Chomińskiego. 1961-1965 odbyła studia doktoranckie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, gdzie pod kierunkiem prof. J.M. Chomińskiego przygotowała rozprawę doktorską pt. Faktura fortepianowa Chopina. W marcu 1966 uchwałą Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN uzyskała na jej podstawie stopień doktora nauk humanistycznych. Następnie (1967-1968) była adiunktem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadziła wykłady z historii muzyki. Od 1969 do 2004 roku pracowała w Zakładzie Historii Muzyki Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, najpierw jako adiunkt, a następnie docent, a w latach 1981-1992 była kierownikiem tego Zakładu. Równocześnie w 1989 roku podjęła pracę w Katedrze, a następnie Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez 20 lat prowadziła wykłady i seminaria z zakresu powszechnej i polskiej historii muzyki okresu klasycyzmu i romantyzmu. W 1996 roku habilitowała się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina, a w 2015 roku otrzymała tytuł profesora.

Zofia Chechlińska jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich, gdzie w latach 1969-1975 była sekretarzem, a następnie wiceprzewodniczącą Zarządu Sekcji Muzykologów. Jej zainteresowania koncentrują się na twórczości Chopina oraz polskiej muzyce XIX wieku. Z tego zakresu opublikowała szereg prac. Założyła i redagowała serię poświęconą kulturze muzycznej XIX wieku („Szkice o Kulturze Muzycznej XIX Wieku”), z której w latach 1971-1984 ukazało się 5 tomów. Była członkiem kolegium redakcyjnego wydawnictwa seryjnego „Monumenta Musicae in Polonia”, w którym kierowała podserią poświęconą operae omniae kompozytorów XIX wieku. Przez blisko 30 lat była również członkiem redakcji „Rocznika Chopinowskiego” i „Chopin Studies”, wydawanych przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest także redaktorem wielu edycji źródłowo-krytycznych Dzieł Henryka Wieniawskiego przygotowywanych przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Obecnie jest członkiem kolegium redakcyjnego „The Chopin Review” i „Studiów Chopinowskich”, czasopism publikowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Uczestniczyła w licznych konferencjach i kongresach naukowych w Polsce i za granicą, była także wielokrotnie członkiem komitetów naukowych przygotowujących konferencje, m.in. kongresy chopinowskie w Warszawie. Od 2005 roku Zofia Chechlińska jest redaktorem naczelnym monumentalnej serii „Dzieła Chopina. Wydanie Faksymilowe” publikowanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Od 2016 prowadzi seminaria poświęcone wydaniom źródłowo-krytycznym w ramach kursów edytorskich organizowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne (kurs na studiach magisterskich w Instytucie Muzykologii UJ, Seminarium Edytorstwa Muzycznego w Radziejowicach, Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego w Krakowie).

 

Dorota Leszczyńska-Zając – muzykolog, od 1978 redaktor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Redakcji Pedagogicznej, w której wydawała zbiory utworów dla dzieci i młodzieży, m.in. Janiny Garści, Andrzeja Hundziaka, Marty Ptaszyńskiej, Kazimierza Serockiego, Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, podręczniki do kształcenia słuchu, m.in. Marii Wacholc, Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, Marii Dzielskiej, oraz edycje nutowe z literatury pianistycznej i organowej. Pracowała także przy serii „Musica Viva”. Po reorganizacji Wydawnictwa w 1989 kontynuowała pracę edytorską w Redakcji Nutowej o szerokim zakresie działań od edycji pedagogicznych poprzez śpiewniki do utworów orkiestrowych współczesnych kompozytorów. Łącznie przygotowała do druku kilkaset tytułów z różnych działów. Mając wszechstronne zainteresowania, redagowała Leksykon współczesnej perkusji Włodzimierza Kotońskiego, serię podręczników: W krainie muzyki Agnieszki Kreiner-Bogdańskiej, Historię muzyki (t. 1-3) Danuty Gwizdalanki, a także szereg książeczek dla dzieci. Szczególnym polem działań są edycje źródłowo-krytyczne Dzieł Henryka Wieniawskiego, których wydawanie trwa do dnia dzisiejszego. Była redaktorem II Symfonii z serii Dzieł Karola Szymanowskiego, a także tomów z serii Dzieł Mieczysława Karłowicza: Bianca da Molena op. 6 i Juwenilia op. 5. Jest autorką wielu haseł w Encyklopedii muzycznej PWM z działu Kompozytorzy XVIII wieku. W 2015 postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę została odznaczona złotym medalem, otrzymała także odznakę „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” oraz w uznaniu wieloletniej, pełnej pasji i zaangażowania pracy w Wydawnictwie Medal PWM „Ad Honorem”.

Od 2016 prowadzi seminaria poświęcone redakcji i korekcie nutowej w ramach kursów edytorskich organizowanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne (kurs na studiach magisterskich w Instytucie Muzykologii UJ, Seminarium Edytorstwa Muzycznego w Radziejowicach, Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego w Krakowie).

 

 

 

Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Wykładowcy