PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonywanie usług tłumaczenia

2019-10-01

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie usług tłumaczenia z języka polskiego na język angielski oraz język niemiecki informacji o zasobach - tłumaczenia notek/ opisów o  materiałach nutowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.39.2019


Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności w dniu 01.10.2019 r. pod nr 1209253

Uwaga!!! - Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.10.2019 r.

 

W związku z wystapieniem błędu pisarskiego w numeracji paragrafów w projekcie umowy Zamawiający publikuje poprawioną wersję projektu.Pliki do pobrania.
Zapytanie ofertowe (01.10.2019 r.)
załączniki (01.10.2019 r.)
Ogłoszenie Baza Konkurencyjności (01.10.2019 r.)
Zmieniony Zał. nr 4 - projekt umowy
Ogłoszenie Zmiana - Baza Konkurencyjności
Pytania i odpowiedzi oraz przedłużenie terminu składania ofert (10.10.2019 r.)
Ogłoszenie - zmiana Baza Konkurencyjności (10.10.2019 r.)
Informacja o złożonych ofertach oraz wyborze oferty najkorzystniejszej (28.10.2019 r.)