PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego 

Jest to bezpłatny kurs, adresowany do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia zainteresowanych edytorstwem muzycznym i chcących w przyszłości współpracować z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, Zjazdy organizowane będą co drugą sobotę w Instytucie Muzykologii UJ w Krakowie w godzinach 10:15–16:30.
 

Kurs ma formę praktyczną i obejmuje:
• pracę ze źródłami muzycznymi,
• przygotowywanie wydań źródłowo-krytycznych,
• zasady i konwencje edytorskie wydań nutowych,
korektę nutową,
• kurs obsługi programu Sibelius dla początkujących i zaawansowanych.

Zajęcia z obsługi programu Sibelius odbywać się będą na własnych komputerach uczestników, dlatego wymagane jest zainstalowanie programu przynajmniej w wersji 6 oraz posiadanie klawiatury numerycznej.

Uczestnicy kursu, którzy uzyskają minimum 75% obecności, otrzymają certyfikat i perspektywę współpracy z Wydawnictwem.

 

 

 

Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Wykładowcy