PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Juliusz Łuciuk

Juliusz Łuciuk

1927-2020


wg alfabetu wg kategorii

Utwory z katalogu PWM

Solowe

4 Sonatiny

na fortepian (1966-1969), ca 32'
Obsada: pf
więcej...


Image

per organo (1977), ca 16'
Obsada: org
więcej...


Improwizacje dziecięce

na fortepian (1962), ca ''7'30''
Obsada: pf
więcej...


Monologi i dialogi

12 krótkich utworów na flety proste sopranowe (ew.tenorowe) (1977), ca 18' więcej...


Pacem in terris per canto e pianoforte; Lirica di timbri per pianoforte

(1968), ca ''6'20''
Obsada: pf (prepared)
więcej...


Passacaglia

na fortepian preparowany (1968), ca 9'
Obsada: pf (prepared)
więcej...


Solo z instrumentem

Capriccio

na skrzypce i fortepian (1956), ca 6'
Obsada: vno, pf
więcej...


Trzy miniatury

na skrzypce i fortepian


Muzyka sceniczna

Demiurgos

opera w 1 akcie i 3 scenach (1976), ca 35'
Obsada: 1S 1A 1T 1B soli-Rec-coro misto-102(+1sxf)1-1110-batt (2esec)-archi(3.3.2.2.1)
więcej...


Miłość Orfeusza

opera-balet w 2 częściach (1973), ca 65'
Obsada: 1S 1MS 1T 1Bar. soli-coro misto-3333-4330-batt (4esec) cel ar-archi
więcej...


Niobe

balet-pantomima w 1 akcie, 3 obrazach (1962), ca 14'
Obsada: coro (7S, 7T)-3333-4330-ar pf-archi
więcej...


Kameralne

Mini Opus na fortepian

7 utworów na 4 ręce (1971), ca 10'
Obsada: 2 pf
więcej...


Sonata

na fagot i fortepian (1956), ca 13'
Obsada: fg, pf
więcej...


Na orkiestrę kameralną

Wiklina

na kameralną orkiestrę smyczkową (1979), ca 16'
Obsada: 0000-0000-archi (6.4.2.2.1)
więcej...


Na instrument solo i orkiestrę

Concertino na fortepian i małą orkiestrę symfoniczną

(1973), ca 10'
Obsada: pf solo-2022-2110-batt (1esec)-archi
więcej...


Koncert na kontrabas i orkiestrę

(1986), ca 37'
Obsada: cb solo-3333-4331-batt (3esec) cel vbf ar-archi
więcej...


Orkiestrowe

Melorytmy

(1962), ca 6'
Obsada: 2 2 2 2 — 4 3 2 0 — 5Perc[Xyl, WdBlck, 4Toms, Cym, SDr, BDr] Harp — Strings


Speranza sinfonica

(1969), ca 15'
Obsada: 3333-4331-batt (4esec) ar pf-archi


Wokalno-instrumentalne

Dzikie wino

kantata na głosy solo, chór mieszany i orkiestrę (1955), ca 20'
Obsada: S Bar. soli-coro misto-3343-4331-batt (4esec) cel ar pf-archi
więcej...


Narzędzie ze światła

na baryton i orkiestrę (1966), ca 10'
Obsada: Bar. solo-3333-4430-batt (3esec) cel ar pf-archi
więcej...


Poeme de Loire

5 pieśni francuskich na sopran i orkiestrę (1968), ca 13'
Obsada: S solo-3333-4431-batt (3esec) cel ar pf-archi
więcej...


Sen kwietny

5 pieśni na głos i 12 instrumentów (1960), ca 9'
Obsada: S (ossia T) solo-102(+1sxf)0-1010-vbf ar pf-archi (1.0.1.1.0)
więcej...


Skrzydła i ręce

na baryton i orkiestrę (1972), ca 15'
Obsada: Bar. solo-3333-4331-batt (4esec) cel ar-archi
więcej...


Święty Franciszek z Asyżu

oratorium na sopran, tenor, baryton, chór mieszany i orkiestrę (1976), ca 40'
Obsada: S T Bar. soli-coro misto-3333-4331-batt (4esec)-archi
więcej...


Wiatrowiersze

na baryton i orkiestrę kameralną (1971), ca 14'
Obsada: Bar. solo-1011-1010-archi
więcej...


Muzyka chóralna

Antiphonae

per coro maschile (1980-1984), ca 9'30'' + 5'30'' + 6'30'' + 7'15''
Obsada: TTBB
więcej...


Apocalypsis

na chór i głosy solowe (1985)
Obsada: 4S 4A 3T 3B, soli


Hymnus de caritate

per coro misto a cappella (1976), ca ''6'15''
Obsada: 3S 3A 3T 3B
więcej...


IX Sonet Słowiański

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna)
Obsada: SATB


Magnificat

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna)


Missa gratiarum actione

per coro misto (1974), ca ''10'15''
Obsada: 2S 2A 2T 2B
więcej...


O, ziemio polska

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna) (1987), ca 4'
Obsada: S 2A 2T 2B
więcej...


Oremus pro Pontifice Joanne Paulo Secundo

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna)


Suita Maryjna

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna) (1983), ca 10'
Obsada: 2S 2A 2T 2B
więcej...


Święta Kinga

Pieśń na uroczystość kanonizacji Królowej Kingi na chór mieszany a cappella (partytura chóralna)
Obsada: SATB


Trzy baby

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna) (1977), ca 5'
Obsada: SATB
więcej...


