PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Marta Ptaszyńska

Marta Ptaszyńska

*1943

Bibliografia

W y w i a d y

Smoleńska-Zielińska B. - Natchnąć awangardę nowym duchem, wywiad z Martą Ptaszyńską, w: "Ruch Muzyczny" 1986 nr 25

A r t y k u ł y

Kolberg K. - Den Dype Estetiske Erfaring... Et Portrett av den komponisten Marta Ptaszynska, w: "Ballade" t. 3, Oslo, Norwegia 1993, str. 16-21

Rostworowska J. - Marta Ptaszyńska - Polish Composer, PolAmerica, Los Angeles 1988

Szwarcman D. - The Colorful World of Marta Ptaszyńska, w: "Polish Music" t. 2-3, Warszawa 1988, str. 25-30

K s i ą ż k i

Chan P.H. - Marta Ptaszynska's Holocaust Memorial Cantata, praca doktorska, College-Conservatory of Music, University of Cincinnati, USA 1996

Cichoń E., Polony L. - Muzyka to język najdoskonalszy. Rozmowy z M. Ptaszyńską, PWM, Kraków 2001

Kotarska M. - Pan Marimba - opera dziecięca M. Ptaszyńskiej, praca magisterska, Akademia Muzyczna, Warszawa 2000

E s e j e

Granat Z. - Marty Ptaszyńskiej Portret w Muzyce, Polish Daily News, w: "Nowy Dziennik" 1997

Harley M. A. - Percussion, Poetry, and Colour, w: "Musicworks" t. 74, Toronto, Kanada 1999

Harley, M. A. - Po polsku i po babsku, w: "Ruch Muzyczny" 1997 nr 14
Komorowska M. - Marta Ptaszyńska i jej świat muzyki, w: "Ruch Muzyczny"2000 nr 17

Stawska A. - Music facing disaster: A musical answer to external and internal oppression, w: "Festival Ljubljana", Ljubljana 2000, str. 206-218

Zieliński T. A. - Poezja brzmień i nastrojów, w: "Studio" 1994 nr 6

Zieliński T. A. - Opowieść zimowa Marty Ptaszyńskiej, w: "Ruch Muzyczny" 1986 nr 10

R e c e n z j e

Smoleńska-Zielińska B. - Concerto for Marimba &Orchestra, w: "Percussive Notes" 1991 nr 4

Smoleńska-Zielińska B. - Koncert na marimbę Marty Ptaszyńskiej, w: "Ruch Muzyczny" 1988 nr 12

L e k s y k o n y


Cichoń E., Ptaszyńska Marta [hasło], w: Encyklopedia Muzyczna PWM Część bibliograficzna t. „Pe-R", pod red. E. Dziębowskiej, PWM, Kraków 2004


Briscoe J. - Contemporary Anthology of Music by Women, Indiana University Press, Bloomington 1997, str. 2241-59

Meckna M.: Ptaszyńska Marta [hasło], w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2nd edition, t. 20, Grove / Macmillan Publishers 2001

LePage J. W. - Women Composers, Conductors, and Musicians of the XX Century, t. 2, Scarecrow Press, USA 1983, str. 221 -239

Randel D. M. - The Harvard Biographical Dictionary of Music, Harvard University Press, Cambridge &London 1996

Sadie J.A. - The Norton/Grove Dictionary of Women Composers, Norton, Nowy Jork, Londyn 1995, str. 377-378

Slonimsky N. - Baker's Biographical Dictionary of Musicians, Schirmer Books, Nowy Jork 61978

Zierolf R. - Composers of Modern Europe, w: Karin Pendle (ed.): "Women &Music", Indiana University Press, Bloomington 1991, str. 199-201