PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Wojciech Kilar

Wojciech Kilar

1932-2013

Bibliografia

W y w i a d y

Głowacki W. - Władza nie lubi inteligencji, w: "Dziennik" 9.07.2009
Abramek R. J. - Rozmowa o jasnogórskiej genezie "Angelus", w: "Jasna Góra" 1985 nr 3, 4
Wybraniec E. - Nie chcę uchodzić za kogoś, kim nie jestem , w: "Poglądy" 1976 nr 24

A r t y k u ł y

Droba K. - Nowy festiwal muzyki współczesnej, w: "Ruch Muzyczny" 1988 nr 6
Kołodziej J. - Nie całą łapą a tylko koniuszkami palców, w: "Ekran" 1981 nr 12
Kominek M. - Białystok: inauguracja sezonu w Filharmonii , w: "Ruch Muzyczny" 1978 nr 22
Nowy Jork chwali dzieło polskiego kompozytora, w: "Kultura USA" 1966 nr 37
Polony L. - Inauguracyjny koncert S. Kawalli, w: "Ruch Muzyczny" 1985 nr 26
Radliński J. - Fiakrem we współczesność, w: "Obywatel Jazz", Krak ów 1967
Sowiński Z. - Wotum wdzięczności, w: "Jasna Góra" 1986 nr 6

K s i ą ż k i

Polony L. - Kilar. Żywioł i modlitwa, PWM, Kraków 2005
Baculewski K. - Polska twórczość kompozytorska 1945-1984 , PWM, Kraków 1987
Kalicińska M. - Koncepcja muzyki Wojciecha Kilara w polskich filmach fabularnych K. Zanussiego, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski 1982
Machowska A. - Warsztat kompozytorski Wojciecha Kilara na przykładzie utworów z lat 1972-1983 , praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński 1986
Malatyńska M., Malatyńska-Stankiewicz A. - Scherzo dla Wojciecha Kilara, PWM, Kraków 2002
Podobińska K., Polony L.- Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilarem, PWM, Kraków 1997

E s e j e

Cegiełła J. - Wojciech Kilar, w: "Szkice do autoportretu polskiej muzyki współczesnej", Kraków 1976
Czyżewski H. - Wybrane zagadnienia z problematyki współczesnej notacji muzycznej , w: "Zeszyty Naukowe PWSM w Gdańsku" 1967 nr 5
Wieroński M. - Samoobrona sztuki europejskiej i nowe tendencje w muzyce , w: " Ekran" 1978 nr 2

R e c e n z j e

Hesford B. - Vratislavia Cantans, w: "Musical Opinion" 1984 nr X
Kaczyński T. - "Bogurodzica" Kilara, w: "Ruch Muzyczny" 1976 nr 23
Kaczyński T. - "Krzesany" Kilara, w: "Ruch Muzyczny" 1974 nr 23
Markiewicz L. - "Riff 62" Wojciecha Kilara, w: "Ruch Muzyczny" 1963 nr 2
Markiewicz L. - "Springfield Sonnet" Wojciecha Kilara , w: "Ruch Muzyczny" 1965 nr 17
Pawlik-Żmudzińska E. - Wojciech Kilar - "Kościelec 1909", w: "Festiwal Muzyki Polskiej w roku Jubileuszowym 75-lecia istnienia Filharmonii w Warszawie" , Warszawa 1976
Pisarenko O. - Festiwalowy brulion - "Exodus" Kilara, w: "Ruch Muzyczny" 1981 nr 23
Pociej B. - "Herbsttag" Wojciecha Kilara, w: "Ruch Muzyczny" 1961 nr 21
Polony L. - "Angelus", w: "Jasna Góra" 1986 nr 6
Zieliński T. - "Générique" Wojciecha Kilara , w: "Ruch Muzyczny" 1963 nr 22
Zieliński T. - "Training 68" Wojciecha Kilara, w: "Ruch Muzyczny" 1968 nr 23

L e k s y k o n y

Encyklopedia Muzyczna PWM, t. V, PWM, Kraków 1997