PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowo-magazynowych, utrzymanie terenu zewnętrznego, odśnieżanie dachu wraz ze strącaniem sopli oraz czyszczeniem rynien w budynku w Warszawie (ZZP.261.05.2021)
2021-04-08

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Adaptacja pomieszczenia na potrzeby prowadzenia procesu Digitalizacji - Ikonoteka” (ZZP.261.04.2021)
2021-03-31

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Zakup i dostawa zestawów komputerowych"(ZZP.261.01.2021)
2021-03-31

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „Wykonanie systemu klimatyzacji na antresoli w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie oraz na Ip. w pomieszczeniu przeznaczonym na Ikonotekę”(ZZP.261.03.2021)
2021-03-31

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na dostawy pn.: „Zakup i dostawa systemu skanującego" (ZZP.261.02.2021)
2021-03-31

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/pwm


Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/pwm (dalej jako „Platforma”).

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.”
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -na usługi społeczne: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa
2021-03-01

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi społeczne: Ochronę fizyczną osób i mienia w budynku przy ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa

Postępowanie nr ZZP.261.S.01.2021

 

Publikacja w BZP na platformie e-Zamówienia pod numerem:2021/BZP 00011854/01 w dniu 01.03.2021 r.

 

W postępowaniu składanie ofert oraz komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

Identyfikator postępowania w miniPortalu: 135047d7-1fca-4fd8-a346-a6e0799eb2aa

 

UWAGA: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 16.03.2021 r. na godzinę 10:30 oraz termin otwarcia ofert na dzień 16.03.2021 r. na godzinę 12:00.

Bardzo prosimy o składanie załącznika nr 5 do SWZ  - Wykaz osób razem z ofertą

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa systemu skanującego
2020-12-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę systemu skanującego w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.


Numer referencyjny: ZZP.261.37.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776951-N-2020 z dnia 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup licencji na oprogramowanie użytkowe i systemowe wraz z wersjami instalacyjnymi.
2020-12-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup licencji na oprogramowanie użytkowe i systemowe wraz z wersjami instalacyjnymi w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Numer referencyjny: ZZP.261.32.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776363-N-2020 z dnia 31-12-2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.
2020-12-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach Projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.

 

Numer referencyjny: ZZP.261.33.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776187-N-2020 z dnia 30-12-2020 r.

UWAGA: Mając na uwadze zakres wprowadzonych zmian, które mogą rzutować na proces złożenia oferty, Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się ze zmianami wprowadzanymi do SIWZ oraz umożliwienia dokonania stosownych zmian w ofertach, zmienia termin składania ofert na dzień 09.02.2021 roku godz. 13.00 godzina otwarcia ofert pozostaje niezmienna.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup i dostawa zestawów komputerowych i akcesoriów w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
2020-12-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Zakup i dostawa zestawów komputerowych i akcesoriów w ramach projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Numer referencyjny: ZZP.261.34.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 776168-N-2020 z dnia 30-12-2020 r.

UWAGA: termin składania ofert zostaje przesunięty na 25 stycznia 2021 r. godz. 11:00.