PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Paweł Mykietyn

Paweł Mykietyn

*1971

Bibliografia

W y w i a d y :

"Komponuję autobiografię" – z Pawłem Mykietynem rozmawia Anna Grużewska "Polityka" - nr 7 (2232), 12 II 2000

,,Patrzę w głąb swojej duszy’’ – z Pawłem Mykietynem rozmawia B. Tumiłowicz, ,,Muzyka21’’ nr 5/2003

,,Szybko, intuicyjnie’’ – z Pawłem Mykietynem rozmawia E. Szczecińska, Mykietyn. Sonety Szekspira. Program Teatru Wielkiego-Opery Narodowej sezon 2005/2006

A r t y k u ł y :
 
Maciej Jabłoński, Na początku drogi. Nowe pokolenie kompozytorów, "Ruch Muzyczny" nr 2, 21 I 2007

Agata Kwiecińska, W co gra Paweł Mykietyn?, "Ruch Muzyczny" nr 10, 13 III 2007

Andrzej Chłopecki, Paweł Mykietyn - nowa gwiazda muzyki polskiej, ,,Polish Culture nr 1/1999

Andrzej Chłopecki, Mykietyna budowanie świata, Gazeta Wyborcza nr 156 /2008

Thomas Adrian, Mykietyn Paweł w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (ed. Stanley Sadie), vol. 17, Macmillan Publishers Limited, London 2001