PWM

Wyszukiwanie zaawansowane

O DZN

Dział Zbiorów Nutowych (DZN) – dział wypożyczeń PWM, który wraz z Ruchem Muzycznym tworzy Oddział Warszawski Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. DZN zajmuje się odpłatnym udostępnianiem partytur, wyciągów fortepianowych, głosów orkiestrowych, chóralnych oraz librett polskich i zagranicznych utworów na potrzeby wykonawcze instytucji muzycznych. Wypożyczane są zarówno materiały własne, tj. materiały utworów z katalogu PWM oraz materiały niechronionych kompozytorów będące w posiadaniu DZN, jak i materiały sprowadzane od wydawców zagranicznych.


Struktura DZN:
- wypożyczenia krajowe,
- wypożyczenia importowe,
- wypożyczenia eksportowe,
- dział sceniczny,
- dział umów,
- dział zbiorów i katalogów.


Strukturę DZN uzupełniają dwa samodzielne stanowiska ds. kancelaryjno-księgowych i administracyjnych. Pracami zespołu i całością spraw związanych z działalnością Oddziału zarządza Kierownik Oddziału.

Zbiory DZN
W zbiorach Oddziału znajdują się utwory kompozytorów polskich i zagranicznych od epoki baroku po czasy współczesne. Historyczna część zbiorów to zasoby dawnej Centrali Obsługi Przedsiębiorstw i Instytucji Artystycznych (COPIA) oraz Centralnej Biblioteki Nutowej (CBN). Nowsza część to przede wszystkim produkcja materiałów wykonawczych utworów z katalogu PWM, uzupełniona zakupami w wydawnictwach zagranicznych (niechronione utwory kompozytorów obcych).

 

Współpraca z wydawcami zagranicznymi

DZN jako dział Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współpracuje w zakresie wypożyczeń z wieloma wydawcami zagranicznymi i na terenie Polski reprezentuje większość z nich na zasadzie wyłączności. Przede wszystkim dotyczy to wydawnictw z grupy Wise Music (zwłaszcza Chester, Novello, Leduc), Universal Music Publishing Classics and Screen (m.in. Ricordi, Salabert, Durand), a także Boosey and Hawkes, Schott Music, Universal Edition Wien i innych. Niektórzy wydawcy mają z PWM podpisane umowy wzajemne, pełniąc rolę agenta PWM i obsługując na własnym terenie transakcje wypożyczeniowe dotyczące utworów z katalogu PWM.

Historia i siedziba
Dział Zbiorów Nutowych powstał w 1958 roku w Warszawie jako Centralna Biblioteka Nutowa (CBN). W 2000 roku nazwa ta została zmieniona na Biblioteka Materiałów Orkiestrowych (BMO). Obecna nazwa jest używana od 2016 roku. W latach 1958-1988 siedzibą ówczesnej CBN był Pałac Prymasowski przy ulicy Senatorskiej 13/15 w Warszawie, a zbiory przechowywane były w różnych budynkach rozmieszczonych w śródmieściu stolicy. Dzięki wieloletnim staraniom Jerzego Jasieńskiego Oddział otrzymał nową siedzibę: wyremontowaną kamienicę przy Fredry 8, dawny gmach Banku Dyskontowego. Kamienica powstała przed 1897 rokiem według projektu Kazimierza Löewego, przetrwała wojnę w stanie niezniszczonym, jednak w latach pięćdziesiątych XX wieku uległa dewastacji. W roku 1990 przeprowadzono remont generalny według projektu Tadeusza Gonera z odtworzeniem bankowej sali operacyjnej, jednocześnie wzmacniając stropy i dostosowując konstrukcję do potrzeb Działu, dzięki czemu wszystkie zbiory znalazły swoje miejsce w jednym gmachu. Obecnie planowane jest wzmocnienie fundamentów oraz przebudowa i utworzenie w odnowionym budynku nowego centrum muzycznego #Fredry8. Na czas przebudowy Oddział PWM przenosi się do tymczasowej siedziby przy ulicy Wiejskiej 19.

Dyrektorzy / Kierownicy Oddziału Warszawskiego PWM:
1958–1980 Wanda Doleżal
1980–1989 Jerzy Jasieński
1990–2007 Adam Neuer
2007–2020 Teresa Kozak
od 2020 – Agata Kwiecińska

Katalogi Wydawcy Agenci