PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Publikacje nutowe i książkowe na potrzeby PWM (Nowości) – druk z plików pdf (ZZP.261.09.2024)
2024-06-12

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

 

Znak referencyjny postępowania: ZZP.261.09.2024 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Publikacje nutowe i książkowe na potrzeby PWM (Wznowienia i Nowości) – druk z plików pdf (ZZP.261.07.2024)
2024-05-27

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

 

https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

 

Numer referencyjny sprawy ZZP.261.07.2024

 

Pliki do pobrania.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia (terenu, obiektów, urządzeń, mienia ruchomego) dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy al. Krasińskiego 11 a w Krakowie (ZZP.261.06.2024)
2024-05-13

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

 

Numer referencyjny sprawy ZZP.261.06.2024

 

Pliki do pobrania.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Publikacje nutowe i książkowe na potrzeby PWM (Wznowienia i Nowości) – druk z plików pdf (ZZP.261.05.2024)
2024-04-26

Strona internetowa prowadzonego postępowania:https://platformazakupowa.pl/pn/pwm
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).Numer referencyjny sprawy ZZP.261.05.2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Publikacje nutowe i książkowe na potrzeby PWM (Wznowienia i Nowości) – druk z plików pdf (ZZP.261.04.2024)
2024-03-14

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

 

Numer referencyjny sprawy ZZP.261.04.2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Odnowienie subskrypcji oprogramowania oraz zakup oprogramowania (Adobe, Teamviewer, Advanced Renamer 3.94, Sibelius)" (ZZP.261.03.2024)
2024-02-26

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”)

 

Numer referencyjny postępowania: ZZP.261.03.2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Publikacje nutowe i książkowe (Wznowienia i Nowości) na potrzeby PWM – druk z diapozytywów i plików pdf (ZZP.261.02.2024)
2024-02-22

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy dwutygodnika „Ruch Muzyczny” dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego (ZZP.261.01.2024)
2024-01-31

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

 

Znak referencyjny: ZZP.261.01.2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowo-magazynowych i utrzymaniu terenu zewnętrznego w budynku przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie oraz magazynu handlowego przy
2024-01-03

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

 

Numer referencyjny: ZZP.261.21.2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych wydawnictwa Absonic”(ZZP.261.22.2023)
2023-12-28


Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

 

Numer referencyjny: ZZP.261.22.2023