PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Adam Jarzębski

Adam Jarzębski

ca. 1590-1649

Bibliografia

Berkowicz F. - Nowo odnalezione pierwowzory utworów ze zbioru " Canzoni e concerti" Adama Jarzębskiego, "Muzyka" 2002 nr 1

Bohn E. - Die musikalischen Handschriften des 16. Und 17. Jahrhunderts in der Stadtbibliothek zu Breslau, Wrocław 1890

Chodkowski A. - Adama Jarzębskiego transkrypcje instrumentalne dzieł włoskich mistrzów, "Pagine" 1979 nr 3

Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K. - Historia muzyki polskiej, t. I, PWM, Kraków 1995

Chybiński A. - Z dziejów muzyki polskiej do r. 1800, red. M. Gliński, Warszawa 1927

Dunicz J. J. - Adam Jarzębski i jego "Canzoni e concerti" (1627),Lwów 1938

Eitner R. - Biographisch - Bibliographisches Quellenlexikon der Musiker und Musikgelehrten christlischer Zeitrechnung bis Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, t. V, Lipsk 1901

Feicht H. - Muzyka w okresie polskiego baroku, w: Z dziejów polskiej kultury muzycznej, T. I, red. Z. M. Szweykowski, PWM, Kraków 1958

Feicht H. - Przyczynki do dziejów kapeli królewskiej w Warszawie za rządów kapelmistrzowskich M. Scacchiego, "Kwartalnik Muzyczny" 1929 nr 2

Feicht H. - Studia nad muzyką polskiego renesansu i baroku, PWM, Kraków 1980

Jachimecki Z. - "Przewodnik koncertowy" nr 25, Krakó w 12 III 1910

Jachimecki Z. - Adam Jarzębski jako kompozytor koncertów i kancon,"Młoda Muzyka" 1909 nr 20

Jachimecki Z. - Historia muzyki polskiej /w zarysie/, Warszawa 1920

Jachimecki Z. - Muzyka polska od 1572 - 1795, w: Polska, jej dzieje i kultura, t. II, red. A. Brückner, Warszawa 1930

Jachimecki Z. - Muzyka polska w rozwoju historycznym od czasów najdawniejszych do doby obecnej, t. I, Kraków 1948

Jachimecki Z. - Wpływy włoskie w muzyce polskiej, Kraków 1911

Jachimecki Z. - Zapomniany kompozytor polski z XVII wieku. Adam Harzebski, "Czas" 2 VI 1909

Joteyka T. - Historia muzyki polskiej i powszechnej w zarysie, Warszawa 1916.

Korotyński W. - Wstęp do wydania, w: Adam Jarzębski: Gościniec, abo krotkie opisanie Warszawy...Warszawa 1909

Lewicka M., Szymanowska B. - Piękno ocalone. Z Jarzębskim po współczesnej Warszawie, Warszawa 1982

Lipka K. - Grzmot po kościele, "Canor" 1998 nr 22

Lipka K. - Obrona Jarzębskiego, w: http://www.klasyka.com.pl/02-1999/Muzyka

Mattheson J. - Grundlage einer Ehren - Pforte, Hamburg 1740

Meyer E. H. - Die mehrstimmige Spielmusik des 17. Jahrhunderts in Nord- und Mitteleuropa, Kassel 1934

Moser A. - Geschichte des Violinspiels, Berlin 1923

Moser H. J. - Geschichte der deutschen Musik, t. II, Stuttgart - Berlin 1923

Opieński H. - Adam Harzebski, nieznany kompozytor polski XVII-go wieku,"Nowa Gazeta" 1909 nr 1

Opieński H. - Dzieje muzyki powszechnej w zarysie, Warszawa 1912

Poliński A. - Dzieje muzyki polskiej w zarysie, Lwów 1907

Przybyszewska-Jarmińska B. - Ocalałe źródła do historii muzyki w Polsce XVII stulecia ze zbiorów dawnej Stadtbibliothek we Wrocławiu,"Muzyka" 1994 nr 2

Reiss J. - Historia muzyki w zarysie,Warszawa 1921

Sachs C. - Musik und Oper am kurbranderburgischen Hof, Berlin 1910

Simon A. - Polnische elemente in deutschen Musik, Zürich 1916

Sowiński A. - Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, Paryż 1874

Szelest M. - Opracowanie wobec pierwowzoru: "Venite exultemus" Adama Jarzębskiego i "Io son ferito, ahi lasso" Palestriny, "Muzyka" 2000 nr 3

Szweykowscy A. Z. - Włosi w kapeli królewskiej Wazów, Musica Iagellonica, Krakó w 1996

Szweykowski Z. M. - "Missa sub concerto" Adama Jarzębskiego, "Muzyka" 1968 nr 4

Szweykowski Z. M. - Jarzębski Adam, w: Encyklopedia Muzyczna PWM, t. IV, Kraków 1993

Szweykowski Z. M. - Musica moderna w ujęciu Marca Scacchiego, PWM, Kraków 1977

Tomkiewicz Wł. - Adam Jarzębski jako serwitor królewski (przyczynki biograficzne), w: Studia Hieronymo Feicht septuagenanto dedicata, PWM, Kraków 1967

Tomkiewicz Wł. - Wstęp do wydania, w: Adam Jarzębski: Gościniec, abo krotkie opisanie Warszawy..., Warszawa 1974

Materiał źródłowy

Jarzębski Adam - Canzoni e concerti [kopia z mikrofilmu druku przechowywanego w Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz w Berlinie. Sygn. Ms. mus. 111] Instytut Muzykologii UJ

Jarzębski Adam - Canzoni e concerti, wyd.: W. Rutkowska, w: Monumenta musicae in Polonia. Seria A (Opera omnia), PWM, Kraków 1989

Tabulatura pelplińska
(wyd.: Antiquitates musicae in Polonia, vol. III. The Pelplin Tabulature. Facsimile part 2), ed. A. Sutkowski, A. Osostowicz-Sutkowska, Warszawa 1965

opr. Filip Berkowicz