PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Styczeń 2020 »


ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie składu komputerowego
2020-01-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na na wykonanie składu komputerowego i łamania książki POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY – NUMER SPECJALNY „Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku” pod red. Iwony Lindstedt i Beaty Bolesławskiej, naniesienie poprawek korektowych oraz przygotowanie książki do druku.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE - Usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej
2020-01-22

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą urządzeń.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO..01.2020

 

UWAGA:

W związku ze złożonym wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert - Zamawiający informuje, że wyraża zgodę i wydłuża termin do 31.01.2020 r. do godziny 10.00

ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
2020-01-16

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia pod nazwą: "Audyt wskazanej strony internetowej pod względem spełniania standardów WCAG"” Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się do Państwa z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji zamówienia w odniesieniu do zakresu prac określonego w piśmie przewodnim.

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz.1843).

Wycenę prosimy przesłać w formie wypełnionego formularza zgodnie ze wzorem na adres e-mail: it@pwm.com.plw terminie do dnia 23.01.2020 r.


W przypadku pytań dotyczących zapytania i jego załączników, uprzejmie prosimy o kontakt
z Panem Grzegorzem Twardosz (adres e-mail: grzegorz_twardosz@pwm.com.pl; nr telefonu: 12 422 70 44 wewn. 141)