PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Krystyna Moszumańska-Nazar

Krystyna Moszumańska-Nazar

1924-2008

Bibliografia

W y w i a d y


Świat ogarnięty muzyką , rozmowa G. Stanek-Peszkowskiej z Krystyną Moszumańską-Nazar, „Ruch Muzyczny” nr 18 1999A r t y k u ł y


Marek T. - Composer’s Workshop. Krystyna Moszumańska-Nazar, „Polish Music” 1974 nr 2


Mizerska-Golonek E. – „Pieśń nad pieśniami” Krystyny Moszumańskiej-Nazar, w: Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888-1988 (pod red. Teresy Maleckiej), Akademia Muzyczna Kraków 1992


Mizerska-Golonek E. – „Krystyna Moszumańska-Nazar: Madonny polskie”. Wybrane problemy z zakresu faktury wokalnej, Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Krakowie 1979


Mizerska-Golonek E. - Krystyna Moszumańska-Nazar i jej muzyka na perkusję solo, w: Muzyka polska 1945-1995 (pod red. Krzysztofa Droby, Teresy Maleckiej i Krzysztofa Szwajgiera), Akademia Muzyczna Kraków 1996


Schiller H. – „Muzyka na smyczki” Krystyny Moszumańskiej-Nazar, „Ruch Muzyczny” nr 22 1963


Walaciński A. - Hexaèdre, „Ruch Muzyczny” nr 17 1965L e k s y k o n y


Miklaszewska J. - Moszumańska-Nazar Krystyna, w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „m”, PWM Kraków 2000P r a c e n a u k o w e


Kasperek K. - Krystyna Moszumańska-Nazar. Katalog tematyczny utworów, praca magisterska, maszynopis, Biblioteka Akademii Muzycznej w Krakowie 1998