PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Grażyna Bacewicz

Grażyna Bacewicz

1909-1969

Polska kompozytorka i skrzypaczka, urodziła się 5 II 1909 w Łodzi, zmarła 17 I 1969 w Warszawie. Studiowała w Konserwatorium Warszawskim u Kazimierza Sikorskiego (kompozycja), Józefa Jarzębskiego (skrzypce) - uzyskując dyplomy w 1932 r., a także u Józefa Turczyńskiego (fortepian). Rozpoczęła również studia na wydziale filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, z których jednak zrezygnowała z powodu nadmiaru zajęć. Odbyła też studia uzupełniające w Paryżu u Nadii Boulanger (kompozycja) oraz Andre Tourreta i Karla Flescha (skrzypce).

Do roku 1952 prowadziła działalność twórczą i artystyczną, uwieńczoną licznymi sukcesami na estradach europejskich, gdzie występowała z recitalami i koncertami z udziałem wybitnych dyrygentów, jak Paweł Kletzki, George Georgescu, Hermann Abendroth, Constantin Silvestri. Tak w jednej jak i w drugiej dziedzinie zdobywała nagrody, a jej muzyka - ceniona przez dyrygentów i wykonawców - coraz częściej była obecna na koncertach i festiwalach w kraju i za granicą.

Od 1953 roku poświęciła się wyłącznie kompozycji, którą wcześniej łączyła z pracą pedagogiczną: w latach 1934-35 i 1945-46 uczyła harmonii, kontrapunktu i solfeżu oraz prowadziła klasę skrzypiec w Konserwatorium w Łodzi. Od 1966 r. aż do śmierci była profesorem kompozycji w PWSM w Warszawie. Uznawana za autorytet zarówno w dziedzinie kompozycji jak i gry skrzypcowej, zapraszana była do jury międzynarodowych konkursów skrzypcowych, kameralistyki i kompozytorskich - w Polsce i za granicą (m.in. Warszawa, Paryż, Liege, Moskwa, Neapol, Budapeszt). W latach 1955-57 i ponownie od 1960 r. aż do śmierci pełniła funkcję wiceprezesa Związku Kompozytorów Polskich.

Dorobek twórczy Grażyny Bacewicz jest niezwykle bogaty i różnorodny: od miniatur solowych, poprzez utwory kameralne aż po symfonie i koncerty z udziałem instrumentów solowych, pieśni, kantaty, balety i opery radiowe. Jest także autorką muzyki do filmów i do speklakli teatralnych. Udane próby literackie dopełniają obrazu tej wszechstronnie ukierunkowanej osobowości twórczej, otwartej i wrażliwej na wszystkie przejawy otaczającego ją świata.

Liczne nagrody i odznaczenia, jakimi została uhonorowana, są symbolicznym wyrazem uznania dla jej tytanicznej pracy i osiągnięć artystycznych i kompozytorskich, którymi zasłużyła sobie na miano największej kompozytorki polskiej - wybitnej postaci muzyki naszego stulecia.