PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – Sukcesywna dostawa towarów (nuty, książki, artykuły papiernicze) do dalszej odsprzedaży przez PWM. Nr ref. ZZP.261.06.2019
2019-06-12

Polskie Wydawnictw Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Sukcesywną dostawę towarów (nuty, książki, artykuły papiernicze) do dalszej odsprzedaży przez PWM
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2019 r. pod nr 2019/S 110-267694, sprostowanie do Ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 12.06.2019 r. pod nr 2019/S 111-272081 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf
2019-05-15

Polskie Wydawnictw Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Usługę druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.05.2019 r. pod nr 2019/S 093-224829

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych
2019-04-30

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 542373-N-2019 w dn. 30.04.2019 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2019-04-26

Przedmiotem zamówienia jest usługa wypożyczania materiałów orkiestrowych do wykonań koncertowych utworów wydawnictwa Baerenreiter zamówionych w PWM przez zespoły orkiestrowe.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz obsługi stanowiska recepcyjnego w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie.
2019-04-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: "Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz obsługi stanowiska recepcyjnego w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie.".

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.S.01.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach w podziale na 2 części
2019-04-01

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach i materiałach nutowych w podziale na 2 części na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 531926-N-2019 w dn. 01.04.2019 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa programów biurowych, pakietów graficznych, komputera, dysków SSD, pamięci RAM
2019-03-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne: Zakup programów biurowych, pakietów graficznych, komputera, dysków SSD, pamięci RAM na potrzeby projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 525985-N-2019 w dniu 2019-03-15 r.

 

NR REF. SPRAWY ZZP.261.04.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – „Usługa produkcji i dostawy gadżetów z linii Dziedzictwo i Rok Moniuszki”NR REF. ZZP.261.03.2019
2019-03-08

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zaprasza do składania ofert w postępowaniu na „Usługę produkcji i dostawy gadżetów z linii Dziedzictwo i Rok Moniuszki”

Znak sprawy: ZZP.261.03.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach i materiałach nutowych w podziale na 2 części
2019-03-08

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów o ikonach i materiałach nutowych w podziale na 2 części na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 523042-N-2019 w dn. 08.03.2019 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

Archiwum