PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Wojciech Widłak

Wojciech Widłak

*1971

Bibliografia

>A r t y k u ł y

>Cichy D. - Wyłom w murze. Twórczość Wojciecha Widłaka, Ha!art nr 9-10 (4.2001-1.2002), 2001


W y w i a d y

Muzyka do każdego tekstu.
Z Marcelem Chyrzyńskim i Wojciechem Widłakiem rozmawia Ewelina Peliszko, Dziennik Polski


R e c e n z j e

Cichy Daniel - Młodzi kompozytorzy u progu nowego wieku. XIII Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Ha!art nr 2, 2001

Jędrzejczyk Olgierd - Dużo muzyki, świetni soliści , "Gazeta Krakowska" nr 87, 1997

Polony L. - Święto kompozytorów krakowskich, "Gazeta Krakowska"

Stanek-Peszkowska Gabriela - Dziewiąte Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, "Ruch Muzyczny" nr 13, 1997

 

Woźniakowska Anna - Wielki, acz skromny festiwal, "Dziennik Polski" nr 140, 2003