PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Najem powierzchni magazynowej na potrzeby przechowywania publikacji, elementów wystaw i wyposażenia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie (ZZP.261.10.2022)
2022-05-10

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sukcesywne wykonanie usługi tłumaczenia na język angielski i niemiecki opisów o zbiorach nutowych oraz notek o ikonach (ZZP.261.09.2022)
2022-04-27

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”)

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Przygotowanie i realizacja kampanii marketingowej na potrzeby Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja" (ZZP.261.06.2022)
2022-03-18

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowo-magazynowych w budynku w Warszawie, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa (ZZP.261.08.2022)
2022-03-15

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – rzuty, wznowienia i nowości (I kwartał 2022) (ZZP.261.07.2022)
2022-03-15

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup, dostawa, systemów produkcyjnych do druku cyfrowego i obróbki cyfrowej wraz z obsługą serwisową (ZZP.261.05.2022)
2022-03-02

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Usługa druku, oprawy i dostawy książki w twardej oprawie: Jerzy Artysz w rozmowie z A. Laskowskim i S. Wachowską 'Poszukiwanie' - seria Opera" (ZZP.261.04.2022)
2022-02-22

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy dwutygodnika "Ruch Muzyczny" dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (ZZP.261.02.2022).
2022-02-11

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odnowienie subskrypcji, uaktualnienie wersji z uwzględnieniem wymienionych numerów licencyjnych oraz zakup nowych licencji (ZZP.261.03.2022)
2022-02-11

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa (ZZP.261.01.2022)
2022-02-03

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).