PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego
2020-07-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z podziałem na lokalizacje”

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.S.04.2020

UWAGA: W dniu 05.08.2020 Zamawiający zmienił załącznik nr 1a, 1b, 3a, 3b oraz formularz cenowy


Dokonana poprawa załączników nie powoduje zmiany istotnego elementu ogłoszenia. Zatem nie istnieje konieczność przedłużenia terminu składania ofert

 

Uwaga: W związku z tym, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania mające wpływ na wygląd formularza cenowego podjęto decyzję o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 12.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa wykonania i dostawa gadżetów oraz artykułów papierniczych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2020-07-16


Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Usługa wykonania i dostawa gadżetów oraz artykułów papierniczych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Znak sprawy: ZZP.261.15.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych
2020-07-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020".


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 562611-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.14.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)
2020-06-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem: 556136-N-2020

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.13.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia II kwartał 2020 oraz nowości
2020-06-18

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia II kwartał 2020 oraz nowości

Numer referencyjny sprawy ZZP.261.12.2020

UWAGA: W związku z zauważonym brakiem w dokumentacji zał. nr 8  - wykaz usług Zamawiający w dniu 23.06.2020 udostępnia brakujący formularz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych
2020-06-05

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020".


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 547942-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.09.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych.
2020-06-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: "Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych"

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.S.03.2020

W dniu 5.06. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 1 Formularz oferty

UWAGA: Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup oprogramowania pakietów graficznych na potrzeby projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”
2020-05-27

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup oprogramowania pakietów graficznych na potrzeby projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 544566-N-2020


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.11.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie
2020-05-19

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: "Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie"

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.S.02.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie usług tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów
2020-05-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usług tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 536469-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.10.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa