PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Janina Garścia

Janina Garścia

1920-2004

Janina Garścia urodziła się w Krakowie w 1920 roku, była pedagogiem muzycznym i kompozytorką. W 1945 roku ukończyła w Krakowie Szkołę Muzyczną im. W. Żeleńskiego (fortepian u O. Stolfowej), w której później uczyła w latach 1945-50. Równocześnie studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie kompozycję u S. Wiechowicza i dyrygenturę u A. Malawskiego. Od 1951 roku uczyła fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Krakowie. Była laureatką nagród i wyróżnień za twórczość dla dzieci, w tym w 1975 roku otrzymała Złotą Odznakę Miasta Krakowa, a w 1979 roku - Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 1983 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Liczne kompozycje Janiny Garści wzbogaciły szkolną literaturę dziecięcą i zdobyły trwałą wartość repertuarową głównie dzięki doskonałemu dostosowaniu do potrzeb szkolnych i interesującej kolorystyce brzmieniowej, wykraczającej poza granice tonalności dur-moll. Największym zainteresowaniem kompozytorka darzyła fortepian, pisząc utwory przeznaczone do nauczania początkowego. Zmarła w Krakowie w marcu 2004.