Trzy pieśni zbójnickie

na tenor i chór mieszany (1975), ca 5'
Obsada: SATB, T solo
więcej...


4 Sonatiny

na fortepian (1966-1969), ca 32'
Obsada: pf
więcej...


Antiphonae

per coro maschile (1980-1984), ca 9'30'' + 5'30'' + 6'30'' + 7'15''
Obsada: TTBB
więcej...


Apocalypsis

na chór i głosy solowe (1985)
Obsada: 4S 4A 3T 3B, soli


Capriccio

na skrzypce i fortepian (1956), ca 6'
Obsada: vno, pf
więcej...


Concertino na fortepian i małą orkiestrę symfoniczną

(1973), ca 10'
Obsada: pf solo-2022-2110-batt (1esec)-archi
więcej...


Demiurgos

opera w 1 akcie i 3 scenach (1976), ca 35'
Obsada: 1S 1A 1T 1B soli-Rec-coro misto-102(+1sxf)1-1110-batt (2esec)-archi(3.3.2.2.1)
więcej...


Dzikie wino

kantata na głosy solo, chór mieszany i orkiestrę (1955), ca 20'
Obsada: S Bar. soli-coro misto-3343-4331-batt (4esec) cel ar pf-archi
więcej...


Hymnus de caritate

per coro misto a cappella (1976), ca ''6'15''
Obsada: 3S 3A 3T 3B
więcej...


Image

per organo (1977), ca 16'
Obsada: org
więcej...


Improwizacje dziecięce

na fortepian (1962), ca ''7'30''
Obsada: pf
więcej...


IX Sonet Słowiański

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna)
Obsada: SATB


Koncert na kontrabas i orkiestrę

(1986), ca 37'
Obsada: cb solo-3333-4331-batt (3esec) cel vbf ar-archi
więcej...


Magnificat

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna)


Melorytmy

(1962), ca 6'
Obsada: 2 2 2 2 — 4 3 2 0 — 5Perc[Xyl, WdBlck, 4Toms, Cym, SDr, BDr] Harp — Strings


Miłość Orfeusza

opera-balet w 2 częściach (1973), ca 65'
Obsada: 1S 1MS 1T 1Bar. soli-coro misto-3333-4330-batt (4esec) cel ar-archi
więcej...


Mini Opus na fortepian

7 utworów na 4 ręce (1971), ca 10'
Obsada: 2 pf
więcej...


Missa gratiarum actione

per coro misto (1974), ca ''10'15''
Obsada: 2S 2A 2T 2B
więcej...


Monologi i dialogi

12 krótkich utworów na flety proste sopranowe (ew.tenorowe) (1977), ca 18' więcej...


Narzędzie ze światła

na baryton i orkiestrę (1966), ca 10'
Obsada: Bar. solo-3333-4430-batt (3esec) cel ar pf-archi
więcej...


Niobe

balet-pantomima w 1 akcie, 3 obrazach (1962), ca 14'
Obsada: coro (7S, 7T)-3333-4330-ar pf-archi
więcej...


Oremus pro Pontifice Joanne Paulo Secundo

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna)


O, ziemio polska

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna) (1987), ca 4'
Obsada: S 2A 2T 2B
więcej...


Pacem in terris per canto e pianoforte; Lirica di timbri per pianoforte

(1968), ca ''6'20''
Obsada: pf (prepared)
więcej...


Passacaglia

na fortepian preparowany (1968), ca 9'
Obsada: pf (prepared)
więcej...


Poeme de Loire

5 pieśni francuskich na sopran i orkiestrę (1968), ca 13'
Obsada: S solo-3333-4431-batt (3esec) cel ar pf-archi
więcej...


Sen kwietny

5 pieśni na głos i 12 instrumentów (1960), ca 9'
Obsada: S (ossia T) solo-102(+1sxf)0-1010-vbf ar pf-archi (1.0.1.1.0)
więcej...


Skrzydła i ręce

na baryton i orkiestrę (1972), ca 15'
Obsada: Bar. solo-3333-4331-batt (4esec) cel ar-archi
więcej...


Sonata

na fagot i fortepian (1956), ca 13'
Obsada: fg, pf
więcej...


Speranza sinfonica

(1969), ca 15'
Obsada: 3333-4331-batt (4esec) ar pf-archi


Suita Maryjna

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna) (1983), ca 10'
Obsada: 2S 2A 2T 2B
więcej...


Święta Kinga

Pieśń na uroczystość kanonizacji Królowej Kingi na chór mieszany a cappella (partytura chóralna)
Obsada: SATB


Święty Franciszek z Asyżu

oratorium na sopran, tenor, baryton, chór mieszany i orkiestrę (1976), ca 40'
Obsada: S T Bar. soli-coro misto-3333-4331-batt (4esec)-archi
więcej...


Trzy baby

na chór mieszany a cappella (partytura chóralna) (1977), ca 5'
Obsada: SATB
więcej...


Trzy miniatury

na skrzypce i fortepian


Trzy pieśni zbójnickie

na tenor i chór mieszany (1975), ca 5'
Obsada: SATB, T solo
więcej...


Wiatrowiersze

na baryton i orkiestrę kameralną (1971), ca 14'
Obsada: Bar. solo-1011-1010-archi
więcej...


Wiklina

na kameralną orkiestrę smyczkową (1979), ca 16'
Obsada: 0000-0000-archi (6.4.2.2.1)
więcej...