PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie składu komputerowego

2020-01-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na na wykonanie składu komputerowego i łamania książki POLSKI ROCZNIK MUZYKOLOGICZNY – NUMER SPECJALNY „Karol Szymanowski w kulturze XX i XXI wieku” pod red. Iwony Lindstedt i Beaty Bolesławskiej, naniesienie poprawek korektowych oraz przygotowanie książki do druku.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.ZO.02.2020Pliki do pobrania.
Zapytanie ofertowe (31.01.2020r.)
Załączniki do Zapytania ofertowego (31.01.2020r.)
Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (11.02.2020r.)