PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie i przygotowanie do druku oraz na stronę internetową materiałów graficznych dla potrzeb dwutygodnika "Ruch Muzyczny"

2020-02-24

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę pn. Opracowanie i przygotowanie do druku (retusz, koloryzacja, przystosowanie do wymogów technicznych) oraz na stronę internetową materiałów graficznych (fotografii, ilustracji, reprodukcji okładek wydawnictw) dla potrzeb dwutygodnika „Ruch Muzyczny” od nr 5/2020 do nr 25-26/2020 (19 wydań, w tym 3 numery łączone).
Numer referencyjny postępowania: ZZP.261.ZO.08.2020

Uwaga! Zamawiający informuje, że wprowadzono zmiany w treści Zapytania ofertowego oraz w treści Wzoru umowy. Treść formularza ofertowego pozostaje bez zmian. 

 Pliki do pobrania.
Załączniki
Zapytanie ofertowe
Informacja o zmianach
Zapytanie ofertowe 25.02.2020
Wzór umowy 25.02.2020
Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej