PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Witold Szalonek

Witold Szalonek

1927-2001

Bibliografia

L.M. Moll Witold Szalonek. Katalog tematyczny dzieł. Teksty o muzyce, Katowice 2002;

Muzyka jest porozumieniem. Z prof. Witoldem Szalonkiem rozmawia R. Gabryś, w: Górnośląski Almanach Muzyczny, red. W. Janota, Katowice 1988;

Polskiej muzyki współczesnej persona non grata. Witold Szalonek mówi o sobie, wywiad J. Skarbowskiego z W. Szalonkiem., RM 1997 nr 5;

J. Iwaszkiewicz Listy o muzyce. Hebrajszczyzna i inni, “Kultura” 1959 nr 14;

L. Markiewicz Witold Szalonek w Darmstadcie i “Wyznaniach” oraz “Les Sons” Witold Szalonek, RM 1960 nr 2 oraz 1965 nr 17;

M. Kondracki Witold Szalonek. “1+1+1+1” per 1–4 strumenti ad arco, RM 1970 nr 14;

K. Bula “Tobie ziemio miła...”, “Dziennik Zachodni” 1977 nr 95;

B. Gieburowska 25 lat twórczości Witolda Szalonka., RM 1978 nr 1;

D. Gojowy Drugie średniowiecze. Laudatio na cześć Witolda Szalonka oraz B. Sonntag Przyczynek do twórczości kompozytorskiej Witolda Szalonka, “Opcje” 1994 nr 2;

M. Dziadek Sztuka dźwięków — kształtem miłości, “Śląsk” 1997 nr 4;

C. Humphries Perspektywy rozwoju badań nad muzyką na przykładzie twórczości Witolda Szalonka oraz Tezy Witolda Szalonka o formotwórczych siłach sonorystyki,   “Dysonanse” 1998 nr 1 oraz 1999 nr 5/6;

C. Humphries Witold Szalonek — choreograf dźwięku, “Opcje” 1998 nr 2;

B. Oleś Słowem i dźwiękiem, “Opcje 1999 nr 5/6;

M. Dziadek Nowa muzyka organowa w interpretacji R. Heinemanna, “Dysonanse” 1999 nr 5/6;

M. Dziadek “Preludia” Witolda Szalonka, «Muzyka Fortepianowa» XII, w: «Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku» nr 59, 2001;

M. Dziadek Witold Szalonek. Perypetie z sonoryzmem, “Opcje” 2001 nr 5;

H. Waniek O Witoldzie Szalonku, “Arkadia” 2003 nr 13–14;

H. Waniek Kompozytor tęczy, “Śląsk” 2003 nr 9;

M. Dziadek Twórczość Witolda Szalonka na tle dziejów muzyki polskiej II połowy XX wieku, w: Środowisko. Kompozytor. Dzieło w muzyce polskiej XX wieku, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2003.